Ten­de­raar skuld bak­ke­ry R32 000

Oudtshoorn Courant - - VOORBLAD - HANNES VIS­SER

Die ei­e­naars van ‘n bak­ke­ry in Oudts­hoorn sit met die han­de in die ha­re oor ‘n ten­de­raar wat hul­le R32 000 skuld vir brood wat aan kor­rek­tie­we diens­te ge­le­wer is.

Vol­gens Ja­co Vor­ster en Jo­han van Heer­den, ei­e­naars van Camp Ba­ke­ry, het El­vi­ra Pie­ter­se hul­le aan die ein­de van Ju­nie ge­na­der vir ‘n kwo­ta­sie om brood aan die ge­van­ge­nis te le­wer. Sy het ge­sê haar on­der­ne­ming, Sla­te Ge­ne­ral Tra­ding, het die ten­der vir brood be­kom.

“Ons het be­ves­tig dat sy die ten­der ont­vang het en die brood daag­liks by kor­rek­tie­we diens­te gaan af­le­wer. Pie­ter­se het die twee re­ke­nin­ge van die eer­ste twee we­ke se brood in twee be­drae van R11 325 en R14 947 ver­ef­fen. Daar­na het ons vir drie we­ke bro­de af­ge­le­wer, maar sy het ons nie be­taal nie,” het Vor­ster hier­die week ge­sê. Die be­drae vir die drie we­ke se brood was R13 035 (15 Ju­lie), R12 990 (22 Ju­lie) en R5 595 (29 Ju­lie).

Vol­gens hom moes hul­le Pie­ter­se ver­skeie ke­re na­der oor die geld en hul­le het be­ves­ti­ging van kor­rek­tie­we diens­te ge­kry dat Pie­ter­se reeds be­ta­ling ont­vang het vir die drie we­ke se brood.

“Se­dert­dien pro­beer ons die af­ge­lo­pe maand ons geld by Pie­ter­se kry, maar sy het die een ver­sko­ning na die an­der. Vol­gens haar is die R32 000 wat sy ge­trek het om ons te be­taal, uit haar huis ge­steel.”

Hy ver­dui­de­lik hul­le het die ver­gun­ning ten op­sig­te van be­ta­ling ge­maak om­dat hul­le waar moont­lik, pro­beer om i­ni­si­a­tie­we uit die ge­meen­skap en en­tre­pre­neur­skap te on­der­steun.

Pie­ter­se se weer­ga­we

Die Oudts­hoorn Cou­rant het Pie­ter­se te­le­fo­nies ge­kon­tak om haar kant van die saak te hoor. Vol­gens haar het sy geld by die bank ge­trek om die bak­ke­ry te be­taal.

“Maar ek was on­ge­mak­lik, want die kas­sie­re het snaaks op­ge­tree. S­kaars vyf mi­nu­te na ek die geld ge­trek het, het ek ‘n W­hat­sApp van Camp Ba­ke­ry ge­kry om te sê hul­le weet ek het geld ge­trek en ek moet kom be­taal.”

Vol­gens haar het sy toe be­sluit om eers weer te­rug te gaan bank toe om die “snaak­se” toe­val aan te meld. Sy be­weer dat sy eers die vol­gen­de dag op pad bank toe was en met haar te­rug­keer het sy be­sef haar geld is ge­steel. Sy het nie uit­ge­brei oor die be­weer­de dief­stal nie, maar er­ken dat sy geen klag by die po­li­sie gaan lê het nie. Sy het ook nie Camp Ba­ke­ry laat weet dat die geld ge­steel is nie. Sy het dit eers ge­noem toe hul­le druk op haar uit­oe­fen om die re­ke­ning te ver­ef­fen. Vol­gens die fi­nan­si­ë­le be­stuur­der het haar W­hat­sApp-bood­skap, wat sy aan die Oudts­hoorn Cou­rant ge­wys het nie ge­gaan oor Pie­ter­se se ont­trek­king van geld nie.

“Ons het na baie moei­te by kor­rek­tie­we diens­te be­ves­ti­ging ge­kry dat Pie­ter­se reeds vir al die be­stel­lings be­taal is, en toe het ek vir haar ‘n bood­skap ge­stuur om te sê ons weet sy is reeds be­taal en dat sy drin­gend ons re­ke­ning moet ver­ef­fen.”

Pie­ter­se het by na­vraag ge­sê dat sy oor geen oor­brug­ging­s­ka­pi­taal be­skik het toe sy die ten­der ont­vang het nie. Sy het ge­sê sy is be­sig om ma­nie­re te vind om die geld te­rug te be­taal.

Ten­der­pro­ses­se is af­ge­wa­ter

Vol­gens ‘n sa­ke­man met uit­ge­brei­de sa­ke­be­lan­ge in die Suid-Kaap, wat ver­kies om a­no­niem te bly, is die hui­di­ge ten­der­pro­ses af­ge­wa­ter en ‘n teel­aar­de vir pro­ble­me. “E­ni­ge per­soon van die straat af kan ‘n be­sig­heid stig, ten­der­do­ku­men­te in­vul en voor­lê so­lank daar aan BEE-ver­eis­tes vol­doen word. Dit is ‘n re­sep vir mis­luk­king, want nie­mand be­ves­tig of die per­soon e­ni­ge ken­nis het oor dit waar­voor ge­ten­der word nie.”

Vol­gens hom is baie ten­de­raars dees­dae niks an­ders as mid­del­man­ne met geen ken­nis, er­va­ring of ka­pi­taal nie. Die na­deel hier­van sê hy, is dat diens­te die staat duur­der kos, want die mid­del­man sit ‘n wins by en dan ge­beur dit ook dat die geld nie by die ver­skaf­fer uit­kom nie.

Wat hul­le si­tu­a­sie be­tref, sê Vor­ster en Van Heer­den dat hul­le voort­aan geen diens­te aan in­di­vi­due sal le­wer as daar nie voor­af be­taal word nie. “Dit is jam­mer, want daar is men­se wat nie voor­uit kan be­taal vir groot be­stel­lings nie, maar die wins op iets soos brood is so klein dat ‘n ver­lies van R32 000 vir ons werk­lik groot s­ka­de is.”

Hy waar­sku an­der be­sig­he­de om nie in die­self­de strik te trap nie. Vol­gens hom be­sluit hul­le nog oor op­tre­de teen Pie­ter­se.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.