Prins Al­bert Lees­fees

Oudtshoorn Courant - - VOORBLAD - MAR­LE­NE MA­LAN

Die ATKV-skryf­skool, in sa­me­wer­king met die Prins Al­bert Lees­fees­ko­mi­tee, bied ’n slyp­skool in die skryf van ver­ha­le aan.

Hoe­kom skryf en ver­tel ons ver­ha­le? Met wat­ter “ge­reed­skap” werk ons as ons ver­ha­le skep? Wat maak ’n ver­haal ’n tref­fen­de ver­haal? Hoe ver­loop die skryf­pro­ses?

Reeds meer as 27 jaar help die ATKV-skryf­skool op­ko­men­de skry­wers om hul­le voe­te in die skryf­wê­reld te vind. Na ra­ming het meer as 6 000 pu­bli­ka­sies deur oud­kur­sus­gan­gers van die skryf­skool se kur­sus­se reeds die lig ge­sien.

Skryf in vir die twee­dags­lyp­skool en volg in die voet­spo­re van be­ken­des soos C­ha­net­te Paul, Ir­ma Jou­bert, Di­an­na Fer­rus, Jaco Ja­cobs, E­li­as P Nel, K­ris­tel Loots, Ca­ri­na S­tan­der en tal­le meer.

Be­son­der­he­de

Aan­bie­ders: Ber­nard O­den­daal en Hans du P­les­sis (hui­di­ge en voor­ma­li­ge hoof­de van die ATKV­skryf­skool van die Noord­wes U­ni­ver­si­teit).

Da­tums en tye: Woens­dag 1 No­vem­ber (13:00-17:00) Don­der­dag 2 No­vem­ber (13:00-17:00)

Plek: Depth Le­a­ders­hip-sen­trum, Prins Al­bert

Kos­te: R800 (sluit ver­ver­sings en stu­die­ma­te­ri­aal in)

Be­spre­kings: Mar­le­ne Ma­lan, mar­le­ne.skryf@gmail.com

Be­son­der­he­de vir in­be­ta­ling sal dan ver­skaf word.

Fo­to ver­skaf

Ber­nard O­den­daal, hoof van die ATKV-skryf­skool van die Noord­wes U­ni­ver­si­teit, bied ‘n slyp­skool ty­dens die lees­fees aan.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.