Die Paar­de­bont­fees sê dan­kie

Oudtshoorn Courant - - NEWS -

As een van die or­ga­ni­seer­ders van die Paar­de­bont Jaar­fees be­dank ek graag die vol­gen­de per­so­ne vir hul­le by­drae tot die fees.

Son­der jul­le sou dit nie moont­lik ge­wees het nie.

Mnr. C. Van den Hee­ver vir u sken­king van vleis, die ge­bruik van u trek­ker en wa­ter­tenk as­ook die aan­ry van hout

Mnr. en me. Fou­rie vir hout en wa­ter en jul­le al­ge­me­ne by­drae.

Jan El­lis en Da­wid Fou­rie en seun wat my saam­ry­ge­leent­he­de ge­bied het om te kom waar ek moes wees.

An­der per­so­ne wat ek graag be­dank vir hul­le by­drae en on­der­steu­ning is die Wilcks van Wilck S­par, mnr. en me. Du Toit van Oudts­hoorn, mnr. en me. Du P­les­sis, mnr. G Lan­gen­ho­ven, mnr. L Jor­daan en ook ds. An­dré Boe­sak vir u deel­na­me.

Die se­ën van die He­re rus op u al­mal. Ka­ty Mei

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.