SA fiets­ry­kam­pi­oen­skap­pe word op Oudts­hoorn aan­ge­bied

Oudtshoorn Courant - - SPORT - CHRIS­TO VER­MAAK

E­den-fiets­ry se pres­ta­sies, or­ga­ni­sa­sie en voor­beeld vir an­der stre­ke se fiets­ry­ver­e­ni­gings, het daar­in ge­slaag om ‘n fi­nan­si­ë­le in­spui­ting, wat vol­gens be­ra­ming tot R15 mil­joen kan wees, vir Oudts­hoorn te ver­se­ker.

Wat deur Fiets­ry SA as die Blou­vlag­kam­pi­oen­skap­pe van die land se fiets­ry­kam­pi­oen­skap­pe be­skryf word, die 2018 na­si­o­na­le fiets­ry en tyd­toets­kam­pi­oen­skap­pe, is aan E­den-fiets­ry toe­ge­ken en word op Oudts­hoorn aan­ge­bied.

Die kam­pi­oen­skap­pe, wat on­ge­veer 5 000 men­se na die dorp sal bring, word van 6 tot 11 Fe­bru­a­rie hier op eie bo­dem aan­ge­bied.

Die Oudts­hoorn-mu­ni­si­pa­li­teit on­der­steun E­den-fiets­ry se or­ga­ni­seer­ders met R30 000 om van die ge­leent­heid ‘n suk­ses te maak. Die mu­ni­si­pa­li­teit gaan ook help met die in­fra­struk­tuur se voor­be­rei­ding.

Ty­dens die oor­han­di­ging van die

R30 000 het Cor­né Ben­ce, E­den-fiets­ry se pre­si­dent, die uit­voe­ren­de bur­ge­mees­ter, Co­lan Syl­ves­ter, die ver­se­ke­ring ge­gee dat hul­le die dorp se naam hoog sal hou, nie die mu­ni­si­pa­li­teit te­leur­stel nie en ‘n kam­pi­oen­skap van hoog­staan­de ge­hal­te aan te bied. “Gas­te­hui­se, ho­tel­le, re­stau­ran­te en an­der be­sig­he­de kan ‘n reu­sein­spui­ting ty­dens die kam­pi­oen­skap­pe ver­wag,” het Ben­ce ge­sê.

Die on­der­skeie ren­ne sal in Voor­trek­ker­weg, voor die re­kre­a­sie­gron­de be­gin en ein­dig. Op 6 en 7 Fe­bru­a­rie sal deel­ne­mers tyd­toet­se oor ‘n 14,6 km-roe­te ry. Die roe­te sal ry­ers op die Mos­sel­baai-pad in die rig­ting van Vol­moed neem. By Sa­fa­ri­vol­struis­skou­plaas draai hul­le te­rug rig­ting Oudts­hoorn en met Lan­gen­ho­ven­weg langs sal hul­le weer tot by die re­kre­a­sie­gron­de ry.

Die pad­ren­ne vind van 8 tot 11 Fe­bru­a­rie plaas. Dié ren­ne strek oor af­stan­de van 14,6 km, 52,8 km, 61 km, 86,8 km, 99,8 km, 120,8 km, en 154,8 km..

Die pa­ra-fiets­ry­kam­pi­oen­skap­pe sal deel uit­maak van die week se fiets­ry. In el­ke ka­te­go­rie sal ‘n SA kam­pi­oen ge­kroon word.

Ben­ce het sy op­ge­won­den­heid oor ont­wik­ke­lings­ren­ne wat ook aan­ge­bied sal word, uit­ge­spreek. “Hier gaan op­ko­men­de fiets­ryta­lent ge­ï­den­ti­fi­seer word. Hul­le gaan nie net in drie ren­ne kom­pe­teer nie, maar die ge­leent­heid ge­gun word om by die bes­te van SA se bes­te fiets­ry­ers te leer.

Syl­ves­ter het Ben­ce ge­loof vir die pres­ta­sie om die SA kam­pi­oen­skap­pe op Oudts­hoorn te laat aan­bied.

“Dit sluit aan by an­der groot sport­kam­pi­oen­skap­pe, soos die SA swemen SA trom­pop­pies­kam­pi­oen­skap­pe wat in 2018 op Oudts­hoorn sal aan­ge­bied word. Ver­skeie Wes-Kaap­se kam­pi­oen­skap­pe is ook reeds in die Oudts­hoorn-sport­dag­boek vir 2018 ge­boek.”

Vir meer in­lig­ting, be­soek die web­tuis­te www.e­den­cy­cling.co.za

Fo­to: Chris­to ver­maak

Uit­voe­ren­de bur­ge­mees­ter Co­lan Syl­ves­ter (links) en Cor­né Ben­ce (E­den-fiets­ry se pre­si­dent) ty­dens die aan­kon­di­ging dat die SA fiets­ry­kam­pi­oen­skap­pe op Oudts­hoorn aan­ge­bied gaan word.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.