O­vaal­baan­ren­ne lok dui­sen­de

Oudtshoorn Courant - - CLASSIFIEDS - CHRIS­TO VERMAAK

Oudts­hoorn was die af­ge­lo­pe na­week die trek­pleis­ter vir een van die groot­ste mo­tor­wed­ren­ne op dié sport se ka­len­der.

Dui­sen­de men­se van oor Suid-A­fri­ka het na die dorp ge­reis om die jaar­lik­se K­lein Ka­roo O­vaal­baan­kam­pi­oen­skap­pe te aan­skou. Die wed­ren­ne het op Sa­ter­dag 15 Ju­lie plaas­ge­vind. Tot groot vermaak van dui­sen­de toe­skou­ers het 114 dry­wers in hul ren­mo­tors in elf ka­te­go­rieë deel­ge­neem.

Elf klubs se ren­ja­ers het van so­ver as Kaap­stad, Port-E­li­za­beth, Oos-Lon­den Bloem­fon­tein, Mal­mes­bu­ry en reg­oor die Suid-Kaap by die Oudts­hoor­no­vaal­baan saam­ge­trek om te kom­pe­teer om ‘n Vol­struis­ei­er-tro­fee in die on­der­skeie ka­te­go­rieë.

Reeds se­dert Woens­dag 12 Ju­lie het on­der­steu­ners in hul mo­tors ge­slaap op die roe­te na die o­vaal­baan, om ‘n staan­plek te ver­se­ker. Die hek­ke het Sa­ter­dag­og­gend om 06:00 ge­o­pen en om 08:00 was al die pro­gram­me reeds uit­ver­koop.

Met die weg­trek om 12:00 was die par­keer­a­rea en pa­wil­joe­ne stamp­vol.

Die wen­ners is: SWD-ont­wik­ke­ling

Jo­han En­gel­brecht (Ge­or­ge) Cor­nel Bos­man (Ge­or­ge) Niel En­gel­brecht (Ge­or­ge)

He­a­vy Me­tals

Jo­han Kuy­ler (Mos­sel­baai) An­ton P­re­to­ri­us (Ge­or­ge) Na­dia Jub­ber (Ge­or­ge)

Mo­di­fied V8

Pie­ta Vic­tor (Port-E­li­za­beth) Al­lan Booy­sen (Bloem­fon­tein) Ma­ri­us Com­brick (Mos­sel­baai)

Mi­nis

Ter­ti­us van Ton­der (Paarl) Ju­ni­ta K­hun (Wor­ces­ter) Qu­do de Wet (Wor­ces­ter)

S­tockrods

Ken­zo Bar­nard (Port-E­li­za­beth) Chris Et­ze­beth (Kaap­stad)

Wal­do Saay­man (Wor­ces­ter)

1600’s

Grant Kirsch­ner (Kaap­stad) Ju­an van Rens­burg (Ge­or­ge) Ja­co Ayl­ward (Port-E­li­za­beth)

2.1 mo­di­fied

Ri­car­do Da­vey (Paarl) Jo­dy Zim­me­ren (Oos-Lon­den) JP Kot­ze (Paarl)

Ho­trods

Han-Kock Brand (Mal­mes­bu­ry) De­wald Ranft (Bloem­fon­tein) Ll­wel­lyn Kot­ze (Wor­ces­ter)

Pin­krods

Cla­ris­ka Ha­ven­ga (Ri­vers­dal) Vic­key Mey­er (Ge­or­ge) Kay­la Jo­nes (Kaap­stad)

Mid­gets 1

Ja­c­ques van der Mer­we (Kraai­fon­tein) Ger­rie slab­ber (Bloem­fon­tein) An­ton Lloyd (Kraai­fon­tein)

Mid­gets 2

An­co Jor­daan (Riet­kuil) Tim Pa­rish (Kraai­fon­tein) Zim Gel­den­huys (B­re­das­dorp).

Fo­to’s: Chris­to Vermaak

Han-Koch Brand, die wen­ner van die Ho­trods-klas.

Nood­diens­te was slag­ge­reed waar mo­tors aan die brand ge­slaan het, of in bot­sings be­trok­ke was.

Deel­ne­mers jaag vir ‘n po­di­um­po­si­sie in die Mo­di­fied-klas.

Ri­chard Da­vey (regs), die wen­ner van die Mo­di­fied-klas.

Jo­han Kuy­ler (voor) en Na­dia Jub­ber spook sa­ke uit in die He­a­vy Me­tals-klas.

Ak­sie in die 1600’s-klas.

Grant Kirsch­ner, die wen­ner van die 1600’s-klas, jaag voor.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.