Mark van Wyn­gaardt ge­hul­dig

Oudtshoorn Courant - - VOORBLAD - GARNETT WICOMB

“Hy was ‘n in­sti­tu­sie van ken­nis waar­deur die mees­te van ons kon leer, ‘n fon­tein waar­uit ons ons dors kon les.”

So het dr. Ja­mes D Lek­hu­le­ni, waar­ne­men­de Wes-Kaap­se streek­hof­pre­si­dent, Dins­dag­og­gend die ont­sla­pe streek­land­dros Mark van Wyn­gaardt ty­dens ‘n laas­te hof­ses­sie in E-hof, die hof waar­in hy sy sa­ke aan­ge­hoor het, be­skryf het.

Van Wyn­gaardt (63) is op Woens­dag 22 No­vem­ber aan ‘n hart­aan­val oor­le­de.

Tal­le land­dros­te, ad­vo­ka­te, pro­ku­reurs en staats­aan­kla­ers van Oudts­hoorn en Ge­or­ge, tol­ke en per­so­neel­le­de van die de­par­te­ment van jus­ti­sie het die E-hof vol­ge­pak om hul laas­te eer aan ‘n kol­le­ga te be­wys.

“Ons is van­og­gend hier om ‘n le­we te vier. ‘n Le­we goed ge­span­deer en goed ge­leef,” het Lek­hu­le­ni in sy hul­de­blyk ge­sê.

Vol­gens Lek­hu­le­ni was Van Wyn­gaardt ‘n ne­de­ri­ge mens met re­spek vir een en al­mal.

“Hy het nie ‘n boek ge­skryf nie, maar sy woor­de spreek boek­de­le. Die reg­bank is een van die arms van die re­ge­ring wat die ver­troue van die ge­meen­skap ge­niet en dit is te dan­ke aan die werk van men­se soos ons ont­sla­pe kol­le­ga.

“Mark het ge­trou ge­bly aan sy pro­fes­sie ten spy­te van tal­le uit­da­gings en tot die ein­de ook ge­trou aan die eed wat hy af­ge­lê het.

Hy het ge­leef vir mens­lik­heid, ‘n diens­kneg tot diens van mens­lik­heid. Hy het ver­staan dat van die­ge­ne aan wie baie ge­gee is, ook baie ver­wag word. Hy het ook ver­staan dat ons le­wens nie in ja­re ge­meet word nie, maar aan die le­wens van die men­se met wie jy in aan­ra­king kom.

“Dit is ‘n groot uit­da­ging en die bes­te hul­de­blyk wat ons aan ons kol­le­ga kan gee is om die goeie din­ge wat hy ons ge­leer en ge­de­mon­streer het, na te streef.

“Ons groet ‘n man wat e­ties was, toe­ge­wy aan die roe­ping van sy pro­fes­sie.”

Chris­to van der Bergh, ‘n plaas­li­ke pro­ku­reur, het Van Wyn­gaardt, by baie pro­ku­reurs en aan­kla­ers be­kend as Wy­nie, in sy hul­de­blyk be­skryf as ‘n se­der wat ge­val het.

“Maar ‘n se­der sou my vriend hom­self nooit ge­noem het nie. Eer­der ‘n groen do­ring­boom in die Klein-Ka­roo. Die ding is, Mark was so­lied en ‘n klomp van ons was aan­han­gers van hom. Die wê­reld is ar­mer son­der Mark van Wyn­gaardt”.

Vol­gens Van der Bergh was dit al­tyd ‘n ple­sier om voor Van Wyn­gaardt te ver­skyn.

Hy was ‘n in­sti­tu­sie van ken­nis waar­deur die mees­te van ons kon leer, ‘n fon­tein waar­uit ons ons dors kon les.

“Die E-hof was my guns­te­ling hof. Nie net was Mark ‘n in­tel­li­gen­te ju­ris nie, maar ook ui­ters veel­sy­dig en ‘n baie be­kwa­me en fi­lo­so­fie­se kuns­te­naar in ve­le op­sig­te. Sy op­tre­de teen­oor my, die be­amp­tes in die hof en my kli­ën­te, sy in­sig, hu­mor­sin en die ma­nier hoe­dat ek en hy in die hof kon skerts was al­tyd vir my ‘n hoog­te­punt.”

Nog ‘n plaas­li­ke pro­ku­reur, Gi­de­on Ba­den­horst, het Van Wyn­gaardt be­skryf as ‘n per­soon wat al­mal se re­spek ver­dien het en nooit oor sy ge­sond­heid ge­kla het nie. “Wat hy ge­doen het en hoe hy an­der men­se han­teer het sal my al­tyd by­bly. En soos Jan F Cil­liers in sy be­ken­de ge­dig Ge­ne­raal De Wet skryf, Stil broers daar gaan ‘n man ver­by, be­kyk hom goed.”

Tom­mie Ver­rey­ne, streek­hof be­heer aan­kla­er en huis­vriend, het in sy kort hul­de­blyk Van Wyn­gaardt ge­loof vir sy skerp­sin­nig­heid. “Ek sal sy klop aan my kan­toor­deur ook mis.”

Vol­gens Mi­chel­le Wey­ers, se­ni­or streek­hof s aan­kla­er, sal sy Van Wyn­gaardt ont­hou as ‘n man wat vir een en al­mal re­spek ge­had en re­spek af­ge­dwing het.

Van Wyn­gaardt se e­nig­ste sus­ter, An­ne­ma­rie, het haar dank uit­ge­spreek teen­oor al­mal wat die ge­leent­heid by­ge­woon en hul­de­bly­ke ge­le­wer het.

Fo­to: Lie­zl van Nie­kerk

Mark van Wyn­gaardt heel links saam met Chris­to van der Berg en Mi­chel­le Wey­ers.

Fo­to: Garnett Wicomb

An­ne­ma­rie van Wyn­gaardt, sus­ter van die ont­sla­pe Mark van Wyn­gaardt, ont­vang sy to­ga van B­ren­da Claas­sen, ste­no­graaf wat vir baie ja­re saam met haar broer ge­werk het.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.