Kon­trak­teur kry trek­pas

Oudtshoorn Courant - - VOORBLAD - HAN­NES VIS­SER

Die Wes-Kaap­se de­par­te­ment van ver­voer het be­ves­tig dat hul­le die R213 mil­joen kon­trak vir op­gra­de­ring van die N12 met NMC be­ëin­dig. Ten spy­te hier­van gaan die maat­skap­py steeds voort met kon­struk­sie werk.

Die be­ves­ti­ging is ge­stuur op ‘n na­vraag van die Oudts­hoorn Cou­rant na­dat NMC op 6 No­vem­ber be­wy­se aan die de­par­te­ment van ver­voer en o­pen­ba­re wer­ke moes le­wer dat hul­le hul ver­plig­tin­ge teen­oor sub­kon­trak­teurs na­ge­kom het. NMC staan eg­ter die be­sluit teë en het ‘n tus­sen­tyd­se hof­be­vel be­kom om te ver­hoed dat die de­par­te­ment voort­gaan met be­ëin­di­ging van die kon­trak. In­tus­sen gaan hul­le voort met die pad­wer­ke as­of die kon­trak steeds van krag is.

Die Oudts­hoorn Cou­rant het op 3 No­vem­ber be­rig dat NMC glo mil­joe­ne aan kon­trak­teurs ver­skul­dig is. In re­ak­sie op na­vrae vir daar­die be­rig het Ja­mes Dow, kon­trak­be­stuur­der van NMC, op 26 Ok­to­ber ge­sê die druk waar­on­der die kon­struk­sie­be­dryf tans ver­keer het ‘n ne­ga­tie­we in­vloed op NMC se kon­tant­vloei. Hy was eg­ter po­si­tief dat hul­le si­tu­a­sie teen die ein­de van No­vem­ber so­da­nig sou ver­an­der dat uit­staan­de gel­de be­taal sal word.

En­ke­le dae voor­dat die be­rig ver­skyn het, het twee van die sub­kon­trak­teurs wel ge­deel­te­li­ke be­ta­ling ont­vang. Vol­gens een van die kon­trak­teurs wat klip­pe op die ter­rein ver­gruis het, is hy ge­vra om na die ter­rein te­rug te keer. Hy het eg­ter ge­sê hy sou te­rug­keer as uit­staan­de geld teen 10 No­vem­ber be­taal is. Die kon­trak­teur het ver­le­de Vry­dag (24 No­vem­ber) ge­sê die be­loof­de be­ta­ling van 10 No­vem­ber het nie plaas­ge­vind nie. Vol­gens ‘n plaas­li­ke on­der­ne­ming aan wie NMC glo by­kans R2,5 mil­joen skuld, het hul­le nou geen an­der keu­se as om regs­ad­vies in te win om waar­bor­ge wat ge­le­wer is op te roep nie.

By­ron La Hoe, woord­voer­der van die de­par­te­ment van ver­voer en o­pen­ba­re wer­ke, het in re­ak­sie op na­vrae op 4 Ok­to­ber ge­sê dat fi­nan­si­ë­le waar­bor­ge in plek is en dat NMC se werks­wy­se nou­keu­rig ge­mo­ni­tor word.

In ‘n e-pos van 10 Ok­to­ber het La Hoe ge­sê sy de­par­te­ment het on­ge­veer drie maan­de voor Ok­to­ber pro­ble­me ge­ï­den­ti­fi­seer en met in­struk­sies en ‘n waar­sku­wing op­ge­tree. In sy skry­we van Vry­dag 24 No­vem­ber sê La Hoe: “The con­tract with NMC has been ter­mi­na­ted but t­hey ha­ve obtai­ned a tem­po­ra­ry court or­der to pre­vent us from car­rying out the ter­mi­na­ti­on, which we ha­ve in turn op­po­sed.”

Op 27 No­vem­ber voer hy aan dat die kon­trak be­ëin­dig word om­dat, “the con­trac­tor fai­led to pro­ceed with the works in ac­cor­dan­ce to the ap­pro­ved pro­gram and fai­led to exe­cu­te the works in ac­cor­dan­ce with the con­tract or has neg­lected to car­ry out his o­bli­ga­ti­on un­der the con­tract”.

Ja­mes Dow van NMC het Dins­dag be­ves­tig dat die Wes-Kaap­se de­par­te­ment van ver­voer en o­pen­ba­re wer­ke ‘n po­ging aan­wend om die kon­trak te be­ëin­dig, maar dat NMC reg­stap­pe neem om die be­ëin­di­ging teë te staan. Hy het ge­sê dat die kwes­sie tans sub ju­di­ce is en die Oudts­hoorn Cou­rant ge­maan om nie e­ni­ge on­ge­gron­de of las­ter­li­ke be­we­rin­ge te pu­bli­seer nie. Hy het ook aan­ge­dui dat die maat­skap­py tans ad­vies in­win oor die be­rig wat op 3 No­vem­ber op die koe­rant se voor­blad ver­skyn het.

Fo­to: Han­nes Vis­ser

Kon­struk­sie­voer­tuie van NMC Dins­dag druk be­sig met werk aan die pad tus­sen Oudts­hoorn en De Rust.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.