Ou­dit­ko­mi­tee ver­ga­der eer­ste keer

Oudtshoorn Courant - - NEWS -

Die mu­ni­si­pa­le ou­dit­ko­mi­tee het op 24 Au­gus­tus vir die eer­ste keer in die 2017/18-fi­nan­si­ë­le jaar by­een­ge­kom. Hul­le is ver­plig om vol­gens die mu­ni­si­pa­le fi­nan­si­ë­le be­stuurs­wet ten min­ste vier keer per jaar te ver­ga­der.

Die ver­ga­de­ring het plaas­ge­vind na­dat die Oudts­hoorn mu­ni­si­pa­le raad een­pa­rig be­sluit het om vyf ou­dit ko­mi­tee­le­de aan te stel vir ‘n drie jaar pe­ri­o­de wat duur van­af 1 Ju­lie 2017 tot 30 Ju­nie 2020.

Die le­de is: Ja­mes du P­reez (ken­nis in voor­sie­nings­ka­naal­be­stuur), Hen­drik (Lam­pies) Lam­precht (ge­ser­ti­fi­seer­de re­ken­mees­ter), Ing­rid Lo­renz (ge­ser­ti­fi­seer­de re­ken­mees­ter), Ro­le­ne van Rooy­en (pro­ku­reur) en Ro­se-Ma­rie Klaas-E­werts (ken­nis in bank­we­se en al­ge­me­ne be­stuur)

Au­re­lia O­lip­hant, woord­voer­der van die Oudts­hoorn-mu­ni­si­pa­li­teit sê: “El­ke mu­ni­si­pa­li­teit moet ‘n ou­dit­ko­mi­tee aan­stel wat as ‘n on­af­hank­li­ke raad­ge­wen­de lig­gaam funk­si­o­neer en die raad en mu­ni­si­pa­le be­stuur ad­vi­seer.

Die uit­voe­ren­de bur­ge­mees­ter, Co­lan Syl­ves­ter, het ge­sê: “Die raad is baie bly om ‘n ou­dit­ko­mi­tee suk­ses­vol te stig. Dit is nog ‘n stap na goeie be­stuur, deur­sig­tig­heid en die ver­se­ke­ring van skoon ou­dit.”

Fo­to ver­skaf

Die Oudts­hoorn-mu­ni­si­pa­li­teit se ou­dit­ko­mi­tee is voor, van links, Ing­rid Lo­renz, Ro­se Klaas-E­werts en Ro­le­ne Van Rooy­en. Ag­ter: Ja­mes du Preez en Lam­pies Lam­precht.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.