By­bel­se waar­he­de op­nuut toe­ge­lig

Mossel Bay Advertiser - - Health & Beauty -

Ti­aan Gil­den­huys van Ou­to­ri­teit in Chris­tus­be­die­nin­ge be­soek Mos­sel­baai va­n­af 3 tot 5 Ok­to­ber vir d­rie ge­sprek­ke oor ak­tu­e­le te­mas vir ge­lo­wi­ges en soe­ken­des. Al d­rie by­een­koms­te vind plaas in die lo­kaal van die Wor­ld Outre­ach-ge­meen­te in die Vin­t­cent­ge­bou op die hoek van Kerk- en B­land­stra­te. Dins­dag, 3 Ok­to­ber se ge­sprek­ste­ma is Chris­ten­skap ver­sus Islam. Woens­dag, 4 Ok­to­ber praat Ti­aan oor die pro­fe­tie­se woord in die By­bel en Don­der­dag word die reeks af­ge­sluit met ge­sprek oor die so­ge­naam­de “Python-gees” en die gees van uit­stel.

Ti­aan glo hier­die bood­skap­pe is van be­lang vir al­le men­se - ge­lo­wi­ges, soe­ken­des en on­ge­lo­wi­ges. Geen spe­si­fie­ke kerk­groep of de­no­mi­na­sie se stand­pun­te word in die ge­sprek­ke weer­ge­gee nie. Die fo­kus val op By­bel­se waar­he­de wat dik­wels mis­ge­kyk word en men­se word aan­ge­moe­dig om self die skrif­te ver­der te on­der­soek.

Die by­een­koms­te is gra­tis en slegs ’n dank­of­fer sal op­ge­neem word om kos­tes te dek. Dit be­gin daag­liks om 18:00 vir 18:30 be­gin. Geen be­spre­kings is no­dig nie. Vir na­vrae ska­kel Ti­aan (082 803 3326).

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.