K­waNon­qa­ba-po­li­sie knap self kan­to­re op

Mossel Bay Advertiser - - Sa Police - Nic­key le Roux

Die K­waNon­qa­ba-po­li­sie se on­der­soek­een­heid was Vry­dag 'n mier­nes van be­dry­wig­he­de toe le­de self in­ge­spring het om iets te doen aan die on­aan­vaar­ba­re om­stan­dig­he­de waar­in hul­le moet werk.

Daar is in die ver­le­de by her­ha­ling be­rig oor die om­stan­dig­he­de waar­on­der die po­li­sie­le­de van die K­waNon­qa­ba-po­li­sie­sta­sie moet werk. On­danks ver­skeie po­gings deur bei­de die po­li­sie en selfs die Mos­sel­baai-mu­ni­si­pa­li­teit om die de­par­te­ment o­pen­ba­re wer­ke so­ver te kry om die no­di­ge in­stand­hou­ding by die kan­to­re te doen, het van al die be­lof­tes nie veel ge­kom nie. On­danks die kon­trak­tu­e­le ver­plig­tin­ge wat op die de­par­te­ment o­pen­ba­re wer­ke vir die in­stand­hou­ding van die po­li­sie­sta­sie be­rus, is geen on­der­houds­werk in min­stens die af­ge­lo­pe ses jaar deur dié de­par­te­ment, wat die fa­si­li­tei­te na­mens die po­li­sie by die mu­ni­si­pa­li­teit huur, by die po­li­sie­sta­sie ge­doen nie.

Die mu­ni­si­pa­li­teit het wel 'n nu­we hek by die hoof­in­gang, en 'n nu­we pa­lis­sa­de-hei­ning om 'n groot deel van die erf se gren­se aan­ge­bring.

Van vroeg Vry­dag­og­gend is mu­re voor­be­rei vir die groot verf­by­een­koms wat met Na­si­o­na­le Braai­dag op Maan­dag, 25 Sep­tem­ber saam­ge­val het. Die speur­ders het hul va­kan­sie­dag op­ge­of­fer om verf­kwas­te en an­der toe­be­ho­re in te span om hul al­ge­me­ne kan­toor 'n blink­nu­we la­gie verf te gee.

Bar­ste en kra­ke in die mu­re is op­ge­vul, ou verf­mer­ke af­ge­skuur, en krag­ka­bels en da­ta­ly­ne net­jies ge­maak - al­les in voor­be­rei­ding vir die ver­we­ry wat te mid­de van 'n fees­te­li­ke at­mos­feer plaas­ge­vind het.

Bor­ge

Ver­skeie bor­ge het ge­hoor ge­gee aan die be­hoef­tes wat die on­der­soek­een­heid ge­op­per het. Een van die groot­ste be­hoef­tes was 'n deur wat kan sluit vir die e­nig­ste toi­let in die al­ge­me­ne kan­toor. Chris Horn van New Look Kit­chens het son­der skroom in­ge­spring en sy span was gou op die ter­rein om die nu­we deur aan te bring. Chris het ook be­lo­we om met kas­te, wat brood­no­dig is, be­hulp­saam te wees.

Dir­kie van Nie­kerk, ei­e­naar van die Mos­sel­baai En­gen Een­stop se Wim­py het op sy beurt se­ker ge­maak die po­li­sie­le­de het iets te eet en drink deur ver­ver­sings Maan­dag­og­gend by die sta­sie te laat af­le­wer.

Die Mos­sel Bay Ad­ver­ti­ser se O­li­ver T­wis­t­ge­meen­skaps­uit­reik­pro­jek het pla­fon­verf ver­skaf en ge­help om wors en ver­ver­sings, wat 'n a­no­nie­me borg ver­skaf het, op Maan­dag by die po­li­sie­sta­sie af te gee.

Foto's: Nic­key le Roux

Le­de ver­bon­de aan die K­waNon­qa­ba-po­li­sie se on­der­soek­een­heid het Vry­dag die i­ni­si­a­tief ge­neem om self werk te maak van die on­houd­ba­re werks­om­stan­dig­he­de waar­in hul­le moet werk en het be­gin om die al­ge­me­ne kan­toor op te knap.

Ad­ju­dant-of­fi­sier Ar­cher skuur die ou gom van die mu­re af in voor­be­rei­ding vir die nu­we verf­laag wat deel uit­maak van die al­ge­he­le op­knap­ping.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.