E­den-sport­raad soek sport­le­gen­des

Oudtshoorn Courant - - CLASSIFIEDS -

El­ke jaar ver­eer die de­par­te­ment van kul­tuur­sa­ke en sport in sa­me­wer­king met die dis­trikspor­tra­de le­gen­des in sport wat oor ja­re ‘n werk­li­ke ver­skil in die sport en hul­le ge­meen­skap ge­maak het.

“Daar is al heel­wat sport­le­gen­des wat in E­den (SWD) ver­eer is – som­mi­ge nog met ons en som­mi­ge wat ons al ver­laat het. ‘n Groot uit­da­ging lê daar­in dat die be­stu­re van die sport­fe­de­ra­sies baie ver­jong het en dat baie van die le­gen­des nie aan hul­le be­kend is nie. Dis is daar­om dat die E­den-sport­raad graag die pu­bliek se hulp wil in­roep om hier­die le­gen­des op te spoor,” sê Da­ve van der Walt, se­kre­ta­ris van die E­den-sport­raad.

K­ri­te­ria vir le­gen­des:

Per­so­ne wat ‘n meet­ba­re by­drae tot sport ge­maak het.

Per­so­ne wat as i­ko­ne in hul­le ge­meen­skap­pe be­skou word.

Per­so­ne wat son­der om te­rug te hou, hul­le al­les vir sport ge­gee het.

Per­so­ne wat ‘n be­dui­den­de rol ge­speel het om sport voor 1992 rig­ting te gee.

‘n Leef­tyd van diens aan sy/ haar sport­ko­de in die al­ge­meen ge­gee het.

Ge­no­mi­neer­de moet ou­er as 55 wees.

Ver­kies­lik af­ge­tree be­hal­we in uit­staan­de ge­val­le waar die om­stan­dig­he­de van­self spreek.

Al­le sport­soor­te as­ook die on­der­wys­be­roep kan van­jaar ge­no­mi­neer word. Die slui­tings­da­tum is 18 Au­gus­tus en al­le no­mi­na­sies moet deur die be­trok­ke sport­fe­de­ra­sies on­der­steun word.

Die pu­bliek kan ook voor­stel­le aan die E­den-sport­raad doen wat dan oor­weeg sal word. No­mi­na­sie­vorms kan ook van sport­raad be­kom word deur dit by spor­t­coun­cil.e­den@gmail. com aan te vra.

As u van so le­gen­de weet, kon­tak as­se­blief die sport­raad.

In­lig­ting be­no­dig:

Sport­ko­de

Naam en van Ou­der­dom Woon­a­dres Te­le­foon- of sel­foon­nom­mer e-pos­a­dres

Kort be­skry­wing van die per­son se pres­ta­sies en be­trok­ken­heid.

Fo­to ver­skaf

An­roux Ma­rais, Wes-Kaap­se mi­nis­ter kul­tuur­sa­ke en sport (links) by Toy Un­ge­rer, een van Oudts­hoorn se sport­le­gen­des.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.