Va­kan­sie­pro­gram bied baie meer as pret vir kin­ders

Mossel Bay Advertiser - - Heritage Day | Erfenisdag -

Die va­kan­sie lê om die draai en ou­der­ge­woon­te vra ou­ers die vraag: "Wat gaan ek doen met my kin­ders?"

Wel, ver­le­de jaar is die eer­ste #I­ma­gi­neKidz in Mos­sel­baai aan­ge­bied en dit was ‘n e­nor­me suk­ses. Ge­du­ren­de die Ok­to­ber­skool­va­kan­sie, bied #I­ma­gi­neKidz weer ‘n d­rie dae va­kan­sie­pro­gram aan vir al­le kin­ders van 10 tot 12 jaar oud. Dit be­gin op Maan­dag, 2 Ok­to­ber en ein­dig op Woens­dag, 4 Ok­to­ber. Dit word aan­ge­bied by Da Ga­ma 36 (Mos­sel­baai AGS-ge­meen­te) se fa­si­li­tei­te en be­loof om 'n op­win­den­de pro­gram vir kin­ders te wees.

Ge­du­ren­de die pro­gram, sal daar ge­fo­kus word op lek­ker ak­ti­wi­tei­te, pret en spe­le­tjies, prai­se and wors­hip en ve­le meer, en boon­op is daar iet­sie te ete ook. Die pro­gram be­gin daag­liks om 08:00 en ein­dig om 14:00. Kin­ders kan 07:30 by Da Ga­ma 36 af­ge­laai word, daar sal toe­sig wees.

Die i­dee van die pro­gram is om kin­ders toe te rus om ver­an­de­ring in hul­le sko­le en hui­se te bring deur om Je­sus se lief­de uit te leef. Je­sus se eie woor­de aan sy dis­si­pels was toe daar klomp kin­ders rond­om hom saam­ge­drom het: "Ver­hin­der hul­le nie om na my toe te kom nie."

As vol­was­se­nes, be­hoort ons die­self­de te doen, kom ons ver­hin­der nie ons kin­ders om na Je­sus toe te gaan nie. Kom ons help ons kin­ders om te leer van Je­sus se lief­de en hoe hul­le dit kan prak­ties uit­leef.

Die kos­tes van die pro­gram be­loop R150 (vir die he­le pro­gram).

Dit sluit in, al­le ak­ti­wi­tei­te, lig­te ete en die pro­gram in ge­heel. Kon­tak ge­rus vir C­har­né (044 690 3394) of stuur e-pos na steps@ mos­sel­baai­ags.co.za vir meer in­lig­ting of om jou kind in te skryf.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.