S­kool­tjie wil graag klaar bou

Mossel Bay Advertiser - - Briewe | Letters -

Pas­toor Jen­ni­fer Saal van P­ni­ël-be­die­nin­ge, skryf:

Ek is in die be­voor­reg­te po­si­sie om met in die 60 voor­skool­se kin­ders te werk van­af 'n per­seel by die A­sla­park-ge­meen­skap­saal. Die kin­ders kry 'n daag­lik­se maal­tyd en ons bied ook 'n na­sorg­fa­si­li­teit vir kin­ders van Gar­den Rou­te P­ri­mê­re S­kool.

Die vyf on­der­wy­sers het al­mal 'n kwa­li­fi­ka­sie in E­du­ca­re en S­mar­tS­tart en ons maak ge­bruik van vol­tyd­se en deel­tyd­se vry­wil­li­gers wat ons by die s­kool­tjie help. Tans is van ons groot­ste uit­da­gings om ons skool­ge­bou te kan vol­tooi. Die bou­werk het goed be­vor­der, maar staan tans stil van­weë 'n ge­brek aan bor­ge. Ons wil baie graag die ge­bou se dak op­sit en die an­der werk ook klaar­maak.

Tans word twee Wen­dy-huis­klas­ka­mers aan ons ge­leen, maar dit is geen­sins 'n per­ma­nen­te op­los­sing vir ons be­hoef­te nie.

Ons het 'n moei­li­ke win­ter­tyd deur­ge­maak en die so­mer lê voor.

Ons ver­soek drin­gend do­na­sies of hulp om die ge­bou te kan vol­tooi. By be­re­ke­ning sal die kos­te van dit wat ons nog moet vol­tooi R20 000 be­loop.

Ons is ook be­sig met 'n fonds­in­sa­me­lings­pro­jek wat saam­hang met ons jaar­af­slui­ting op 24 No­vem­ber. E­ni­ge per­soon wat ook dalk hul­le weg sou oop sien om iets aan ons te skenk soos lek­kers en koel­drank vir 'n Kers­par­ty­tjie, sal baie waar­deer word. Ons hoof doel­wit is om die kin­ders se vei­lig­heid te ver­se­ker ter­wyl hul­le ou­ers by die werk is.

Vir e­ni­ge na­vrae, kon­tak my ge­rus (078 712 4283).

Die klein­span van P­ni­ël-be­die­nin­ge se s­kool­tjie in A­sla­park in hul­le ty­de­li­ke klas­ka­mer. Die s­kool­tjie be­dien by­kans 80 kin­ders, wan­neer die na­sor­g­leer­ders ook op die per­seel is. Daar is drin­gen­de nood om die s­kool se half­vol­tooi­de ge­bou­tjie klaar te maak.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.