EDENfm 3de groot­ste in Wes-Kaap

Oudtshoorn Courant - - NEWS - GARNETT WICOMB

EDENfm, die Suid-Kaap­se streek­ra­di­o­sta­sie, het ver­le­de week goeie nuus van die Uit­sen­dings Na­vor­sings­raad (BRC – Bro­ad­cast Re­se­arch Coun­cil) ont­vang.

Die UNR is ‘n a­gent­skap wat deur die na­si­o­na­le de­par­te­ment van kom­mu­ni­ka­sie in 2016 aan­ge­stel is om na­vor­sing op luis­te­raar­sy­fers van ra­di­o­sta­sies en ky­ker­ge­tal­le van te­le­vi­sie­sta­sies te doen.

Vol­gens die on­af­hank­li­ke na­vor­sing wat deur die or­ga­ni­sa­sie ty­dens die pe­ri­o­de Ja­nu­a­rie 2017 tot Ju­nie 2017 ge­doen is het EDENfm ‘n week­dag luis­te­raar­skap van 163 000 per­so­ne.

Die na­vor­sing is vol­gens Mor­né Pie­ter­sen, sta­sie­be­stuur­der van EDENfm, slegs in die hoof­dor­pe bin­ne die streek ge­doen en sluit die lan­de­li­ke ge­bie­de uit.

“Vol­gens die na­vor­sing is EDENfm die ge­meen­skaps­ra­di­o­sta­sie in die Wes-Kaap met die der­de mees­te luis­te­raars. Ra­dio Ty­ger­berg in Kaap­stad en Ra­dio Zi­bo­ne­le in K­haye­lit­sha ook in Kaap­stad het on­der­skei­de­lik 202 000 en 198 000 luis­te­raars per week­dag. Daar is 40 ge­meen­skaps­ra­di­o­sta­sies in die Wes-Kaap. Uit die 274 ge­meen­skap­sta­sies in die land het EDENfm nou die agt­ste po­si­sie ten op­sig­te van sy aan­tal luis­te­raars in­ge­neem. “

Join us at the S­tra­w­ber­ry Fe­s­ti­val pre­sen­ted by Ola on 30 Sep­tem­ber and 1 Oc­to­ber at Red­ber­ry Farm in Ge­or­ge for a jam-pac­ked fa­mi­ly wee­kend. T­he­re are o­ver 50 at­tracti­ons to look for­ward to, cen­tred a­round sweet, sweet stra­w­ber­ries!

Wee­kend high­lig­hts in­clu­de an out­door coun­try mar­ket, li­ve shows by na­ti­o­nal ar­tis­ts Ma­jo­zi, De­wald Wasser­fall and Joe Fos­ter, trail run­ning, cof­fee-and-ber­ry pai­rings, CrossFit, he­li­cop­ter flips, dan­ce per­for­man­ces, craft beer-and-ber­ry pai­rings, Zum­bathon, trac­tor ri­des and the Al­goa FM Top 30 bro­ad­cast.

Ma­ke su­re you get the full s­tra­w­ber­ry ex­pe­rien­ce by en­joying a s­tra­w­ber­ry tre­at or cock­tail at the S­tra­w­ber­ry Em­po­ri­um, pick your own stra­w­ber­ries in the fields, en­ter the Red­ber­ry Farm S­tra­w­ber­ry Eat-Off! and s­tra­w­ber­ry stom­ping com­pe­ti­ti­ons, or at­tend a ber­ry pai­ring.

T­his ul­ti­ma­te fa­mi­ly fe­s­ti­val has plen­ty in sto­re for the kids - s­tra­w­ber­ry and ice-cre­am e­a­ting com­pe­ti­ti­ons, a gi­gan­tic in­fla­ta­ble kids play park, tiny tots soft play, and Red­ber­ry Farm acti­vi­ties - mi­ni train, po­ny ri­des, pe­dal go-carts, bun­ny fee­ding, bo­ats and bub­ble ball on the dam. Kid­friend­ly shows in­clu­de bal­loon twis­ting, Meet the Mas­cot, fa­ce pain­ting and the Ace Mo­dels Miss S­tra­w­ber­ry pa­ge­ant.

Ma­ke su­re not to miss t­his an­nu­al coun­try li­fe and good food fa­mi­ly wee­kend!

The fe­s­ti­val is o­pen from 09:00 to 17:00 on Sa­tur­day 30 Sep­tem­ber and 09:00 to 16:00 on Sun­day 1 Oc­to­ber. En­try per day is R150 and in­clu­des the li­ve shows (De­wald Wasser­fall on Sa­tur­day; Ma­jo­zi and Joe Fos­ter on Sun­day) and a f­ree Ola ice-cre­am! Wit­hout the li­ve shows, en­try per day is R50, with kids a­ged 3-12 at R25 and 0-2 y­e­ars f­ree.

View the pro­gram­me at www.stra­w­ber­ry­fes­ti­val.co.za.

Mor­né Pie­ter­sen, sta­sie­be­stuur­der van EDENfm.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.