Wei­de­man en Mit­chell wen sa­ke­man­ne­dag

Mossel Bay Advertiser - - Classifieds - Ghol­fer

Spe­lers het op Woens­dag, 20 Sep­tem­ber in groot ge­tal­le op­ge­daag om aan die maan­de­lik­se sa­ke­man­ne­dag deel te neem. Hier­die ge­wil­de borg­dag strek al oor baie ja­re dank­sy die lo­ja­le on­der­steu­ning van ‘n groep sa­ke­man­ne. Die be­ter­bal sta­ble­ford­kom­pe­ti­sie het uit­ste­ken­de tel­lings op­ge­le­wer. Van ons ou­er gar­de, Nick Wei­de­man en Way­ne Mit­chell was be­hoor­lik op hul­le stuk­ke en op 50 pun­te was daar nie twy­fel wie eer­ste prys­ta­fel toe sou stap nie.

Die 86-ja­ri­ge Neels Mos­tert en sy maat, Lou­w­tjie Louw, het ook die kra­ne be­hoor­lik oop­ge­draai en op 49 pun­te was hul­le ver­se­ker van die twee­de plek.

Die der­de en vier­de plek­ke het op 48 pun­te aan Ger­hard en Su­san Com­brinck, as­ook Da­nie le Roux en Roux­wy van Wyk be­hoort. Met die ruim borg­skap van die sa­ke­man­ne kon die vol­gen­de spe­lers ook voor­raad huis toe neem vir die na­de­ren­de na­si­o­na­le braai­dag: T G­rey­ven­stein en J Fou­rie, D Nel en S van Vuur­en (al­mal op 46 pun­te). G Ru­le en E Daac­ke se 45 pun­te het hul­le ook met ‘n glim­lag huis­waarts laat keer.

Vry­dag

Vry­dag­mid­dag, 22 Sep­tem­ber het ‘n klom­pie spe­lers sa­lig on­be­wus van die na­de­ren­de re­ën­bui, aan­ge­tree vir die ne­ge put­jie (Fan­tas­tic F­ri­day) kom­pe­ti­sie. ‘n Paar bit­ter­ein­ders het sop­nat by die klub op­ge­daag, maar moe­dig hul ron­de vol­tooi.

Dud­ley du P­les­sis (20 pun­te) en Gor­don Ja­mes (19 pun­te) het die re­ën­bui vry­ge­spring en het die eer­ste en twee­de plek­ke in­ge­neem.

Een van ons ta­lent­vol­le ju­ni­ors, Wou­ter Derck­sen en ons klub se pre­si­dent, Paul B­rits, het op 18 pun­te der­de en vier­de ge­ëin­dig. Baie dan­kie aan Ar­rie van der Lin­de van Glo­bal Golf wat die dag geborg het.

Sa­ter­dag

Sa­ter­dag, 23 Sep­tem­ber het 170 spe­lers aan die in­di­vi­du­e­le sta­ble­ford-kom­pe­ti­sie deel­ge­neem. Die af­de­ling­wen­ners was soos volg: A-af­de­ling (0-13):

Mu­ja­hid Ja­cobs (40 pun­te); B-af­de­ling (1322): An­dré Ziets­man (40 pun­te); C-af­de­ling (23+): Han­lie de Vil­liers (42 pun­te). Bart Saay­man (40 pun­te) het die vier­de prys ont­vang.

Die vol­gen­de spe­lers het ge­sorg dat hul­le ook na Braai­dag kon uit­sien: P Ruscen­baum (39 pun­te), M Par­ker, J Bor­chardt, K B­rie­sies en G Pool, (al­mal op 38 pun­te).

M Mul­der se 37 pun­te was ook ‘n heer­li­ke braai­pak werd.

Die af­ge­lo­pe week was Mos­sel­baai-gholf­klub be­voor­reg om ons baan be­skik­baar te stel vir die vroue in­ter­pro­vin­si­a­le toer­nooi.

Ons land se bes­te a­ma­teur spe­lers van 14 pro­vin­sies neem aan hier­die toer­nooi deel.

Die groot aan­tal ta­lent­vol­le jong spe­lers toon dat gholf en ver­al ju­ni­or gholf kern­ge­sond is in ons land.

Va­n­af Sa­ter­dag, 30 Sep­tem­ber is ons baan weer oop vir ons le­de en be­soe­kers.

Le­de moet daar­op let dat va­n­af 1 Ok­to­ber die af­slaan­tye op kom­pe­ti­sie­dae soos volg is: og­gend va­n­af 07:00 en mid­dag va­n­af 11:30.

Wen­ners van die sa­ke­man­ne­dag is van links, ag­ter: S van Vuur­en en D Nel. Voor: S Cron­jé, W Mit­chell en N Wei­de­man.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.