Nu­we fo­rum

Mossel Bay Advertiser - - News -

‘n Nu­we ge­meen­skaps­fo­rum is in Groot­Brak­ri­vier be­gin, naam­lik die Groot-Brak­ri­vier Ge­meen­skap Ont­wik­ke­lings­fo­rum (GGOF).

Dit is ‘n nie-wins­ge­wen­de or­ga­ni­sa­sie met geen po­li­tie­ke af­fi­li­a­sie nie en is daar vir die ge­meen­skap om ‘n be­ter ge­meen­skap te bou.

Die Mos­sel­baai-mu­ni­si­pa­li­teit het reeds ken­nis ge­neem van die fo­rum. Vir e­ni­ge in­lig­ting, kon­tak pas­toor Er­hard du Toit (072 845 7202).

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.