SWD-twee­kamp be­tree nu­we era

Oudtshoorn Courant - - SPORT -

S­te­phnie M­cKay is ge­kies as SWDt­wee­kamp se nu­we voor­sit­ter. M­cKay is in die plek van Da­ve van der Walt, wat vir 27 jaar die voor­sit­ter was. Van der Walt het hom nie weer ver­kies­baar ge­stel nie.

SWD-twee­kamp se nu­we be­stuur is Dins­dag 17 Ok­to­ber ty­dens hul al­ge­me­ne jaar­ver­ga­de­ring ge­kies.

Vol­gens Van der Walt sal die nu­we be­stuur, be­staan­de uit jon­ger be­stuurs­le­de tot voor­deel van SWD-twee­kamp wees.

“SWD-twee­kamp se rol­spe­lers het ‘n im­bi­zo ge­hou oor die op­volg­pro­ses. Be­lang­ri­ke be­slui­te om twee­kamp vo­ren­toe te neem in die af­sien­ba­re tyd, is ge­neem. Daar is on­der an­de­re be­sluit om ‘n be­taal­de o­pe­ra­si­o­ne­le be­stuur­der aan te stel om die teg­nie­se as­pek­te te han­teer en so­doen­de die druk op die be­stuur te ver­min­der.

‘n Spe­si­a­le po­ging, on­der lei­ding van die ont­wik­ke­lings en trans­for­ma­sie be­stuurs­lid, Chris van Wyk, om ge­strem­de at­le­te toe­ne­mend te ak­kom­mo­deer, sal ‘n pri­o­ri­teit wees.”

Van der Walt het in sy fi­na­le voor­sit­ters­ver­slag ge­meld dat SWDt­wee­kamp se fi­nan­sies ge­sond is en dat SWD-twee­kamp jaar­liks met ‘n on­ge­kwa­li­fi­seer­de ge­ou­di­teer­de fi­nan­si­ë­le ver­slag kan spog.

Hy het ook al die bor­ge oor al die ja­re be­dank. Hier het hy Hig­hga­te­vol­struis­plaas wat vir meer as 20 jaar by SWD-twee­kamp be­trok­ke is, uit­ge­son­der.

Die nu­we be­stuur is:

Voor­sit­ter: S­te­phnie M­cKay Vi­se­voor­sit­ter (se­ni­ors, ve­te­ra­ne en mees­ters): Jo­han Windt

Vi­se­voor­sit­ter (baan en be­amp­tes): Ju­an P­re­to­ri­us

Vi­se­voor­sit­ter (at­le­te en swem): Ma­ri­us S­chlech­ter

Se­kre­ta­res­se: A­neen Jan­se van Rens­burg Te­sou­rier: Y­von­ne M­cKay S­ko­le­ver­teen­woor­di­ger: Ru­di Rei­chert Da­mes­ver­teen­woor­di­ger: S­te­phnie M­cKay

Ont­wik­ke­ling en trans­for­ma­sie: Chris van Wyk

Se­ni­ors: Ju­an P­re­to­ri­us

E­re­le­de: Da­ve van der Walt en Stephen M­cKay

Streek­ver­teen­woor­di­gers: A­bi­gail M­cKay (Knys­na / P­let­ten­berg­baai), Naas Gib­son (Ge­or­ge), A­neen Jan­se van Rens­burg (Oudts­hoorn) en JF van As (Mos­sel­baai / Lan­ge­berg).

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.