Sig­ge­strem­de in groot hof­saak

Mossel Bay Advertiser - - Voorblad - Cor­nel­le Car­stens

'n Mos­sel­baai­se sig­ge­strem­de vrou het ge­skie­de­nis ge­maak vir die toe­gangs­reg­te van men­se wat by­ge­staan word deur gids-, diensof on­der­steu­nings­hon­de. Die ge­lyk­heids­hof in Kaap­stad het ver­le­de Woens­dag, 17 Ok­to­ber 'n aan­soek van die Suid-A­fri­kaan­se Ver­e­ni­ging vir Gids­hon­de aan­ge­hoor waar­in toe­gang vir een van sy gids­hon­de be­pleit is.

Dit volg na­dat A­man­da Be­ster en haar gids­hond, Reo in Au­gus­tus 2017 toe­gang ge­wei­er is tot die kan­toor van bin­ne­land­se sa­ke op Mos­sel­baai. (Sig­ge­strem­de en hond die deur ge­wys, Mos­sel Bay Ad­ver­ti­ser, 25 Au­gust 2017).

Baan­bre­ker­saak

Be­ster, soos voor­heen be­rig, is op 17 Au­gus­tus toe­gang tot die kan­to­re van bin­ne­land­se sa­ke by die T­hus­ong-sen­trum ge­wei­er en is s­legs toe­gang tot die kan­to­re ver­leen son­der haar gids­hond.

"Die es­sen­si­ë­le vrae wat voor die hof ge­dien het, is of daar teen Be­ster ge­dis­kri­mi­neer is op grond van haar ge­stremd­heid en, in­dien wel, of hier­die dis­kri­mi­na­sie on­reg­ver­dig was," ver­dui­de­lik Dei­r­d­re Ven­ter, 'n ven­noot aan S­heps­to­ne en Wy­lie Pro­ku­reurs wat die Suid-A­fri­kaan­se Ver­e­ni­ging vir Gids­hon­de in die hof ver­teen­woor­dig het.

Eer­ste keer

Dit is die eer­ste keer dat die ge­lyk­heids­hof 'n saak aan­hoor wat daar­uit spruit dat daar teen men­se ge­dis­kri­mi­neer is om­dat hul­le van gids-, diens- of on­der­steu­nings­hon­de ge­bruik maak, al­dus Pie­ter van Nie­kerk, hoof-ska­kel­be­amp­te van die Suid-A­fri­kaan­se Ver­e­ni­ging vir Gids­hon­de.

"Die ver­e­ni­ging tree op in die o­pen­ba­re be­lang, so­wel as in die be­lang van men­se wat ge­stremd is en wat kies om 'n gids­hond, diens­hond of 'n ou­tim­se­on­der­steu­nings­hond te ge­bruik om hul­le te help om hul daag­lik­se ak­ti­wi­tei­te te ver­rig."

Vol­gens Van Nie­kerk is die saak van groot be­lang wat be­tref die ont­wik­ke­ling van die Wet op Dis­kri­mi­na­sie teen per­so­ne met ge­stremd­he­de, ver­al vir die­ge­ne wat van die on­der­steu­ning van die­re ge­bruik maak.

"Die ver­hoor het 'n vol­le hof­dag in be­slag ge­neem en is aan­ge­hoor deur reg­ter Sal­dahna. Die ver­hoor is ge­ken­merk deur 'n ro­buus­te de­bat tus­sen die reg­ter en die regs­ver­teen­woor­di­gers. Hoe­wel die uit­koms van hof­sa­ke on­voor­spel­baar is, is ons vol ver­troue dat ons 'n sterk saak voor die hof ge­bring het en ons ver­wag 'n po­si­tie­we uit­koms," het Dei­r­d­re Ven­ter by na­vraag aan die Mos­sel Bay Ad­ver­ti­ser ge­sê.

Me­dia maak im­pak

Na­dat A­man­da Be­ster ver­le­de jaar 'n blou­tjie ge­loop het by bin­ne­land­se sa­ke, is sy ty­dens 'n op­roep aan die Suid-A­fri­kaan­se Ver­e­ni­ging vir Gids­hon­de aan­ge­raai om haar sto­rie in die plaas­li­ke me­dia be­kend te maak. Sy het haar sto­rie met die Mos­sel Bay Ad­ver­ti­ser ge­deel en die ar­ti­kel is as deel van die be­wys­las in die saak tus­sen dié ver­e­ni­ging en die mi­nis­ter van bin­ne­land­se sa­ke voor­ge­lê.

Vol­gens A­man­da kry die ver­e­ni­ging ge­reeld te doen met klag­tes van hul­le le­de aan­gaan­de toe­gang tot per­se­le. "Die pro­ku­reur, Dei­r­d­re Ven­ter, het al op­ge­tree as pup­py rai­ser vir die ver­e­ni­ging. Toe sy glo ty­dens 'n ge­leent­heid van die ver­e­ni­ging se ska­kel­be­amp­te ver­neem oor hier­die toe­gangs­klag­tes, het sy haar hulp aan­ge­bied."

Toe na­vrae aan­gaan­de die klag­tes ge­doen is, is daar be­sluit om op A­man­da se sto­rie te fo­kus as ge­val­le­stu­die. Van­daar het din­ge vin­nig mo­men­tum ge­kry.

A­man­da en haar hond, Reo het die hof­ver­rig­tin­ge ver­le­de week by­ge­woon, maar is nie ge­roep om te ge­tuig nie. Haar ver­kla­ring het wel voor die hof ge­dien.

Uit­koms

Na af­loop van ver­le­de jaar se ge­beu­re, het A­man­da ver­wag dat sy ook op an­der plek­ke toe­gang ge­wei­er sou word. "Na daar­die in­si­dent moes ek in­tus­sen t­wee keer weer bin­ne­land­se sa­ke toe gaan, maar ek het Reo by die huis ge­los. Ek het nie ge­voel ek kan dit waag om hom saam te vat nie."

Vir an­der ge­strem­des wil sy hê dat hier­die hof­saak deu­re moet oop­maak. "Reo is deel van my. Soos wan­neer jy in 'n rol­stoel rond­be­weeg.

“As jy nie jou gids­hond by jou het nie, moet jy aan ie­mand se arm hang. Kort-kort loop jy in iets of ie­mand vas, want hul­le is nie ge­woond daar­aan om jou te lei nie."

A­man­da Be­ster en haar gids­hond Reo Saam met ad­vo­kaat Andrew S­ni­der, Gail Glo­ver (Suid-A­fri­kaan­se Ver­e­ni­ging vir Gids­hon­de vir blin­des) en Dei­r­d­re Ven­ter (pro­ku­reur en ven­noot by S­heps­to­ne en Wy­lie Pro­ku­reurs).

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.