ART IN BRIEF / KUNS IN KORT

Mossel Bay Advertiser - - Arts & Entertainment -

MOVIES AT THE MON­ROE

Ca­ry Grant and Ing­rid Berg­man s­tar in the clas­sic Alf­red Hit­chcock sus­pen­se flick, No­to­ri­ous, screen­ed on 5 Oc­to­ber at 18:30. A wo­man is as­ked to spy on a group of Na­zi friends in South A­me­ri­ca.

How far will she go to in­g­ra­ti­a­te her­self with them? En­joy a lig­ht me­al and mo­vie in a g­re­at at­mos­p­he­re. En­qui­ries can be ma­de to Jo­an (082 415 9588).

SPRING FESTIVAL AT ALL SAINTS

Voi­ce of Joy, in col­la­bo­ra­ti­on with the All Saints Youth, Mos­sel Bay, is hos­ting a festival of dan­ce, rap, poe­try, drama and song on

F­ri­day, 29 Sep­tem­ber at 18:00 at the All Saints C­hurch Hall, D'Al­mei­da.

En­tran­ce is R10. For mo­re in­for­ma­ti­on, con­tact Gar­ren Mul­ler (061 959 0459). Food stalls will be a­vai­la­ble.

ACVV KE­NA­NI HOU BASAAR

Ke­na­ni hou op Sa­ter­dag, 30 Sep­tem­ber om 08:00 basaar op hul per­seel by Alp­hastraat 7, Mos­sel­baai.

Daar sal weer wa­ter­tand­lek­ker eet­goed en ver­ver­sings te koop wees. Goeie twee­de­hand­se lin­ne en kle­re word teen wins­koop­pry­se ver­koop. Die groot­ste tref­fer vir die dag is die wit­o­li­fant-ver­ko­ping. Vir na­vrae, kon­tak die kan­toor (044 690 3204 of 044 690 3794).

HER­BERTS­DA­LE HOU KERKBASAAR

Die St John's Ang­li­kaan­se ge­meen­te op Hert­berts­da­le hou op Sa­ter­dag, 30 Sep­tem­ber va­n­af 10:00, hul jaar­lik­se basaar in die kerk­saal in S­kool­straat, Ben­ton Heu­wel, Her­berts­da­le. Dit be­loof om soos in die ver­le­de 'n fees­te­li­ke ge­leent­heid te wees wat nie­mand wil mis­loop nie.

Heer­li­ke koe­ke, klein koe­kies, koek­sis­ters, ter­te, poe­ding, ba­saar­kos, vars snit­te, pas­teie, ker­rie­vis, gem­mer­bier, wors­rol­le­tjies en ve­le an­der lek­ker­nye sal te koop aan­ge­bied word. Daar sal 'n spring­kas­teel en 'n kin­der­ta­fel wees om die jong­span te ver­maak. By die do­mi­no­ta­fels kan 'n ver­skei­den­heid ge­bak ge­wen word. Die basaar word die aand deur die or­kes O­ce­an B­ree­ze van Mos­sel­baai in die kerk­saal af­ge­sluit. Vir meer in­lig­ting, kon­tak Nor­man Cu­pi­do (078 162 7584) kon­tak.

SUP­PORT LEOLAN'S AN­NU­AL BALL

The Leolan A­ca­de­my for c­hild­ren with spe­ci­al le­ar­ning needs is hos­ting its an­nu­al fun­drai­ser. T­his gla­mo­rous, glit­zy e­vent, the­med Ca­si­no Roy­a­le, will ta­ke pla­ce on 18 No­vem­ber at the Di­az Ho­tel. Tic­kets are R450 per per­son. To book or en­qui­re, con­tact Yo­lan­di Bo­tha (044 690 4785) or see www.leolan.co.za

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.