Veld­tog teen wa­ter­lek­ka­sie vor­der goed

Oudtshoorn Courant - - NUUS -

Die Oudts­hoorn-mu­ni­si­pa­li­teit se War on le­aks-veld­tog is in Au­gus­tus van s­ta­pel ge­stuur met ad­ver­ten­sies waar­in af­ge­tre­de of werk­lo­se lood­gie­ters ge­na­der is om hul­le diens­te aan te bied. Die veld­tog is be­gin om wa­ter te be­spaar en die in­wo­ners te help met die her­stel van e­ni­ge lek­ka­sies.

Vol­gens Au­re­lia O­lip­hant, woord­voer­der van die Oudts­hoorn-mu­ni­si­pa­li­teit, is die eer­ste fa­se van die veld­tog vol­tooi. Ge­du­ren­de hier­die fa­se is agt lood­gie­ters tus­sen 19 Sep­tem­ber en 5 Ok­to­ber aan­ge­stel om lek­ka­sies in deer­nis­huis­hou­dings te on­der­soek en om vas te stel wat­ter ma­te­ri­aal be­no­dig word vir her­stel­werk. Die twee­de fa­se be­gin op 5 No­vem­ber met her­stel­werk by hui­se wat ge­ï­den­ti­fi­seer is. “Oudts­hoor­n­mu­ni­si­pa­li­teit streef daar­na om ‘n re­spon­sie­we mu­ni­si­pa­li­teit te wees wat ge­leent­he­de vir sy ge­meen­skap skep deur ver­skaf­fing van in­no­ve­ren­de, en doel­tref­fen­de diens­te. Deur hier­die veld­tog poog die mu­ni­si­pa­li­teit om ‘n hel­pen­de hand uit te reik wat vir die in­wo­ners en die mu­ni­si­pa­li­teit voor­de­lig kan wees,” het O­lip­hant in ‘n pers­ver­kla­ring ge­sê.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.