Ses­de S­port­fees amp­te­lik ge­o­pen

Mossel Bay Advertiser - - News - Nic­key le Roux

Twee groot bor­ge het hul voort­ge­set­te fi­nan­si­ë­le steun nou reeds vir 2018 se Mos­sel­baai Sport- en Re­kre­a­sie­fees aan­ge­kon­dig.

Bei­de die Wes-Kaap­se de­par­te­ment van kul­tuur­sa­ke en sport en die Gar­den Rou­te Ca­si­no Com­mu­ni­ty Trust het by die luis­ter­ry­ke o­pe­nings­funk­sie van van­jaar se S­port­fees op Don­der­dag­aand, 21 Sep­tem­ber hul voort­ge­set­te steun be­ves­tig.

“Die doel van die S­port­fees was aan­vank­lik om ‘n ge­son­der le­wens­wy­se by in­wo­ners aan te moe­dig, boon­op om die plaas­li­ke e­ko­no­mie te sti­mu­leer deur be­soe­kers na die dorp te lok,” het die uit­voe­ren­de bur­ge­mees­ter, raads­heer Har­ry Le­ven­dal ge­sê.

“Daar­na het die S­port­fees te­ke­nend ge­word van kre­a­ti­wi­teit en kre­a­tie­we den­ke. Die fees het in om­vang en ge­wild­heid toe­ge­neem tot die 42 sport­soor­te wat van­jaar deel­neem. Ou­der­ge­woon­te sal heel­wat na­si­o­na­le en Die Wes-Kaap­se sport­fo­to­graaf van die jaar, Ger­hard Joos­te, het sy toe­ken­ning ty­dens die sport­fees­o­pe­nings­funk­sie amp­te­lik van die hoof­di­rek­teur van die Wes-Kaap­se de­par­te­ment van kul­tuur­sa­ke en sport, adv Lyn­don Bou­ah, ont­vang. streeks­kam­pi­oen­skap­pe by van­jaar se S­port­fees plaas­vind, heel­wat deel­ne­mers sal in Mos­sel­baai teen van die bes­tes krag­te meet. Bei­de at­le­te en hul on­der­steu­ners word hart­lik hier ver­wel­kom.”

Ma­kie­tie

Die bur­ge­mees­ter het be­soe­kers en in­wo­ners e­wen­eens ge­nooi om on­ge­twy­feld die groot fees­vie­rin­ge waar­mee die S­port­fees op 7 Ok­to­ber af­sluit - die K­wê­la Dorp van die Jaar­ma­kie­tie - nie mis te loop nie. Hy het weer al­mal be­dank wat Mos­sel­baai as Dorp van die Jaar on­der­steun het.

Vol­hou­baar­heid

Die hoof­di­rek­teur van die Wes-Kaap­se de­par­te­ment van kul­tuur­sa­ke en sport, adv Lyn­don Bou­ah het ge­sê die wy­se waar­op die S­port­fees ge­groei het, dui op vol­hou­baar­heid. Sy de­par­te­ment en spe­si­fiek die mi­nis­ter, An­roux Ma­rais, on­der­steun die fees.

“Ons is ver­al be­ïn­druk met die groot aan­tal sport­ko­des van­oor die he­le land wat in Mos­sel­baai aan die on­der­skeie by­een­koms­te en kam­pi­oen­skap­pe kom deel­neem, ook met die pro­fes­si­o­ne­le vlak van deel­na­me en die pro­fiel van die kom­pe­ti­sies.”

Deur sy be­mid­de­ling vind die Bet­ter To­get­her Nan­in­di Slab­bert, C­har­né Le­wis en S­han­non van Wyk kui­er ge­sel­lig by die amp­te­li­ke o­pe­ning van die ses­de Mos­sel­baai Sport- en Re­kre­a­sie­fees. Chris­to Ver­maak, Wes-Kaap­se spor­t­joer­na­lis 2017, en Lie­zl Kel­ler­man. Bur­ge­mees­ters­ko­mi­tee­le­de en gas­te het die amp­te­li­ke o­pe­nings­funk­sie ter­deë ge­niet. Ga­mes van­jaar op Mos­sel­baai plaas. Dis ‘n jaar­lik­se sport­by­een­koms vir staats­amp­te­na­re uit die me­tro en die pro­vin­sie se on­der­skeie dis­trik­te wat on­der meer in sok­ker, krie­ket, vlug­bal, tou­trek en at­le­tiek mee­ding.

Die de­par­te­ment het ook vroe­ër van­jaar geld be­wil­lig vir die bou van ek­stra net­bal­ba­ne op Mos­sel­baai so­dat die dorp na­si­o­na­le toer­nooie kan aan­bied.

S­port­toe­ken­nings

Die E­den-dis­trik se at­le­te het puik ge­vaar in die Wes-Kaap­se s­port­toe­ken­nings. D­rie toe­ken­nings is ty­dens die o­pe­nings­funk­sie aan hier­die wen­ners oor­han­dig. Die Wes-Kaap­se spor­t­joer­na­lis 2017 is Chris­to Ver­maak, ‘n joer­na­lis van die Mos­sel Bay Ad­ver­ti­ser se sus­ters­koe­rant, die Oudts­hoorn Cou­rant. Die Wes-Kaap­se sport­fo­to­graaf is Ger­hard Joos­te.

Voorts het dr Bou­ah voor­ge­stel dat sy de­par­te­ment in 2018 die S­port­fees ver­der on­der­steun deur hul mo­bie­le me­di­a­fa­si­li­teit wat vir die 2010 Sok­ker­wê­reld­be­ker ont­wik­kel is, in Mos­sel­baai ont­plooi om die on­der­skeie sport­by­een­koms­te nóg meer toe­gank­lik vir toe­skou­ers te maak.

Die uit­voe­ren­de on­der­bur­ge­mees­ter, raads­lid Dirk Kot­zé het die on­der­skeie sport­fees­bor­ge vir hul voort­ge­set­te steun be­dank.

Mos­sel­baai se Sport- en Re­kre­a­sie­fees word on­der die vaan­del van die Mos­sel­baai mu­ni­si­pa­li­teit ge­ko­ör­di­neer en aan­ge­bied, maar deur die deel­ne­men­de sport­ko­des self ge­or­ga­ni­seer.

Mnr ET Zun­gu, (streek­be­stuur­der Me­tro­po­li­tan), JL A­bra­hams (Mos­sel­baai Veer­pyl­tjies), JB Bo­tha (Rug­ga Kids), Ron­wen A­gent (Rug­gaKids) en S Mey­er (Mos­sel­baai Veer­pyl­tjies) ty­dens die amp­te­li­ke o­pe­ning van die Mos­sel­baai S­port­fees.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.