Borg­tog ge­wei­er in aan­ran­ding­saak

Oudtshoorn Courant - - VOORBLAD - GARNETT WICOMB

Borg­tog is Maan­dag in die Oudts­hoorn­land­dros­hof aan Re­nier Claas­sen (33), ge­wei­er. Hy is een van die twee be­skul­dig­des wat daar­van aan­ge­kla word dat hul­le ‘n 62-ja­ri­ge vrou in haar woon­stel in St. Ge­or­ge­straat met die dood ge­dreig, be­roof en met haar mo­tor op die vlug ge­slaan het. Die voor­val het op 19 Ok­to­ber plaas­ge­vind.

Hy word saam met Ru­an Nel (25) aan­ge­hou wat ten ty­de van die be­weer­de voor­val op pa­rool was en nie om borg­tog aan­soek kan doen nie.

Sy pa­rool is met hul eer­ste ver­sky­ning in­ge­trek.

Claas­sen het Maan­dag aan­ge­dui dat hy on­skul­dig sal pleit en om borg­tog aan­soek doen om­dat sy moe­der met kan­ker ge­di­ag­no­seer is en hy by sy kind wil uit­kom.

“Ek is on­skul­dig in die saak,” het hy aan die staats­aan­kla­er, Le­o­nie van Rooy­en, ge­sê.

Die on­der­soek­be­amp­te, ao. Wes­sels Bo­wer, het borg­tog teen­ge­staan om­dat Claas­sen, vol­gens hom, ‘n ge­neigd­heid toon om mis­daad te pleeg.

Vol­gens Bo­wer kan nog klag­tes, een van roof en een van dief­stal uit ‘n voer­tuig, tot die klag­staat ge­voeg word.

“Die kla­er in die saak vrees vir haar le­we en slaap el­ke aand by an­der men­se. Sy is erg ge­trau­ma­ti­seer,” het Bo­wer ge­tuig.

Vol­gens hom ver­bind beeld­ma­te­ri­aal, wat in die po­li­sie se be­sit is, vir Claas­sen met die mis­daad.

Daar kan ge­sien word hoe hy by ‘n kits­bank by ‘n vul­sta­sie net bui­te Oudts­hoorn uit ‘n mo­tor klim om ver­moe­de­lik geld te gaan ont­trek uit die re­ke­ning van die kla­er.

Die tran­sak­sie was eg­ter on­suk­ses­vol en die bank­kaart is la­ter na­by die kits­bank op­ge­tel.

Claas­sen se regs­ver­teen­woor­di­ger, Gi­de­on Ba­den­horst, het die hof om borg­tog ge­vra om­dat die kla­er net vir Nel ge­ï­den­ti­fi­seer het. Sy kon wel hoor hoe hy met ie­mand an­ders in die huis praat ter­wyl hy haar op die bed vas­ge­druk het.

Van Rooy­en, het ge­sê daar be­staan ‘n baie groot moont­lik­heid dat Claas­sen weer by mis­daad be­trok­ke kan raak in­dien borg­tog aan hom toe­ge­staan word.

“Die staat het ‘n pri­ma fa­cie-saak,” het sy ge­sê en die hof ver­soek om borg­tog te wei­er.

Hy het reeds ses re­le­van­te on­eer­lik­heids­mis­da­de ge­pleeg.

Land­dros Roelf Kon­sta­bel het be­vind dat dit nie in be­lang van ge­reg­tig­heid is om borg­tog aan Claas­sen toe te staan nie.

“Vo­ri­ge ver­oor­de­lings speel ‘n groot rol met oor­we­ging van borg­tog en dit blyk dat u weer by mis­daad be­trok­ke kan raak,” het die land­dros aan Claas­sen ge­sê.

“Die hof het sim­pa­tie met u ma en dat u u kind wil ver­sorg, maar daar is geen bui­ten­ge­wo­ne om­stan­dig­he­de om borg­tog toe te staan nie.”

Die saak is vir ver­de­re on­der­soek tot 11 De­sem­ber uit­ge­stel.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.