Bo­me vir Har­ten­bos

Mossel Bay Advertiser - - Skole | Schools -

Die fluk­se jeug van A­friForum se Mos­sel­baai-tak het op 13 Ok­to­ber 10 in­heem­se bo­me by die La­er­skool Har­ten­bos ge­plant as deel van dié bur­ger­reg­te­or­ga­ni­sa­sie se boom­plant­pro­jek.

Lou­is Cook, voor­sit­ter van die A­friForum­tak in Mos­sel­baai, het ’n wa­ken­de oog oor die jong­span ge­hou. As sim­bool van die La­er­skool Har­ten­bos se in­ge­steld­heid op waar­de­sis­te­me is ’n spe­si­fie­ke waar­de aan el­ke boom toe­ge­ken. Die skool, wat as die “Dol­fy­ne” be­kend staan het Bil­ly Crou­camp, voor­sit­ter van die jeug­por­te­feul­je van A­friForum se Mos­sel­baai-tak, en sy span via so­si­a­le me­dia vir hul i­ni­si­a­tief be­dank.

Crou­camp het weer op sy beurt die bor­ge, Mass Hi­re, Di­vvies Slag­huis en Mor­né van S­chalk­wyk, as­ook sy eie span en vry­wil­li­gers vir hul toe­wy­ding be­dank. Spe­si­a­le mel­ding is aan Cor Ven­ter, ei­e­naar van Key Re­a­li­ty, ge­maak wat sy dog­ter saam­ge­bring het om ’n boom te help plant. Crou­camp het dié ak­sie as ’n toe­koms­be­leg­ging be­skryf en op­ge­won­de ver­klaar dat die jeug ver­bon­de aan A­friForum se Mos­sel­baai-tak in die toe­koms ’n groot ver­skil in dié gemeenskap gaan maak. “Dit is ’n voor­reg om te aan­skou hoe die jeug van A­friForum se Mos­sel­baai- tak in hul toe­koms be­lê.

Dit sal be­slis die gemeenskap ook in­spi­reer om han­de te vat as ver­ant­woor­de­lik­heid teen­oor die vol­hou­baar­heid van ons om­ge­wing,” sê Ar­no G­rey­ling, A­friForum se dis­triks­ko­ör­di­neer­der vir die Suid-Kaap.

Die tak moe­dig die gemeenskap aan om deel te word van ’n groe­ner toe­koms.

Die span wat be­trok­ke was.

Een van die waar­des wat aan die boom toe­ge­ken is.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.