Pe­troSA-pad­wed­lo­pe lok 800 at­le­te

Mossel Bay Advertiser - - Sport - An­dré S­tan­der

Pe­troSA se pad­wed­lo­pe is op Sa­ter­dag­og­gend, 23 Sep­tem­ber in i­de­a­le weer op Mos­sel­baai aan­ge­bied en het 800 at­le­te ge­lok.

At­le­tiek SWD het dit aan­ge­bied.

Lloyd Bos­man (Ned­bank SWD) het die half­ma­ra­thon in 1:05.23 ge­wen.

Die at­le­te van Grass­hop­per Ou­te­ni­qua Har­riers, Mxo­li­si Fa­na en Wou­ter Fra­zen­burg, was on­der­skei­de­lik twee­de en der­de in die ve­te­ra­ne-af­de­ling. Sel­wyn Losper (1:18.30) van Mos­sel­baai was eer­ste en Sydney Lands­berg (1:24.32) van Ned­bank SWD der­de in die mees­ters­af­de­ling.

In die vroue-af­de­ling was Ca­rol Groe­ne­wald (1:54.36) van Har­ten­bos Draw­wers der­de oor die wen­streep in die ve­te­ra­ne-af­de­ling. Al­li­son Jor­daan (1:44.49) van Ned­bank SWD was der­de in die mees­ters­af­de­ling.

In die groot­mees­ters­af­de­ling is A­de­le Un­ge­rer (2:02.20) van Har­ten­bos Draw­wers twee­de oor die wen­streep. An­na-Ma­rie van Eck (2:38.41) van Ned­bank SWD het die groot­groot­mees­ter­af­de­ling ge­wen.

Ita S­tig­lingh (2:29.01) van Sed­ge­field S­tri­ders en Ja­co­le­ne Ca­litz (2:35.04) van Ned­bank SWD was on­der­skei­de­lik twee­de en der­de in die sta­p­af­de­ling. Bi­an­ca le Gran­ge (1:53.20) van Ned­bank SWD het die ju­ni­or-af­de­ling in­ge­palm.

Muny­a­ro­d­zi Ja­ri (2:20.59) wat in ty­de­li­ke kleu­re deel­ge­neem het, het die ma­ra­thon ge­wen.

Lin­di­le To­ko­ta (2:40.58) van Ned­bank SWD was vier­de in die ve­te­ra­ne-af­de­ling.

P­hil­li­pus du Toit (3:23.05) van Har­ten­bos Draw­wers en Ja­son Jaf­ta (3:28.18) was on­der­skei­de­lik der­de en vier­de in die mees­ters­af­de­ling. Ro­bert de Reuck (3:45.50) van Ca­peMul­tis­port E­den was vyf­de in die groot­mees­ter­af­de­ling.

Lo­ve­ness Mad­ze­va (2:34.02) van Ned­bank KZN het die ope vroue-af­de­ling ge­wen.

Die ve­te­raan, Ne­ri­na Lub­be (3:35.34) van Har­ten­bos Draw­wers was die tien­de vrou oor die wen­streep.

Vi­r­gi­nia van S­chalk­wyk (4:04.51) van Har­ten­bos Draw­wers en Una Saay­man (4:35.15) van Ned­bank SWD was on­der­skei­de­lik der­de en vyf­de in die mees­ters­af­de­ling. Mo­ni­ca K­riel (4:34.08) van Har­ten­bos Draw­wers was twee­de in die groot­mees­ters­af­de­ling.

Booi Sal­man (34:41) van Ned­bank SWD en Mau­ritz Jan­se van Rens­burg (37:10) van Grass­hop­pers Ou­te­ni­qua Har­riers was on­der­skei­de­lik twee­de en der­de in die ve­te­ra­ne-af­de­ling van die 10km-wed­loop.

Pa­trick Pe­ters (38:15) van SAW en Sa­mu­el Wind­vo­gel (44:23) van Ou­te­ni­qua Har­riers was on­der­skei­de­lik twee­de en der­de in die mees­ters­af­de­ling.

Die groot­mees­ters­af­de­ling is ge­wen deur Pa­trick Ra­w­lins (42:39) van Ou­te­ni­qua Har­riers en And­re Nie­mand (45:02) van Har­ten­bos Draw­wers.

Nic Brum­mer (52:14) van Sed­ge­field S­tri­ders, Leslie S­tu­art (53:22) van Ned­bank SWD en Plaat­jie Cron­je (59:09) van Ou­te­ni­qua Har­riers het die groot­mees­ters­af­de­ling ge­wen.

Die sta­p­af­de­ling is oor­heers deur El­wich van Wyk (48:20) van Ou­te­ni­qua Har­riers en die Ned­bank SWD at­le­te, Brad­ley Ca­rel­se (49:38) en An­to­nio Far­mer (51:40).

Die Ned­bank SWD-at­le­te, Me­lis­sa van Rens­burg (38:40) was twee­de, ju­ni­or B­ritt­neyAnn Mey­er (40:22) vier­de en El­ne Con­ra­die (41:44) van Har­ten­bos Draw­wers vyf­de oor die wen­streep in die ope vroue-af­de­ling.

Die ve­te­ra­ne-af­de­ling is oor­heers deur Lisl Gro­bler (41:52) van Knys­na-ma­ra­thon­klub, La­ne­ne Jan­sen van Rens­burg (47:49) van Ou­te­ni­qua Har­riers en Jo­han­na Claas­sen (48:08) van Ned­bank SWD.

Cia Her­holt (46:33) van Ned­bank SWD was twee­de en Del­ma­rie Hen­ning (48:40) der­de in die mees­ters­af­de­ling.

Die groot­mees­ters­af­de­ling is ge­wen deur Ma­riet Horn (56:11) van Knys­na-ma­ra­thon­klub en die Ou­te­ni­qua Har­riers-at­le­te, E­li­za­beth Herb­st (1:02.31) en Ro­se Ma­rie Kruger (1:02.44).

Die Ned­bank SWD-at­le­te, Mag­da­le­na le Roux (1:15.04), Lis­et­ta Vi­sa­gie (1:15.30) en Ge­ral­di­ne Lof­tie-Ea­ton (1:19.32) het die groot­mees­ter­af­de­ling oor­heers.

Lie­zel van Wyk (1:03.08) van Ned­bank SWD, Ka­ren Ot­to (1:10.14) van Har­ten­bos Draw­wers en A­li­da Bai­ley (1:12.54) van Ned­bank SWD het die sta­p­af­de­ling in­ge­palm.

Foto’s: An­ton Ge­ric­ke

Pe­troSA se pad­wed­lo­pe, wat Sa­ter­dag-og­gend in i­de­a­le weer op Mos­sel­baai aan­ge­bied is, het by­kans 800 at­le­te ge­lok. Ma­ri­us Bo­tha (links) van Ou­te­ni­qua Har­riers en Jan Du Toit (Har­ten­bos Draw­wers) steek saam die eind­streep van die 21.1km­pad­wed­loop oor. Twee vroue-at­le­te van Har­ten­bos Draw­wers.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.