GE­LUK!

Rooi Rose - - EK & JY -

EK HET NOG NOOIT aan my­self ge­dink as be­son­der “ge­luk­kig” as dit by wen kom nie. Ek het in my kin­der­dae pre­sies een keer iets by ’n ba­saar ge­wen: ’n bot­tel in­ge­leg­de le­moe­ne. “Ge­luk­kig” hou ek van mar­me­la­de, maar so ’n wen ver­ryk hoog­stens ont­byt vir ’n paar we­ke, ver­al as die he­le ge­sin saam­eet. As jong vol­was­se­ne het ek een keer ’n lap­pies­kom­bers ge­wen in ’n ge­luk­ki­ge trek­king ten ba­te van ’n ou­e­te­huis. En toe heel­wat la­ter in my le­we ’n was­ma­sjien as twee­de prys in ’n kom­pe­ti­sie by ’n be­kend­stel­ling. Dit sou hier dalk van pas wees om te bieg dat ek nou nie juis ’n ge­woon­te daar­van maak om vir kom­pe­ti­sies in te skryf nie ...

Daar­by is dit ook se­ker be­lang­rik om te er­ken dat ek nog nooit ge­glo het die le­we be­staan uit ’n “wag op ge­luk” nie!

Dat daar meer kan­te aan “ge­luk” is, het ek eers la­ter be­gin be­sef, en in die ge­heel voel ek be­son­der ge­se­ënd. Daar is na­tuur­lik nie spra­ke van ’n le­we van net voor­spoed nie, want daar was tye van ui­ter­ste pyn, ver­lies en ver­wer­ping. Maar ge­meet aan voor­reg­te en goeie din­ge wat na my kant toe kom, kan ek beslis nie kla nie. In­teen­deel, ek is baie dank­baar en be­wus daar­van.

Ná al­les weet ons mos dat ons in­ge­steld­heid ons ge­voel van ge­luk van oom­blik tot oom­blik in ’n groot ma­te be­paal. Ge­luk in hier­die ter­me is ge­leë in hoe jy na die le­we kyk, die vreug­de wat daar te vind is in el­ke dag raak­sien en in die oom­blik be­leef. Mis­kien het dit iets te doen met ou­er word, ho­pe­lik dalk in wy­ser word. Die fi­lo­soof Kier­ke­gaard som dit vir my be­son­der tref­fend op: die le­we kan slegs te­rug­skou­end ver­staan word, maar dit moet voor­uit ge­leef word. En ek glo daar­voor moet ons leef in die ver­wag­ting van ge­luk. Mar­tie MAR­TIE PANSEGROUW re­dak­teur

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.