’n Fees van pro­sa, po­ë­sie en mu­siek

Oudtshoorn Courant - - NEWS - MAR­LE­NE MA­LAN

Die ses­de Prins Al­bert-lees­fees vind van­jaar van­af 3 tot 5 No­vem­ber weer in die Jans Rau­ten­bach S­chouw­burg plaas.

Van­jaar word meer ge­fo­kus op mu­siek, sê die ko­mi­tee. En be­hal­we die skryf­skool vir leer­ders op Sa­ter­dag 4 No­vem­ber, aan­ge­bied deur die jeug­skry­wer An­zil Kul­sen, is daar ook ’n slyp­skool vir vol­was­se­nes, aan­ge­bied deur prof. Ber­nard O­den­daal en prof. Hans du P­les­sis, hoof van die ATKV-skryf­skool. Die te­ma is: Die skryf van pro­sa/ W­ri­ting pro­se.

Twee mu­siek­hoog­te­pun­te van­jaar is die op­tre­de van die groep T­ri­bal E­cho (olv Fra­zer Bar­ry), op Vry­dag­aand 3 No­vem­ber by die S­chouw­burg, en van die san­ger-kom­po­nis Lau­rin­da Hofmeyr, die bas­ki­taar­spe­ler S­chalk Jou­bert en vier WesA­fri­kaan­se san­gers in A­fri­que mon desír/A­fri­ka my ver­lan­ge op Son­dag 5 No­vem­ber in The S­ho­wroom T­he­a­t­re. T­ri­bal E­cho se aan­bie­ding is: ’n Hul­de­blyk aan A­dam S­mall/A tri­bu­te to A­dam S­mall.

Die aan­bod van skry­wers van­jaar is be­son­ders. El­za Mi­les, kuns­his­to­ri­kus en dees­dae ’n in­wo­ner van Prins Al­bert, word by die o­pe­nings­ge­leent­heid ver­eer vir haar le­wens­werk. Die on­der­houd­voer­der is die dig­ter Jo­han My­burg, wie se splin­ter­nu­we dig­bun­del, Uit­tog­boek, die vol­gen­de dag be­spreek word (on­der­houd­voer­der: die dig­ter/ ver­ta­ler Da­niel Hugo). Da­niel, Jo­han en die dig­ter Gai­rey­ah F­re­de­ricks gaan ook deel­neem aan ’n po­ë­sie­voor­le­sing: My guns­te­ling­ge­dig­te/My fa­vou­ri­te poems.

Gai­rey­ah en haar te­a­ter­groep gaan vir leer­ders op Vry­dag­og­gend 3 No­vem­ber ’n aan­bie­ding doen van hul te­a­ter­stuk Ons Kom­van­daan, in The S­ho­wroom.

An­der skry­wers is Joy­ce Kot­zè (The Ru­na­way Hor­ses/Win­ters­rust), ’n ro­man oor die Ang­lo-Boe­re­oor­log, He­mel­be­sem (God praat A­fri­kaans),

Nick C­har­lie Key (Jump on the Bant Wa­gon/Klim op die Bant Wa­gon), Ri­chard De­an (War­ri­ors, di­let­tan­tes and bu­si­nes­smen) en Mo­ha­le Mashi­go

(The Ye­ar­ning).

Cas We­pe­ner (Dub­bel­fo­to en Sy­fer­fon­tein) se nu­we ro­man, Jo­han­na, wat in Ok­to­ber ver­skyn, word be­kend ge­stel. Jo­han­na han­del oor ’n vrou wat in die ja­re ses­tig in Ge­or­ge groot­word en ont­dek het sy is gay. Vir die ge­meen­skap is dit on­aan­vaar­baar.

Ná haar self­dood pro­beer haar fa­mi­lie dit ver­werk. Nog ’n boek van Cas, oor die ster­wens­pro­ses in die oeu­vre van Ka­rel S­choe­man (Die reis gaan in­waarts), word ook be­spreek. Ni­col S­tas­sen (uit­voe­ren­de hoof, Pro­tea Boek­huis) – wat tal­le S­choe­man-boe­ke uit­ge­gee het – en Cas ge­sels oor S­choe­man se by­drae tot die Suid-A­fri­kaan­se li­te­ra­tuur.

’n Pluim­pie vir van­jaar se Lees­fees­ko­mi­tee is die op­tre­de van die Vla­ming Bart de Graaff, wat met Da­niel Hugo (ver­ta­ler) ge­sels oor sy jong­ste boek Ik Y­zer­bek/Wa­re Men­se. Dis die roe­ren­de en wa­re ver­haal van Go­li­at Y­zer­bek, ei­e­naar van die plaas Bran­de­wi­js­fon­tein aan die Rie­t­ri­vier… tot­dat sen­de­lin­ge sy grond af­vat, in die naam van die Chris­ten­dom.

Op die span­nings­ver­haal­spys­kaart is Mi­ke Ni­col

(A­gents of the S­ta­te/S­taats­rot­te), Ka­rin Bryn­ard (Tuis­land) en Ru­die van Rens­burg (Ka­mi­ka­ze).

Kin­der­boe­ke vorm ’n groot deel van die Suid-A­fri­kaan­se boe­ke­mark, en prof. Dorot­hea van Zyl, Wen­dy Maar­tens, Lou­isa Punt-Fou­ché (Ra­rest Ri­ve­ri­ne Rab­bit/S­kaar­ser as skaars­ste oe­wer­ko­nyn) en il­lus­treer­der Ja­nien­ke van Zyl praat oor die groot Suid-A­fri­kaan­se mark vir kin­der­boe­ke.

Pry­se vir die wen­ners in die kom­pe­ti­sie vir skep­pen­de skryf­werk word by die o­pe­nings­ge­leent­heid oor­han­dig. Daar gaan ’n fees­boek­win­kel wees, as­ook die heer­li­ke eet­goed van Jo­han­na en Ma­dri Lut­tig.

Fra­zer en De­niel Bar­ry (T­ri­bal E­cho)

God praat A­fri­kaans. Fo­to’s: Mar­le­ne Ma­lan

He­mel­be­sem, of­te­wel Si­mon Wit­booi, ge­sels oor sy ou­to­bi­o­gra­fie

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.