Eg­paar ge­von­nis

Mossel Bay Advertiser - - Voorblad - Lou­i­se Kar­sten

Ty­dens die von­nis­op­leg­ging van ‘n eg­paar van Mos­sel­baai, Gra­e­me (56) en Ca­ro­li­na Min­ne (52) op Don­der­dag, 21 Sep­tem­ber in die T­hem­ba­let­hu-streek­hof, het regs­ver­teen­woor­di­gers van die eg­paar as ver­sag­ten­de om­stan­dig­he­de aan­ge­voer dat die eg­paar reeds die af­ge­lo­pe ne­ge jaar ty­dens die voort­sle­pen­de hof­saak ge­wel­di­ge stres er­vaar het. Die eg­paar het meer as 500 men­se van Mos­sel­baai en om­lig­gen­de om­ge­wings tot so ver as Kemp­ton­park se geld tus­sen 2002 en 2009 in ‘n Pon­zi-ske­ma be­lê en is van be­drog van R280 mil­joen aan­ge­kla.

Vol­gens mnr Min­ne se regs­ver­teen­woor­di­ger, het die eg­paar se­dert­dien “al­les ver­loor” en is hul­le af­hank­lik van hul­le twee kin­ders (in hul twin­tigs) wat in Da­na­baai bly. Die voor­deur van die Min­nes se wo­ning is vol­gens die regs­ver­teen­woor­di­ger ty­dens ‘n voor­val aan die brand ge­steek. “Die eg­paar het ook doods­drei­ge­men­te ont­vang en mev Min­ne se fa­mi­lie het haar ver­werp en haar ver­bied om met hul­le kon­tak te maak.”

Land­dros De­ni­se O­ber­hol­zer het die eg­paar elk skul­dig be­vind op ‘n aan­klag van dief­stal as­ook op ‘n aan­klag van oor­tre­ding van die Bank­wet.

Ty­dens von­nis­op­leg­ging het O­ber­hol­zer ge­sê mev Min­ne word lig­ter ge­straf om­dat sy be­rou ge­toon het vir haar da­de en vol­gens O­ber­hol­zer deur mnr Min­ne ge­ma­nu­pi­leer is. Me­vrou Min­ne is tot d­rie jaar kor­rek­tie­we toe­sig ge­von­nis wat huis­ar­res van twee jaar in­sluit. Sy is ook vyf jaar ge­van­ge­nis­straf op­ge­lê wat op­ge­skort is vir vyf jaar.

Ty­dens von­nis­op­leg­ging het die eg­paar, wat reeds 30 jaar ge­troud is, styf teen me­kaar ge­staan.

Me­vrou Min­ne het reeds op Vry­dag, 22 Sep­tem­ber met haar kor­rek­tie­we toe­sig be­gin.

Astro­no­mie­se hart­seer

O­ber­hol­zer het die “prent­jie van hart­seer” as as­tro­no­mies be­skryf.

On­ge­veer agt slag­of­fers het die von­nis­op­leg­ging by­ge­woon.

O­ber­hol­zer het aan mnr Min­ne ge­sê dat hy steeds nie wil er­ken dat hy selfs na­dat die Re­ser­we­bank ‘n on­der­soek teen hom ge­loods het, voort­ge­gaan het om be­leg­gers se geld te ont­vang. “U het, soos wat u in die hof ‘n beeld van self­ver­troue ge­toon het, u slag­of­fers on­der die in­druk ge­plaas dat u steeds vir hul­le geld sal kan te­rug­gee.”

Vol­gens O­ber­hol­zer het mnr Min­ne nie be­rou vir sy da­de ge­toon nie en is hy die een wat op die sa­ke­rei­se en luuk­se uit­stap­pies ge­gaan het, “ter­wyl mev Min­ne by die huis met haar kin­ders was.”

S­taats­aan­kla­er Xo­li­le Jo­nas het dit aan die hof ge­stel dat die Min­nes ver­skeie kan­se ge­had het om hul op­tre­de te stop. “Maar selfs na­dat men­se u be­vraag­te­ken het, het u ge­sê u doen niks ver­keerd nie.”

Me­neer Min­ne is tot ef­fek­tief 15 jaar aar ge­van­ge­nis­straf ge­von­nis.

Een van die slag­of­fers, ‘n in­wo­ner er van Har­ten­bos, A­let Bos­hoff het saam met haar man R600 000 aan die Min­nes ge­gee, gee, maar nie ‘n sent te­rug­ge­kry nie.

Na af­loop van die von­nis­op­leg­gingng het Bos­hoff ge­sê, sy is nie te­vre­de me­tet die von­nis wat mev Min­ne op­ge­lê is nie.ie. “Die de­ler is so goed soos die ste­ler.er. Sy (mev Min­ne) word nou net vir ‘nn ruk­kie op­ge­pas en dan kan sy weerer met haar le­we aan­gaan, ter­wyl on­ss al­les ver­loor het.”

Nog ‘n slag­of­fer, Bet­sie B­riers, wa­tat R100 000 aan die eg­paar ge­gee het, het ge­sê al­hoe­wel sy weer kon aan­gaann­gaan na die voor­val, is daar men­se wat al­les ver­loor het en op hul­le ou­dag “koe­ran­te­ran­te moet af­le­wer” net om ‘n in­kom­ste te ver­dien. “Daar is men­se wat al hul­le le geld vir die Min­nes ge­gee het.” Die saak k is suk­ses­vol on­der­soek deur kapt Ro­de­rick o­de­rick van der West­hui­zen van die po­li­sie e se teen­kor­rup­sie-een­heid, die Val­ke.

Die Min­ne-eg­paar staan by hul­le voer­tuig ty­dens ‘n hof­ver­sky­ning.

Gra­e­me en Ca­ro­li­na Min­ne

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.