Wa­ter­pro­ble­me in De Rust en PA

Oudtshoorn Courant - - NEWS - LIEZL VAN NIEKERK

Prins Al­bert en De Rust het vir die laas­te week wa­ter­pro­ble­me on­der­vind wat ver­moe­de­lik ver­oor­saak is deur die re­ën wat ver­le­de week ge­val het.

In­wo­ners van Prins Al­bert het die week die Oudts­hoorn

Cou­rant ge­ska­kel en ook hul mis­noeë op Fa­ce­book uit­ge­spreek, ver­al om­dat die mu­ni­si­pa­li­teit nie moei­te doen om met die ge­meen­skap te kom­mu­ni­keer oor waar­om die wa­ter bruin en on­bruik­baar is nie en wat die mu­ni­si­pa­li­teit be­plan ra­ken­de die si­tu­a­sie.

Ma­re­li­ze Vor­ster, ‘n in­wo­ner van Prins Al­bert sê die wa­ter is die laas­te week bruin en kan nie vir huis­hou­de­li­ke ta­ke ge­bruik word nie.

“Ons kan dit net drink of daar­mee kos­maak as ons die wa­ter kook. Dit is ook al wat die mu­ni­si­pa­li­teit aan ons ge­sê het, maar hul­le het geen ver­de­re kon­tak met die in­wo­ners ge­maak of ons ge­sê wat hul­le doen om die pro­bleem op te los nie.”

In De Rust het in­wo­ners ook die week met die wa­ter ge­suk­kel.

In Ja­nu­a­rie van­jaar is ‘n wa­ter­pro­jek van sta­pel ge­stuur om in­wo­ners van De Rust van wa­ter te voor­sien. Die dam­me wat wa­ter aan die dorp voor­sien het was vol roet na bran­de wat in die om­ge­wing ge­woed het. Die swaar re­ën wat die streek in Ja­nu­a­rie ge­had het, het ver­oor­saak dat die roet in die dam­me en ri­vie­re ge­spoel het.

N­to­be­ko Mang­q­weng­q­we, woord­voer­der van die Oudts­hoorn-mu­ni­si­pa­li­teit het ver­le­de week ge­sê dat hul­le wa­ter­trok­ke na De Rust en Blom­nek ge­stuur het om wa­ter aan die in­wo­ners te voor­sien.

Hy het die week ge­sê: “Die wa­ter­si­tu­a­sie in De Rust is weer te­rug na nor­maal en geen wa­ter word tans aan­ge­ry nie. Wa­ter­mon­sters word nou meer ge­reeld ge­neem om die ge­hal­te van die wa­ter te mo­ni­tor.

Die pu­bliek sal in­ge­lig word in­dien mon­ste­r­ont­le­dings aan­dui dat die ge­bruik van die wa­ter e­ni­ge ge­sond­heids­ge­vaar vir mens­li­ke ge­bruik mag in­hou.”

In­wo­ners van De Rust het ook die week be­ves­tig dat die wa­ter skoon is, maar hul­le is be­wus daar­van dat die wa­ter weer troe­bel kan raak wan­neer dit weer re­ën.

Die Prins Al­bert­mu­ni­si­pa­li­teit het te laat op die na­vraag ge­re­a­geer. Die ant­woord op die na­vraag is op die Oudts­hoorn Cou­rant se web­tuis­te be­skik­baar.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.