T­wee pro­jek­te ten ba­te van Piet Cor­dier

Oudtshoorn Courant - - VOORBLAD - Mar­le­ne Ma­lan en Han­nes Vis­ser

‘n Sa­ke­man van

Oudts­hoorn en die or­ga­ni­seer­ders van die Prins Al­bert-lees­fees is vas­be­slo­te om die om­stan­dig­he­de van ‘n ge­lief­de in­wo­ner van Prins Al­bert te ver­an­der.

Tus­sen hul­le is t­wee pro­jek­te tans aan die gang ten ba­te van die blin­de rol­stoel­ge­kluis­ter­de, Piet Cor­dier wat een van Prins Al­bert se be­kend­ste in­wo­ners is. Cor­dier se man­moe­di­ge ver­haal van

‘n leef­tyd met ‘n dub­be­le ge­stremd­heid is tans in ‘n hoof­stuk waar hy hom son­der in­kom­ste on­der ‘n boom oor­kant sy ge­lief­de win­kel in die dorp se hoof­straat be­vind.

Cor­dier (60) het sy oë as ba­ba weens re­ti­no­blas­toom ver­loor, en as blin­de tie­ner het hy sy be­ne in ’n trein­on­ge­luk by Touws­ri­vier ver­loor. Die af­ge­lo­pe t­wee maan­de is Piet werk­loos, na­dat hy sy ka­fee, Lek­ker­bek - wat agt­tien jaar deel was van die dorp – ver­loor het. Piet is ook ‘n kla­vier­stem­mer, san­ger en ki­taar­spe­ler.

Piet moes in 2014 die per­seel in die mid­del van die dorp, waar Lek­ker­bek ge­leë was, af­staan en ‘n goed­ko­per per­seel aan die on­der­punt van die hoof­straat huur. As ge­volg van die ver­skui­wing en die mark­krag­te van gro­ter on­der­ne­mings op Lek­ker­bek se drum­pel het sy ge­tal ko­pers be­gin daal. Die uit­ein­de was dat hy hand­doek moes in­gooi. Dees­dae sien jy hom soms on­der ’n boom in die hoof­straat sit, om die laas­te van sy Lek­ker­bek-voor­raad te ver­koop.

“Dis die eer­ste keer dat ek aan my­self as ge­strem dink,” ver­tel Cor­dier. Hy het son­der oë en be­ne leer leef, en goed aan­ge­pas, “maar ek vind wer­k­loos­heid is die eint­li­ke ge­stremd­heid”.

Soms dink hy daar­aan om tóg sy le­wens­ver­haal te skryf, sê hy. “Toe ek ’n kind was, het ek ’n goeie sang­stem ge­had. Toe ek op­hou sing het, het ek be­gin hak­kel. ’n On­der­wy­ser het toe vir my ge­sê ek mis die aan­dag. Nou is ek eint­lik bang vir aan­dag, want ek ont­hou daar­die woor­de.

“Se­dert ek Lek­ker­bek ver­loor het, raak ek snags wak­ker. In my dro­me suk­kel ek al­tyd. Ek droom dit oor en oor. Ek voel dees­dae hart­seer, so hart­seer, dat dit fi­siek pyn. Ek is nie ge­reed om tuis te sit en niks doen nie. Ek het nie af­ge­tree nie. Ek hou nooit op dink aan wat ek vol­gen­de kan doen nie.”

Ver­le­de jaar het Cor­dier saam­ge­werk met Hélè­ne S­mit, ‘n me­de-Prins Al­ber­ter, aan haar do­ku­men­tê­re film Eer­ste­wa­ter. Hie­rin ver­tel ver­skeie in­wo­ners, on­der an­de­re Cor­dier, hul le­wens­ver­haal, praat oor hul le­wens­uit­kyk en hul vriend­skap­pe. Vir die eer­ste keer toon Cor­dier ook sy sang- en ki­taar­speel­ta­lent op die groot­skerm.

Eer­ste­wa­ter word op 2 No­vem­ber as deel van die Prins Al­bert Lees­fees by die S­ho­wroom T­he­a­re in Prins Al­bert ver­toon. Die op­brengs van die ver­to­ning sal aan Cor­dier ge­skenk word.

S­mit sê Cor­dier le­wer ’n groot by­drae tot

Eer­ste­wa­ter. “Piet was, met die maak van die film, baie be­hulp­saam. Hy is ’n in­te­res­san­te, wy­se mens, ’n ba­te vir ons dorp, met ‘n ge­sind­heid van vrien­de­lik­heid teen­oor al­mal. Hy is ’n po­si­tie­we in­wo­ner, al­tyd ne­de­rig. Ek het die aand ge­re­ël om vir Piet dan­kie te sê vir sy by­drae tot ons dorp.”

Oudts­hoorn pro­jek

Son­der dat hy van die S­ho­wroom se i­ni­si­a­tief be­wus was, was De­on Bos­man so aan­ge­gryp deur Cor­dier se ver­haal dat hy da­de­lik be­sluit het om iets te doen. “Hier is ‘n man wat sy he­le le­we lank ten spy­te van sy ge­stremd­heid, vir hom­self en sy ge­sin ge­sorg het. Nou moet hy on­der ‘n boom sit en om­trent aal­moe­se ont­vang. Dit is nie reg­ver­dig nie,” het Bos­man hier­die week ge­sê. In sa­me­wer­king met OSSA (Oudts­hoor­nie­te S­taan Saam As­so­si­a­sie) het hy ‘n geld­in­sa­me­lings­veld­tog be­gin om Cor­dier by te s­taan.

“My hoop is om ge­noeg geld te kry om Piet weer die ge­leent­heid te gee om ‘n win­kel te be­dryf. Ek daag die men­se van Oudts­hoorn uit om hul­le har­te oop te maak vir ie­mand wat nog nooit in sy le­we vir iets ge­vra het nie,”

Bos­man was reeds by ver­skeie pro­jek­te be­trok­ke waar geld vir men­se met spe­si­fie­ke be­hoef­tes, in­ge­sa­mel is.

Men­se wat ‘n by­drae wil maak kan De­on Bos­man by 044 279 3022 of 082 459 0674 ska­kel.

Vir kaart­jies teen R50 vir die ver­to­ning van Eer­ste­wa­ter kan The S­ho­wroom ge­kon­tak word by 023 5411 563 of kaart­jies kan aan­lyn be­spreek word by www. sho­wroomt­he­a­t­re.co.za

Fo­to: Mar­le­ne Ma­lan

Piet Cor­dier op die sy­paad­jie in Prins Al­bert se hoof­straat waar hy dees­dae sit met die laas­te van sy ka­fee­voor­raad in die koel­sak­ke by hom om te ver­koop.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.