Oudts­hoorn Nis­san en Re­nault spe­si­a­li­seer nou

Oudtshoorn Courant - - NEWS -

Oudts­hoorn Nis­san en Re­nault is een van die eer­ste han­de­laars in die land wat be­sluit het om die twee af­de­lings so te be­stuur dat elk­een in sy eie han­dels­merk spe­si­a­li­seer. Vol­gens Wyn­and Ven­ter, han­de­laars­hoof van Oudts­hoorn Nis­san en Re­nault het hy die be­sluit ge­neem om kwa­li­teit kli­ën­te diens deur spe­si­fie­ke op­ge­lei­de per­so­neel te bied.

“Nou het ons twee ver­koops­af­de­lings waar die kon­sul­tan­te ken­ners van hul­le pro­duk is. Ons het ook twee diens­af­de­lings waar Nis­san en Re­nault-ken­ners af­son­der­lik hul­le voer­tuie diens.”

“Die te­rug­voer wat ons van Nis­san SA en Re­nault SA ont­vang het is baie po­si­tief wat my oor­tuig dat ons die reg­te ding doen om bei­de mark­seg­men­te te be­vor­der met ge­spe­si­a­li­seer­de kwa­li­teit diens.

Jo-Ma­rie de Kock is ver­ant­woor­de­lik vir Re­nault ver­ko­pe ter­wyl Dat­sun en Nis­san ver­ko­pe deur twee nuu­taan­ge­stel­de kon­sul­tan­te, Jo­han S­trauss en Quin­tin Bos­hoff be­har­tig word.

In die diens­af­de­ling is De­rick Ban­ce en Ja­co van der West­hui­zen, wat pas die Re­nault COTECH kwa­li­fi­ka­sie be­haal het, aan die stuur van on­der­skei­de­lik die Nis­san en Re­nault werks­win­kels.

Fo­to’s: Chris­to Ver­maak

Le­nie S­to­kes en Ker­neels Bar­nar­do het die Volks­dan­se ge­o­pen. Bur­ge­mees­ter Co­lan Syl­ves­ter en ACVV Oudts­hoorn se voor­sit­ter, Di­a­ne de Ja­ger, ty­dens Vry­dag­aand se glans­funk­sie. In­wo­ners van Oudts­hoorn se te­hui­se vir be­jaar­des het in rol­stoe­le en selfs ‘n...

Fo­to’s: Hannes Vis­ser

Jo­han S­trauss (links) en Quin­tin Bos­hoff het hier­die week as ver­koops­kon­sul­tan­te (Dat­sun en Nis­san) in­ge­val. Inlas: Wyn­and Ven­ter wens Ja­co van der West­hui­zen ge­luk met die teg­nie­se kwai­li­fi­ka­sie wat hy met vlie­ën­de vaan­dels by Re­nault ver­werf het.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.