Von­ke en wa­ter spat met raads­ver­ga­de­ring

Oudtshoorn Courant - - VOORBLAD - CHRISTO VERMAAK & LIEZL VAN NIEKERK

Die La­di­smith-po­li­sie moes Dins­dag in­gryp toe ‘n mu­ni­si­pa­le raads­ver­ga­de­ring wéér deur ge­weld ont­wrig is.

Die spea­ker, A­let­ta T­heron, het met die aan­vang van Dins­dag 7 No­vem­ber se ver­ga­de­ring on­der die woe­de van ‘n lid van die pu­bliek deur­ge­loop.

Ar­rie May, het op die spea­ker be­gin vloek en skreeu, haar ver­baal ge­dreig en haar met wa­ter ge­gooi. Hy het haar ge­dreig en be­skul­dig dat sy glo ie­mand R15 000 be­taal het om hom te laat dood­maak.

Die po­li­sie het die man uit die raad­saal ver­wy­der, ter­wyl T­heron en die mu­ni­si­pa­le be­stuur­der, Reynold S­te­vens, droë kle­re moes gaan aan­trek. Die ver­ga­de­ring is on­ge­veer ‘n uur la­ter voort­ge­sit. Hier­die is die twee­de voor­val van ge­weld teen­oor die DA-spea­ker van Kan­na­land. T­heron het op 28 Fe­bru­a­rie ‘n rib­be­se­ring op­ge­doen toe sy ty­dens ‘n raads­ver­ga­de­ring ge­skop is. Met dié aan­val wat nog deur die po­li­sie on­der­soek word, het T­heron na Dins­dag se wa­ter- en ver­ba­le aan­val nóg ‘n klag aan­han­gig ge­maak.

Kapt. Mal­colm Po­jie, die Suid-Kaap­se po­li­sie­woord­voer­der, het Don­der­dag be­ves­tig dat die La­di­smith-po­li­sie ‘n klag van aan­ran­ding ge­woon on­der­soek.

Ian A­von­tuur, bur­ge­mees­ter Mag­da­le­na Bar­ry se woord­voer­der, wou nie kom­men­taar le­wer op die aan­val­ler se be­skul­di­ging teen­oor T­heron, dat sy R15 000 be­taal het om May te laat skiet nie.

Die aan­val volg twee we­ke na die po­li­sie se spe­si­a­le on­der­soek­een­heid, die Val­ke, op die mu­ni­si­pa­li­teit toe­ge­slaan het en op re­ke­naars en do­ku­men­ta­sie be­slag ge­lê het. Die Val­ke se woord­voer­der, kapt. Lloyd Ra­mo­vha, wou nie uit­brei oor die be­slag­leg­ging nie, maar het wel be­ves­tig dat dit deel uit­maak van ‘n be­dro­gon­der­soek.

Die Kan­na­land-raad wan­kel met ‘n hang­raad, be­staan­de uit twee DA-le­de, twee ANC-le­de en drie I­co­sa-le­de. Teen die DA en ANC se be­gin­sels het hul­le ag­ter ge­slo­te deu­re be­sluit om saam te staan en die I­co­sa meer­der­heid te on­der­druk. ‘n Ko­a­li­sie word deur hul­le ont­ken, maar na die 3 Au­gus­tus 2016 mu­ni­si­pa­le ver­kie­sings het hul­le een­pa­rig han­de op­ge­steek om Bar­ry (ANC) in te stem as die bur­ge­mees­ter en T­heron (DA) as spea­ker. Met die stem is die ja­re lan­ge I­co­sa-re­geer­der as bur­ge­mees­ter uit­ge­stem en moes hy ‘n deel­tyd­se stoel in­neem.

Hier­die stap het ge­moe­de­re in Kan­na­land laat op­vlam. I­co­sa loop deur on­der be­skul­di­gings dat hul­le ver­ant­woor­de­lik is vir die raads­ver­ga­de­ring ont­wrig­tings en aan­val­le op T­heron, ter­wyl Don­son se ka­me­ra­de die DA/ANC sa­me­swe­ring van wan­be­stuur be­skul­dig.

Ja­co Londt, die Wes-Kaap­se DA-Oos­streek­be­stuur­der het na Dins­dag se aan­val in ‘n En­gel­se pers­ver­kla­ring die blaam vir die aan­val­le op T­heron, vier­kan­tig op I­co­sa se skou­ers ge­plaas.

“The DA is ap­pal­led by the con­ti­nu­ous in­ti­mi­da­ti­on by the In­de­pen­dent Ci­vic Or­ga­ni­sa­ti­on of South A­fri­ca (I­CO­SA) in Kan­na­land that was a­gain dis­play­ed y­e­ster­day w­he­re one of the par­ty’s mem­bers vi­o­lent­ly in­ter­rup­ted a coun­cil meet­ing, hur­led in­sults at the Spea­ker and pro­cee­ded to throw a jug full of wa­ter at her.”

Brad­ley Be­na­des, I­co­sa se na­si­o­na­le or­ga­ni­seer­der, het e­ni­ge ver­bin­te­nis met May ten sterk­ste ont­ken. “Hy is nié ‘n lid van I­co­sa nie. Hy het ban­de met T­heron en haar ka­me­ra­de. Din­ge het skeef­ge­loop tus­sen hul­le en die aan­val het ge­volg.” Vol­gens Be­na­des was May op pad na die raads­ver­ga­de­ring en is toe­val­lig saam met I­co­sa-le­de ge­sien loop. “Die feit dat hy saam met hul­le ge­loop het was blo­te toe­val. Dit ver­bind hom nie met I­co­sa nie.”

A­von­tuur het dié be­we­rin­ge as bog af­ge­maak. Londt het ge­sê, “Ek vol­staan by my ver­kla­ring. May is ‘n lid van I­co­sa.”

Saam­ge­stel­de skerm­gre­pe uit vi­deo van May se woe­de-uit­bars­ting. Die vi­deo is op die Oudts­hoorn Cou­rant se web­tuis­te be­skik­baar.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.