Jaar­ver­ga­de­ring by Ke­na­ni

Mossel Bay Advertiser - - Heritage Day | Erfenisdag -

Die Be­lan­ge­groep vir Af­tree-oor­de en Aan­ver­wan­te In­stan­sies in die SuidKaap (BAASK) het op 15 Sep­tem­ber hul al­ge­me­ne jaar­ver­ga­de­ring by ACVV Ke­na­ni-diens­sen­trum in Mos­sel­baai ge­hou. Ver­teen­woor­di­gers van af­tree­oor­de en in­stan­sies ge­moeid met ou­er per­so­ne van oor die he­le Suid-Kaap en selfs so­ver as Beau­for­tWes het die ge­leent­heid by­ge­woon.

Die ge­leent­heid is deur ds Jo­han­nes Koe­ke­moer van Har­ten­rus ge­o­pen en het ge­leent­heid­spre­kers soos mev Kel­ly Fou­rie-Bar­nard van Rauch Ger­ten­bach Pro­ku­reurs en Han­nes Bar­nard van A­pro­la­sa waar­de­vol­le in­lig­ting ver­skaf oor die wet­li­ke as­pek­te rond­om ver­ou­de­ring en die reg­te van be­jaar­des; mi­ni­mum­loon- ver­goe­ding van skof­wer­kers, en die mi­ni­mum diens­oor­een­koms tus­sen werk­ge­wers en werk­ne­mers ten tye van ‘n sta­king. An­der as­pek­te be­spreek by die ge­leent­heid was die im­pak van die Secti­o­nal Tit­le S­che­mes Ma­na­ge­ment Act, Act 8/2011 en Com­mu­ni­ty S­che­mes Om­bud Ser­vi­ce Act 9/2011.

Be­stuurs­le­de is vir ‘n ver­de­re ter­myn van d­rie jaar her­ver­kies. Dr Ger­rit T­heron (Har­ten­rus­af­tree­oord - Har­ten­bos), mnr E­ric Bek­ker (Ge­ne­va­fon­tein-af­tree­oord - Ge­or­ge), Ro­li­ne van der West­hui­zen (Ge­ne­va­fon­tein­af­tree­oord - Ge­or­ge), Bets Wil­kin­son (Ca­ves­af­tree­oord - Oudts­hoorn), Gert Mei­ring (Huis El­sjé - Mos­sel­baai), Jo­han Ja­cobs (Har­ten­bos-be­jaar­de­sorg - Har­ten­bos) en sr Re­tha Nel (Har­ten­rus-af­tree­oord - Har­ten­bos).

Ver­teen­woor­di­gers van Af­tree-oor­de en aan­ver­wan­te in­stan­sies in die Suid-Kaap by die al­ge­me­ne jaar­ver­ga­de­ring by Ke­na­ni in Mos­sel­baai.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.