Ne­di­ne Blom ook by boek­be­kend­stel­ling

Mossel Bay Advertiser - - News -

Ne­di­ne Blom se be­kend­heid as san­ger strek veel wy­er as haar Su­per­cool vir Je­sus­kin­der­lof­pry­sings­lied­jies en -op­tre­des wat deur om­trent 500 000 kin­ders tus­sen die ou­der­dom van 6 – 14 reg­oor Suid-A­fri­ka ge­niet word.

Sy het al ‘n draai in Ka­na­da en Bel­gië ge­maak en in Ja­nu­a­rie 2013 deel ge­word van die mu­siek­groep, Die Ja­loers­bok­kies. Dié groep se eer­ste al­bum, Piekniek­lied­jies is in Ok­to­ber 2016 uit­ge­reik. Hul­le mu­siek word be­skryf as “eg Kaaps soos brey­a­ni en koe­sis­ters, soos ghoe­ma en win­ter­re­ën”.

Ne­di­ne tree as se­re­mo­nie­mees­ter en gas­kuns­te­naar op in die Di­az Ho­tel op 4 No­vem­ber ty­dens die boek­be­kend­stel­ling van S­hé­ri Bryn­ard. Die ho­tel bied ook ‘n ont­byt aan en die he­le ge­leent­heid word deur die NG Kerk Da­na­baai ge­re­ël.

S­hé­ri Bryn­ard is ‘n uit­son­der­li­ke jong vrou wat ten spy­te van Do­wn­sin­droom groot hoog­tes be­reik het. Sy het ‘n on­der­wys­kwa­li­fi­ka­sie, tree op as mo­ti­ve­rings­pre­ker (ook op 4 No­vem­ber), is ‘n in­ter­na­si­o­na­le am­bas­sa­deur vir per­so­ne met Do­wn­sin­droom, het op ver­skeie plek­ke in die wê­reld al be­leids­re­des by in­ter­na­si­o­na­le kon­fe­ren­sies vir Do­wn­sin­droom ge­le­wer en is lid van die pre­si­den­si­ë­le werks­groep vir Per­so­ne met Ge­stremd­he­de in Suid-A­fri­ka.

Be­spre­kings kan ge­doen word teen R250 per per­soon by An­gie Go­mes (044 698 1251 of 078 423 8611), Ria S­chut­te (044 698 1738/ 083 532 4669), El­sa K­ret­zen­ger (044 698 1364 of 083 387 3356) of die kerk­kan­toor (044 698 1977).

Be­spre­kings is ook be­skik­baar vir ‘n he­le ta­fel.

Ne­di­ne Blom is die gas­kuns­te­naar by ‘n be­son­der­se boek­be­kend­stel­ling op 4 No­vem­ber.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.