Borg­skap­pe vir be­ter­skap

Mossel Bay Advertiser - - News - Nic­key le Roux

Bern­e­lee Bo­tha van F­rie­mers­heim is in haar la­er­skool­ja­re met kan­ker, 'n le­wens­be­drei­gen­de siek­te ge­di­ag­no­seer. On­langs is sy weer in die Mos­sel­baai pro­vin­si­a­le hos­pi­taal op­ge­neem vir be­han­de­ling. Hoe­wel haar siek­te aan­vank­lik in re­mis­sie was, blyk dit dat die kan­ker ver­der ver­sprei het en ook haar pan­kre­as en nier aan­ge­tas het.

Mos­sel­baai se uit­voe­ren­de bur­ge­mees­ter, raads­heer Har­ry Le­ven­dal en die mu­ni­si­pa­le be­stuur­der, adv T­hys Gi­li­o­mee, het Bern­e­lee on­langs be­soek en het se­dert­dien die ver­kry­ging van brood­no­di­ge fond­se vir haar me­die­se sorg ge­fa­si­li­teer en staan haar ou­ers, S­ha­hi­da and Ben­net, by.

Haar siek­te bring nood­wen­dig mee dat Bern­e­lee, of Ber­nie soos sy al­om­be­kend is, bed­ge­bon­de is en tot se­ke­re kos­se be­perk word. Dit bring nood­wen­dig ek­stra uit­ga­wes mee, ook om­dat sy van tuis­on­der­rig af­hank­lik is.

Een van die bor­ge wat se­dert­dien 'n ruim by­drae ge­maak het tot die her­stel­pro­ses van hier­die dap­per jong da­me, is die Gar­den Rou­te Ca­si­no, wat op die bur­ge­mees­ter se ver­soek om by­stand re­a­geer het.

E­ni­ge an­der bor­ge wat 'n by­drae kan maak, kan met die bur­ge­mees­ter se kan­toor (044 606 5000) ska­kel.

Hoe­wel haar siek­te aan­vank­lik in re­mis­sie was, blyk dit dat die kan­ker ver­der ver­sprei het.

Die uit­voe­ren­de on­der­bur­ge­mees­ter, raads­lid Dirk Kot­zé, ont­vang ‘n sken­king van Zel­na S­teyn na­mens die Gar­den Rou­te Ca­si­no. Fo­to: Jen­ne­vick Nel­son

Mos­sel­baai se mu­ni­si­pa­le be­stuur­der, adv T­hys Gi­li­o­mee, en Bern­e­lee Bo­tha.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.