Die di­rek­teu­re het be­sluit om al die werk­ne­mers wat tien jaar of lan­ger diens het te be­loon.

Oudtshoorn Courant - - NEWS -

Ne­gen­tien werk­ne­mers van Buf­fels­drift Ga­me Lod­ge is ver­le­de week met ‘n spe­si­a­le bo­nus en ‘n ont­byt ver­ras vir hul­le ge­troue diens van meer as 10 jaar. “Buf­fels­drift is 12 jaar ge­le­de op 1 Ok­to­ber vir die pu­bliek oop­ge­stel, en ons het be­sef van ons per­so­neel­le­de is reeds van die be­gin af by ons, en ons wou hul­le op ‘n ma­nier be­loon,” het An­dries van S­chalk­wyk, be­stu­ren­de di­rek­teur van Buf­fels­drift ver­le­de week ge­sê.

Die di­rek­teu­re het be­sluit om al die werk­ne­mers wat tien jaar of lan­ger diens het te be­loon.

Van S­chalk­wyk het Klaas Veld­man uit­ge­son­der en sy ge­skenk eer­ste oor­han­dig en ge­sê: “Klaas was die heel eer­ste werk­ne­mer wat veer­tien jaar ge­le­de saam met my by die hek in­ge­stap het toe ons Buf­fels­drift be­gin ont­wik­kel het.”

Klaas Veld­man, wat 14 jaar ge­le­de saam met Am­dries van S­chalk­wyk met die ont­wik­ke­ling van Buf­fesl­drift be­gin het, ont­vang sy koe­vert.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.