KKI-hoof groet na se­we jaar

Oudtshoorn Courant - - FRONT PAGE - TISHA STEYN

C­harl du P­les­sis, wat in 2010 as be­stu­ren­de di­rek­teur van K­lein Ka­roo In­ter­na­ti­o­nal (KKI) se leer­af­de­ling aan­ge­stel is, ver­laat die K­lein Ka­roo Groep aan die ein­de van die jaar. Hy be­gin op 2 Ja­nu­a­rie 2018 as hoof- uit­voe­ren­de be­amp­te by Oran­je­ri­vier-wyn­kel­ders op U­ping­ton in die Noord-Kaap.

Du P­les­sis het KKI die af­ge­lo­pe se­we jaar ge­help om ver­skeie kri­sis­se te bo­we te kom. Die eer­ste kri­sis was die 2011 uit­bre­king van die H5N2vo­ël­griep­vi­rus wat daar­toe ge­lei het dat ‘n ver­bod in­ge­stel is op die uit­voer van vars vleis na lid­lan­de van die Eu­ro­pe­se U­nie.

Dit het daar­toe ge­lei dat pro­du­sen­te aan­sien­lik min­der per vol­struis ver­dien het. Dit het ook daar­toe ge­lei dat so­wat 50 000 vol­strui­se uit­ge­slag is in ‘n po­ging om die vi­rus te stuit, en pro­du­sen­te moes sorg dat hul pla­se aan bi­o­se­ker­heids­ver­eis­tes vol­doen en hul pla­se her­re­gis­treer. Baie het die hand­doek in­ge­gooi.

On­der lei­ding van Jo­han S­tumpf, toe in be­heer van KKI se vleis­af­de­ling, is die moont­lik­heid van hit­te­be­han­del­de vol­struis­vleis on­der­soek. Ter­self­der­tyd het Du P­les­sis nu­we mark­te vir vol­struis­leer as mo­de-i­tem ont­wik­kel en ag­gres­sief be­mark. Gaar vleis en leer het die vol­struis­be­dryf van on­der­gang ge­red. S­tumpf het die groep in Ju­lie 2015 ver­laat en Du P­les­sis is aan­ge­stel as be­stu­ren­de di­rek­teur van KKI, wat al drie af­de­lings van vleis, leer en ve­re in­sluit. Toe die ver­bod op die uit­voer van vars vleis na vier jaar op­ge­hef word, het rou vleis die gaar vleis­mark ge­kan­ni­ba­li­seer, om Du P­les­sis se term te ge­bruik, om­dat die Eu­ro­pe­se mark die rou pro­duk ver­kies.

Nu­we uit­bre­king van

vo­ël­griep

Die 2017 uit­bre­king van die hoogs-pa­to­ge­ne H5N8 het die vol­struis­be­dryf weer in sy spo­re ge­stuit. Die ver­bod op die uit­voer van vars vleis is op­nuut in­ge­stel, en die vraag na leer het bly staan.

Maar daar is hoop: Du P­les­sis het na ‘n on­lang­se be­soek aan ver­skeie lan­de in die wê­reld ge­noem dat daar ‘n op­le­wing in die be­lang­stel­ling in vol­struis­leer is, ver­al in C­hi­na.

Hy meen die uit­da­ging is om ‘n e­kwi­li­bri­um tus­sen vraag en aan­bod in leer die an­der vol­struis­pro­duk­te te hand­haaf. Om dit te be­werk­stel­lig is slag­al­lo­ka­sies in­ge­stel wat die vraag en aan­bod van vol­struis be­ter te be­lyn.

Jo­han S­choe­man, hoof­uit­voe­ren­de be­amp­te van die K­lein Ka­roo Groep, wens C­harl, Mag­da­le­na en die kin­ders al­le voor­spoed toe vir die vol­gen­de fa­se van hul le­wens­pad. “Ons het baie by C­harl ge­leer ter­wyl hy in diens van KKI was en sal voort­gaan om te bou op die fon­da­sies wat hy ge­lê het.”

Fo­to: Tisha Steyn

C­harl du P­les­sis groet K­lein Ka­roo In­ter­na­ti­o­nal na se­we jaar om by die Oran­je­ri­vier-wyn­kel­ders op U­ping­ton in die Noord-Kaap aan te sluit.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.