Ge­rug­te oor ont­wik­ke­ling van Erf

Mossel Bay Advertiser - - News - Nic­key le Roux

Ge­rug­te dat 'n ont­wik­ke­laar voor­ne­mens is om hui­se op die veel­be­spro­ke Erf 928, waar­heen in­wo­ners van Po­wer­town wou ver­skuif, gaan ont­wik­kel, blyk moeds­wil­li­ge leu­ens te wees.

Be­rig­te deur 'n per­soon wat be­weer hy is 'n kon­trak toe­ge­staan om woon­hui­se op die erf te ont­wik­kel, is deur die mu­ni­si­pa­le be­stuur­der, adv T­hys Gi­li­o­mee, weer­lê.

Op­po­si­sie­par­tye in die mu­ni­si­pa­le raad het in A­pril van­jaar ge­vra dat die mu­ni­si­pa­li­teit dit erns­tig moet oor­weeg om ge­sin­ne van Po­wer­town na Erf 928 te her­ves­tig, juis om­dat die Po­wer­tow­ners graag in die Brak­ri­vie­rom­ge­wing wil bly. 'n Om­ge­wings­im­pak­stu­die het eg­ter be­vind dat die erf glad nie ge­skik is vir ont­wik­ke­ling nie.

Erf 928 is in Mei 1997 on­ge­skik vir die ves­ti­ging van mens­li­ke be­wo­ning be­vind. Vol­gens hier­die ver­slag is die aard van die duin so­da­nig dat e­ni­ge ver­steu­ring van die plan­te­groei, wat on­der meer ui­ters be­dreig­de wit melk­hout­bo­me in­sluit, tot dryf­sand en die ver­skui­wing van die duin aan­lei­ding kan gee.

Die on­der­soek het be­vind dat die duin­plan­te­groei in eie reg be­wa­rings­waar­dig is aan­ge­sien daar ver­skeie be­dreig­de en­de­mie­se spe­sies voor­kom. Die ver­slag het die plan­te­groei be­skryf as een van die wei­ni­ge oor­bly­wen­de on­ge­skon­de dui­ne­veld bi­o­me met in­heem­se bo­me wat be­son­der sta­dig­groei­end is en wat, as dit eers ver­lo­re is, nie weer her­ves­tig kan word nie. Die wit melk­hout­bo­me, die do­mi­nan­te boom­spe­sie op die erf, word in­der­waar­heid deur die Bos­bou­wet be­skerm.

Daar is be­vind dat ont­wik­ke­ling van die erf tot be­son­de­re duur re­ha­bi­li­ta­sie en sta­bi­li­se­rings­kos­te mag lei.

P­ho­to: Nic­key le Roux

Mos­sel Bay Bu­si­ness C­ham­ber chair­man Fa­nus Tru­ter with the con­fe­ren­ce fa­ci­li­ta­tor Bun Booy­ens, a past e­di­tor of a­mong ot­hers Die Bur­ger.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.