Re­stau­rant te­a­ter­er­va­ring ‘n eer­ste vir Klas­si­que

Oudtshoorn Courant - - CLASSIFIEDS -

Die ne­gen­de K­lein Ka­roo Klas­si­que-fees wat in Au­gus­tus plaas­vind, bied van­jaar ‘n nu­we mu­siek­er­va­ring aan fees­gan­gers. Mu­siek­lief­heb­bers kan van­jaar vir die eer­ste keer ’n re­stau­rant te­a­ter­er­va­ring by die Wind­pomp ag­ter die NG Moe­der­kerk, ge­niet. Twee mu­siek­uit­voe­rings en smul­kos word by dié te­a­ter­re­stau­rant wat vir die eer­ste keer ty­dens van­jaar se KKNK oop was, aan­ge­bied. Die win­ter­fees van klas­sie­ke mu­siek, kuns, kos en wyn, word van Vry­dag 11 tot Son­dag 13 Au­gus­tus aan­ge­bied.

“Vry­dag­aand kan fees­gan­gers uit­sien na An E­ve­ning of Jazz met van die fi­na­lis­te uit hier­die jaar se Art­s­ca­pe Youth Jazz-men­tor­skap­pro­gram. Op die pro­gram is bei­de Suid-A­fri­kaan­se en klas­sie­ke jazz,” sê R­ho­dé Sny­man, uit­voe­ren­de hoof van Kuns­te On­be­perk, die maat­skap­py wat K­lein Ka­roo Klas­si­que aan­bied. Top­mu­si­ci wat as men­tors vir dié jong kuns­te­naars op­ge­tree het, sluit in A­man­da Tif­fin, Ca­mil­lo Lom­bard, S­haun Jo­han­nes, Frank Pa­co en Marc de Kock.

Die be­ken­de pi­a­nis, Su­lay­man Hu­man, keer Sa­ter­dag­aand te­rug na sy tuis­dorp vir ’n Aand met Su­lay­man Hu­man. “Hier­die op­tre­de is ’n moet vir lief­heb­bers van kla­vier­mu­siek. Su­lay­man speel Mo­zart se So­na­te in C ma­jeur, KV330, C­ho­pin se Ber­ceu­se in D-mol ma­jeur Op.57, as­ook mu­siek van S­chu­bert, Ra­ch­ma­ni­noff en Ka­pus­tin,” ver­tel Sny­man.

Vol­gens Sny­man word aand­e­tes in Die Wind­pomp Re­stau­rant Te­a­ter van­af 19:00 be­dien en fees­gan­gers kan smul­ge­reg­te, met be­stand­de­le uit die K­lein-Ka­roo en om­ge­wing ver­wag.

Die mu­siekop­tre­des be­gin om 21:00 en kaart­jies hier­voor sluit nie aand­e­te in nie. “Kom ge­niet ’n re­stau­rant te­a­ter­aand met heer­li­ke kos en on­ge­loof­li­ke mu­siek saam met ons,” sluit Sny­man af. Kaart­jies vir op­tre­des in Die Wind­pomp Re­stau­rant Te­a­ter is be­skik­baar by Kuns­te On­be­perk se kan­toor of 044 203 8600. E­tes word by die re­stau­rant be­spreek en be­taal.

Sa­ter­dag en Son­dag kan daar tus­sen 11:00 en 18:00 wyn en de­li-pro­duk­te in die a­rea bui­te die CJV-saal ge­proe word. Lig­te e­tes word ook deur die dag by die re­stau­rant be­dien en dit is nie no­dig om ’n uit­voe­ring by te woon, om die proeë en e­tes te ge­niet nie. Kof­fie deur Oudts­hoorn se eer­ste kof­fie­bran­der, Be­ans a­bout Cof­fee, help ook om die win­ter­koue te ver­dryf.

Mu­siek­uit­voe­rings

Die agt mu­siek­uit­voe­rings op K­lein Ka­roo Klas­si­que se mu­siek­pro­gram, sluit in:

CH2 in kon­sert met Corneil­le Hut­ten en Dir­kie van S­ta­den (ki­taar);

Vi­val­di se Vier Sei­soe­ne her­be­soek met Pe­trus de Beer (vi­ool), S­ta­nis­lav An­ge­lov (trek­kla­vier) en S­chalk Jou­bert (bas­ki­taar en voor­drag);

Folk Ba­ro­que met die Ca­me­ra­ta Tin­ta Ba­roc­ca;

Al­leen­stryd: Hen­drik Hof­meyr Hul­di­gings­kon­sert met Mi­net­te du Toit-Pe­ar­ce (mez­zo­so­praan), Lau­ren Da­s­ap­pa (so­praan), Jo­le­ne M­cC­le­land (mez­zo-so­praan), José Di­as (kla­vier) en ’n gas­op­tre­de deur Hen­drik Hof­meyr;

Car­men – in die klei­ne met Jo­len­ne M­cC­le­land as Car­men (mez­zo-so­praan), Lau­ren Da­s­ap­pa as Mi­cha­ë­la / Fras­cuita (so­praan), Li­net­te van der Mer­we as Mer­cé­dès (mez­zo­so­praan), Chris Mos­tert as Don José / Le Re­men­da­do (te­noor), Ni­ël Ra­de­man as Es­ca­mil­lo (ba­ri­ton) en Rai­mon­do van S­ta­den as Le Dan­ca­ï­re (ba­ri­ton);

S­pie­ël-dans in die maan­lig met Ja­na van der Walt (harp) en Ri­na S­chut­te (tjel­lo);

Beet­ho­ven Tan­go met Zan­ta Hof­meyr (vi­ool) en C­harl du P­les­sis (kla­vier);

ATKV Af­slui­tings­kon­sert met Me­gan-Ge­of­frey Prins (kla­vier), Ta­ti­a­na T­ha­e­le (fluit), Pa­le­sa Ma­lie­loa (so­praan) en P­hi­lip­pus Hugo (kla­vier).

Kaart­jies vir dié mu­siek­uit­voe­rings is be­skik­baar by Com­pu­tic­ket, S­hop­ri­te/C­hec­kers en Hou­se & Ho­me teen R125 elk. Al van­jaar se uit­voe­rings word in die NG Moe­der­kerk aan­ge­bied, waar daar ook ’n CD-win­kel be­dryf word.

Fo­to ver­skaf

Die be­ken­de pi­a­nis, Su­lay­man Hu­man, tree ty­dens die KKK in die Wind­pomp Re­stau­rant Te­a­ter op.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.