GE­BEU­RE / HAPPENINGS

Mossel Bay Advertiser - - Heritage Day | Erfenisdag -

• Ge­beu­re moet die Ad­ver­ti­ser teen Dins­dae om 14:00 be­reik.

• Happenings must re­ach the Ad­ver­ti­ser by Tu­es­days at 14:00.

FAMILIEDIENS BY GREENHAVEN

Die AGS Greenhaven in Groot-Brak­ri­vier hou op ‘n spe­si­a­le by­een­koms met die fo­kus op ge­sin­ne en fa­mi­lies. Die diens be­gin om 09:00 en die fo­kus is op die vor­ming en waar­de van ‘n ge­son­de ge­sins­le­we. Vir meer in­lig­ting, kon­tak pas­toor Le­on Prins­loo (082 458 5430).

Son­dag, 1 Ok­to­ber VER­E­NI­GING VIR PER­SO­NE MET GESTREMDHEDE

Die Mos­sel­baai Ver­e­ni­ging vir per­so­ne met gestremdhede hou op om 10:00 in die Da­na­baai Kerk­ge­bou ‘n al­ge­me­ne jaar­ver­ga­de­ring. Dit vind plaas in Dis­tan­cestraat 20. Vir meer in­lig­ting, kon­tak 044 690 3365.

Maan­dag, 2 Ok­to­ber HOUTWERKERSGILDE BYEEN

Die Mos­sel­baai­se Houtwerkersgilde ver­ga­der op om 18:00 by Si­as Coet­see in Kat­jie­pie­ring­straat 27, Har­ten­bos­heu­wels. On­der meer sal Boks­las, ‘n in­te­res­san­te hout­werk­vi­deo en die ge­bruik van ‘n shoot­ing bo­ard be­spreek word. Be­lang­stel­len­des en le­de wel­kom, kon­tak Si­as Coet­see (082 821 7164 of 082 454 5724 of 044 695 0872) met na­vrae.

Dins­dag, 3 Ok­to­ber MOS­SEL BAY SPORTS COUN­CIL AGM

The An­nu­al Ge­ne­ral Meet­ing (AGM) of the Mos­sel Bay Sport Coun­cil will ta­ke pla­ce on at 18:00 at the Mos­sel Bay To­wn Hall. All sport clubs, schools and sport or­ga­ni­sa­ti­ons are in­vi­ted to at­tend. Con­tact Ms S Busch (082 698 8831 or sjan­bush@ gmail.com) or Mr H Benn (082 924 7736 or Hei­nie.benn@psg.co.za).

12 Oc­to­ber VROUEGELEENTHEID PROP­VOL KRE­A­TIE­WE IN­SPI­RA­SIE

Die Lig-La­fe­nis-vrou­e­dag vind plaas op by die Vol­le E­van­ge­lie Kerk in Har­ten­bos teen R200 per per­soon. Die ver­rig­tin­ge be­gin om 09:00. Dit gaan ‘n dag wees vir kui­er, lag, om me­kaar te in­spi­reer en om “lig” te wees. Die vroue gaan kre­a­tief wees en spre­kers soos die beel­den­de kuns­te­naar Rut (Ri­ët­te Del­port) gaan op­tree.

Ver­ver­sings sal voor­sien word en die ver­maak­lik­heids­kuns­te­naar, Du P­reez S­toltz gaan om 19:00 op­tree. Die­ge­ne wat slegs vir Du P­reez wil sien op­tree kan dit by­woon teen R100 per per­soon. La­er­skool­kin­ders kan die ver­to­ning gra­tis by­woon. Rut en an­der kuns­te­naars se kuns­wer­ke word ook uit­ge­stal. Kaar­tjies is be­skik­baar by Chris­ta de Vil­liers (083 376 1901), Ka­rin Swart (083 427 5679) en El­ma Mey­er (072 062 6547).

Sa­ter­dag, 21 Ok­to­ber MOS­SEL BAY B­RID­GE CLUB

The Mos­sel Bay B­rid­ge Club meets

at 13:00 at Ke­na­ni, at 7 Alpha S­treet. Du­pli­ca­te b­rid­ge play­ers wel­co­me. En­qui­ries: Ber­ti Har­ris (044 699 1021 or 082 887 8552) or Doro­thy Pot­gie­ter (044 608 1612 or 074 668 4016).

e­very F­ri­day B­RID­GE @ GROOT BRAK e­very T­hurs­day

B­rid­ge @ Groot Brak from 13:00 at the G­re­at Brak ten­nis club. Be­gin­ners wel­co­me. Con­tact Jo­han (083 736 5747).

AA-VER­GA­DE­RINGS

Al­ko­ho­lis­te A­no­niem (AA) ver­ga­der om 19:00 in die Met­ho­dis­te-kerk­saal in Qu­een­straat, Mos­sel­baai. Kon­tak Al­bert (076 933 4708) of Gil­li­an (074 998 6017).

el­ke Don­der­dag­aand KAARTSPELERSKLUB IN HAR­TEN­BOS Woens­dae,

Kom speel kaart op om 09:30, saam met die Kaartspelersklub in Har­ten­bos. Deel­na­me is gra­tis. E­nig­een is wel­kom. Kon­tak Gra­ce Fis­cher (082 718 4755).

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.