Oudts­hoorn 50 jaar ge­le­de

Oudtshoorn Courant - - NEWS - HILDA BOSHOFF

Die laas­te we­ke van Ju­lie 1967 ver­loop rus­ti­ger as die be­gin van die maand.

19 Ju­lie

Die Oudts­hoorn Cou­rant be­rig ‘n Bos­wag­ter het die vo­ri­ge week o­li­fant­spoor­tjie in die Knys­na­bos­se op­ge­merk.

In 1957 is daar na ‘n groot ge­suk­kel vas­ge-stel dat 7 o­li­fan­te in die bos­se le­we El­ke 3 jaar daar­na is nu­we o­li­fant­spoor­tjies op­ge­merk. Na ra­ming bly daar nou 10 o­li­fan­te in die Knys­na­bos­se. Vol­gens die be­rig­ge­wer is Knys­na-o­li­fan­te die groot­stes in die wê­reld, ge­vaar­lik en sku vir men­se.

22 Ju­lie

Dui­ne­mol­le, wat in die Suid-Kaap ‘n oor­las ge­word het weens die uit­roei­ing van jak­kal­se en rooi­kat­te, kan dalk in ‘n ba­te om­skep word. ‘n Pels­han­de­laar het on­der­neem om ‘n pels­jas van die vel­le­tjies te maak Een dui­ne­mol­pel­sie is 20 na 24 duim lank. Die proef­jas is be­stem vir mi­nis­ter Chris Heu­nis se vrou.

S­neeu­bal­ge­veg­te in die toe­ge­sneeu­de Swart­berg­pas ver­loop nie al­tyd so ple­sie­rig nie. Som­mi­ge uit­ge­la­te­nes het hul­le sneeu­bal­le met klip­pe en ys ge­laai en na van die mo­tors se wind­skerms ge­mik. Ge­moe­de­re het op ‘n sta­di­um hoog ge­loop. Die sneeu­bal­le het van die be­stuur­ders se uit­sig be­lem­mer; ‘n Baie ge­vaar­li­ke si­tu­a­sie op ‘n nou en glib­be­ri­ge grond­pad.

Die To­wer­kop-kaas­fa­briek in La­di­smith vier sy 25ste be­staans­jaar met ‘n kaas-en­wyn­funk­sie vir 500 gas­te. Die hoof­spre­ker is die mi­nis­ter van bin­ne­land­se sa­ke mnr. PMK le Roux, die voor­sit­ter van die kaas­fa­briek mnr. JJ Nel en sy vrou is die gas­heer en gas­vrou. Mnr. D van den Vy­wer, die be­stuur­der van die fa­briek is die se­re­mo­nie­mees­ter

Die Land­diens­be­we­ging het die kamp­ter­rein by S­choe­mans­poort ver­fraai. Ver­le­de jaar het die kin­ders ‘n rots­tuin aan die een oe­wer van die Grob­be­laars­ri­vier uit­ge­lê met groot klip­pe uit die ri­vier. Van­jaar het hul­le die ter­rein langs die pad ver­fraai en ook daar ‘n rots­tuin uit­ge­lê. Die Af­de­lings­raad oor­weeg ‘n na­tuur­re­ser­vaat ag­ter die kamp­ter­rein as­ook ‘n swem­bad en ‘n ka­fee.

In Ca­litz­dorp gaan die de­par­te­ment van ge­meen­skaps­bou 80 sub-e­ko­no­mie­se en 4 e­ko­no­mie­se hui­se vir die bruin men­se op­rig. Die Dorps­raad van die dorp is so pas daar­van in ken­nis ge­stel.

Die bruin ge­meen­te van die Lut­her­se Kerk in Mos­sel­baai het hul­le laas­te nag­maal in Mon­ta­gustraat se kerk ge­hou. Op 20 Au­gus­tus word die nu­we kerk van R 100 000 in­ge­wy Die kerk sal se­ker een van die mooi­ste kerk in die Re­pu­bliek wees.

Ca­litz­dorp se dam loop oor. Die win­gerd- en vrug­te­boe­re, wat op die oom­blik druk be­sig is met die snoei­pro­ses, ver­wel­kom die sner­pen­de koue.

Die pik­ke­wyn in Oudts­hoorn se toe­ris­te­kamp is ‘n groot aan­trek­kings­krag. Mnr. NA S­mit ver­tel dat die Mos­sel­baai­se pik­ke­wyn hom baie gou tuis­ge­maak het. Die vee­arts, mnr. Car­lis­le, het aan­ge­bied om as voog op te tree en die dier van sy daag­lik­se vis­rant­soen te voor­sien. Be­gin Au­gus­tus ver­skyn ‘n le­sers­brief wat kap- sie maak, om­dat ‘n pik­ke­wyn son­der die see nie ge­luk­kig kan wees nie Die dier staan soos ver­steen in die een hoek van sy kam­pie. Hy moet maats kry en ‘n poel wa­ter

29 Ju­lie

Die hou van kaas-en wyn­par­ty­tjies is ‘n ge­wil­de nuut­jie. Die maak van kaas in SA is on­der­meer deur die I­ta­li­aan­se krygs­ge­van­ge­nes be­gin wat hul­le ken­nis van kaas­maak eers op k­lein skaal be­gin toe­pas het. Van­jaar staan die kaas­pro­duk­sie op 38 mil­joen pond, ‘n reu­se­groei. In 1966 is 381 mil­joen gel­lings melk deur die 54 kaas­fa­brie­ke in SA tot kaas ver­werk met ‘n to­ta­le in­kom­ste van R12 mil­joen.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.