Waar­om het ons nie ge­help nie?

Oudtshoorn Courant - - VOORBLAD - HAN­NES VIS­SER

Men­se moet baie drin­gend kyk na die wy­se waar­op hul­le be­stuur en le­wens in ge­vaar stel en selfs le­wens eis. Dit is die bood­skap van Ken­ny A­fri­ca, pro­vin­si­a­le ver­keers­hoof van die Wes-Kaap.

A­fri­ca het hier­die week sy kom­mer teen­oor die Oudts­hoorn Cout­rant uit­ge­spreek na­dat agt men­se bin­ne agt dae in die Oudts­hoor­nom­ge­wing in vier mo­tor­bot­sings dood is.

“Dit is ui­ters kom­mer­wek­kend dat die oor­sa­ke in al daar­die bot­sings aan mens­li­ke fak­to­re toe­ge­skryf kan word. Men­se moet be­sef dat 86% van bot­sings land­wyd plaas­vind as ge­volg van mens­li­ke fak­to­re, wat deur oor­deel­kun­di­ge be­stuur ver­hoed kon word,” het hy te­le­fo­nies ge­sê.

Vol­gens A­fri­ca moet mo­tor­be­stuur­ders leer om ge­dul­dig te wees, an­der pad­ge­brui­kers en pad­om­stan­dig­he­de te re­spek­teer en nie on­no­dig kan­se te vat of on­der die in­vloed van drank te be­stuur nie.

“Al die wets­toe­pas­sers in die land kan nie ‘n be­stuur­der se ge­drags­pa­troon ver­an­der nie, dit is iets waar­voor die be­stuur­der ver­ant­woor­de­lik­heid moet neem, want hy neem an­der men­se se le­wens in sy han­de.”

A­fri­ca het ook daar­op ge­wys dat 80% van sterf­tes in mo­tor­bot­sings voor­kom in ge­val­le waar men­se nie sit­plek­gor­dels dra nie. Vol­gens wet moet al­le in­sit­ten­des in ‘n voer­tuig sit­plek­gor­dels ge­bruik. “Dit ge­beur nog ho­pe­loos té ge­reeld dat men­se ag­ter in mo­tors hul­self nie vas­gor­del nie en dan is dit ont­stel­lend om te sien hoe­veel vol­was­se­nes sit met kin­ders op hul­le sko­te of het kin­ders op ag­ter­ste sit­plek­ke wat nie vas­ge­gor­del is nie.”

Van o­wer­heids­kant af, sê A­fri­ca, word ver­skeie pro­gram­me en op­tre­des ge­hou, maar die groot ver­ant­woor­de­lik­heid om die slag­ting op paaie te be­kamp lê by die be­slui­te wat mo­tor­be­stuur­ders maak.

Fo­to ver­skaf deur die pas­sa­sier van ‘n mo­tor.

Die kom­mer van die pro­vin­si­a­le ver­keers­hoof oor die swak ge­drag van mo­tor­be­stuur­ders word hier dui­de­lik be­ves­tig waar ‘n voer­tuig van Mos­sel­baai hier­die week ‘n sper­streep bui­te De Rust ig­no­reer.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.