Beau­fort-Wes kie­sers te­rug na stem­bus

Oudtshoorn Courant - - NEWS - CHRISTO VERMAAK

‘n DA-raads­lid van Beau­fort-Wes, Ka­te E­lex­an­der, se wan­be­ta­ling van haar lid­maat­skaps­gel­de het haar duur te staan ge­kom.

E­lex­an­der se lid­maat­skap is deur die DA op­ge­skort en die Ka­roo­dorp se kie­sers moet weer tou­staan om te stem vir ‘n nu­we wyk 2-raads­lid.

Beau­fort-Wes is weer ‘n hang­raad, met ses ANC-, vyf DA en een KDF (Ka­roo De­mo­cra­tic Front)-raads­lid. E­lex­an­der se stoel sal tot na die 21 Fe­bru­a­rie 2018-tus­sen­ver­kie­sing leeg wees. Hier­die se­tel in die raad het die DA/KDF-ko­a­li­sie ‘n se­we teen­oor ses meer­der­heid in die raad be­sorg.

Ja­co Londt, die voor­sit­ter van die DA se oos­streek en lid van die par­le­ment, het Woens­dag ge­sê: “Ons (die DA) be­hoort ge­mak­lik weer ons se­tel te­rug te wen. Die daar­stel van ‘n goeie kan­di­daat en ‘n goeie ver­kie­sings­veld­tog sal be­pa­lend wees.”

Vol­gens Londt sal die DA bin­ne die vol­gen­de twee we­ke hul­le nu­we kan­di­daat aan­wys.

Beau­fort-Wes se kie­sers sal met dié tus­sen­ver­kie­sing vir die twee­de keer na die 3 Au­gus­tus 2016-mu­ni­si­pa­le ver­kie­sings tou staan by die stem­lo­ka­le. Die re­ge­ren­de ko­a­li­sie­raad is op 27 Fe­bru­a­rie ook in ‘n hang­raad om­skep, toe Koos (Ge­or­ge) Ma­looi, die voor­ma­li­ge DA-bur­ge­mees­ter en wyk 7-raads­lid met on­mid­del­li­ke ef­fek be­dank het.

‘n Tus­sen­ver­kie­sing het op Woens­dag 24 Mei plaas­ge­vind, om Ma­looi se se­tel te vul. Die ver­kie­sing is be­veg deur kan­di­da­te van die DA (Ja­pie van der Lin­de), ANC (S­tan­ley N­ca­ny­e­si) en EFF (Ben­ja­min Faas).

Die DA het 56,95% van die stem­me ver­o­wer (1 724 stem­me) ter­wyl die ANC 41,33% van die stem­me (1 251) ont­vang het en die EFF 1,72% (52 stem­me).

Met die land­wye mu­ni­si­pa­le ver­kie­sings van 3 Au­gus­tus het die DA in ko­a­li­sie met die KDF be­heer ge­neem van Beau­fort-Wes se mu­ni­si­pa­le raad. Dit na die ANC on­der lei­er­skap van Tru­man P­rin­ce, die dorp 22 jaar lank re­geer het.

Daar be­staan nog on­se­ker­heid oor wat­ter po­li­tie­ke par­tye E­lex­an­der se pos gaan be­veg.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.