Snaak­se bro­man­ce

Hul­le lyk na ’n on­paar paar vrien­de, maar die joer­na­lis Erns Grund­lingh en die ko­me­di­ant S­chalk Be­zui­den­hout is nie net vrien­de nie, maar ook ko­me­die-kol­le­gas. En dit het al­les in ’n tent by die KKNK be­gin

Rooi Rose - - INHOUD - Deur IL­SE SAL­Z­WE­DEL

Op die oog af is dit ’n baie on­waar­skyn­li­ke “bro­man­ce”. Die een het ’n wil­de bos krul­ha­re en dra bont twee­de­hand­se truie wat hy by hos­pies­win­kels koop (of soms bloed­rooi, of an­der hel­der­kleu­ri­ge sny­ers­pak­ke). Die an­der een sien jy by­na al­tyd in je­ans en ’n T-hemp. Die een is ’n rus­ti­ge reis­joer­na­lis wat al die Ca­mi­no in S­pan­je ge­stap het om ’n bie­tjie weg te kom van die ge­jaagd­heid van die mo­der­ne le­we. Die an­der een het al by ge­leent­heid sog­gens Kaap toe ge­vlieg vir re­pe­ti­sies en laat­mid­dag te­rug Jo­han­nes­burg toe vir ver­to­nings. (Da­rem net twee of drie dae in ’n ry, maar steeds: ek ken nie te veel men­se wat be­reid is om dit te doen nie.) Die een glim­lag al­tyd wan­neer jy hom ie­wers raak­loop (en hy is nie die ko­me­di­ant nie). Die an­der een is ver­stom­mend te­rug­ge­trok­ke vir ie­mand wat sy le­we uit ko­me­die en to­neel­spel maak.

Ont­moet Erns Grund­ling, be­ken­de en be­kroon­de reis­joer­na­lis, en S­chalk Be­zui­den­hout, ko­me­di­ant en ak­teur, ewe be­kend en be­kroon. Hul paaie het in A­pril 2015 ge­kruis toe Erns, des­tyds lid van die Fi­ës­ta-pa­neel wat nu­we pro­duk­sies by kuns­te­fees­te be­oor­deel, by die KKNK na ’n ver­to­ning van ’n jong, on­be­ken­de ko­me­di­ant gaan kyk het. Hy ver­tel dat hy daar­die mid­dag drie keu­ses ge­had het. “Ek kon te­rug­gaan ho­tel toe en ’n ar­ti­kel gaan klaar skryf oor ’n vaart op ’n ple­sier­boot, ie­wers iets gaan eet en ’n glas wyn d­rink, of na hier­die on­be­ken­de A­fri­kaan­se ko­me­di­ant, wat soos die Boe­re-weer­ga­we van Bo­rat ge­lyk het, gaan kyk.” (En ja, hy het al dik­wels ge­dink hoe an­ders sy le­we sou wees as hy daar­die mid­dag op­sie een of twee ge­kies het, er­ken hy op sy erns­ti­ge Erns-ma­nier.)

“’n Mi­nuut na­dat S­chalk be­gin het met sy ver­to­ning, het ek be­gin ver­stik van die lag – ek wou am­per op ’n kol hoor of ie­mand na­by my die Heim­lich-ma­neu­ver kon uit­voer. Langs my het vreem­de snik­ge­lui­de ook uit De­on Maas en Da­nie Ma­rais – al­bei le­de van die Kan­na-pa­neel van die KKNK – se mon­de ont­snap.” Erns ont­hou S­chalk se moed om met al­les en al­mal die draak te steek. “De­on Maas het dit goed op­ge­som toe hy ge­sê het S­chalk is nie bang om die hei­li­ge koeie skrik te maak én te melk nie.”

Erns ver­tel hy het da­de­lik be­sef S­chalk het ’n “ra­re ta­lent”, en toe hy ’n paar we­ke la­ter ’n ram­par­ty­tjie vir ’n vriend moes re­ël, het hy be­sluit om die jong ko­me­di­ant as ver­maak vir die aand te re­ël. Ná die tyd, op die par­keer­ter­rein, het S­chalk ge­vra of Erns dit dalk sal oor­weeg om in die toe­koms saam met hom te werk. “Hy het ge­hou van my hu­mor­sin, en ge­dink dat my ad­min nog­al to­get­her is,” lag Erns, en ver­tel dat hy lie­wers nie vir S­chalk ge­sê het dat hy eint­lik ’n daag­lik­se stryd met ad­min voer nie …

So word Erns toe toer­be­stuur­der, klank­bord, ko­me­die­pimp (ie­mand wat be­staan­de grap­pies snaak­ser help maak) en vriend vir die krul­kop­kê­rel van Kemp­ton Park wat kort voor lank ’n ver­hoog met T­re­vor No­ah en tal­le an­der be­ken­de ko­me­di­an­te sou deel.

Het hul­le da­de­lik ge­kliek?

“Ek sal nie dit sê nie,” ant­woord S­chalk. “Erns is baie ou­er as ek, maar toe ek daar­die aand van die ba­chel­ors hoor hoe hy met sy pel­le ge­sels, kon ek som­mer ag­ter­kom hy het ’n lek­ker

sin vir hu­mor.”

Vol­gens Erns het hul­le heel gou ag­ter­ge­kom hul­le deel die­self­de sin vir hu­mor. “Hoe­wel daar ’n taam­li­ke ge­ne­ra­sie­ga­ping - dalk selfs ge­ne­ra­sies! - tus­sen ons is, was ons voor­ste­de­li­ke groot­word­ja­re baie soort­ge­lyk. Na­dat S­chalk my ge­vra het om saam met hom te werk het ons ge­reeld gaan kof­fie d­rink - ja, dit klink ’n bie­tjie soos da­ting - en so het ons ko­me­die bro­man­ce in al­le erns be­gin. Ek dink om­dat die­self­de goed vir ons snaaks is, is ek ’n goeie klank­bord wan­neer hy sy grap­pies op my toets.”

S­chalk meen hul­le is baie die­self­de as dit kom by le­wens­uit­kyk. “Maar ek het ’n sterk ver­moe­de dat Erns gaan sê dat hy meer los­kop as ek is. Dit is in ’n ma­te waar, maar eint­lik steek ek my los­kop­geit net be­ter weg!”

Ja, be­aam Erns, S­chalk ís be­ter ge­or­ga­ni­seerd as hy. “Maar ek het my sok­kies be­hoor­lik op­ge­trek wat ad­min be­tref se­dert ons saam aan pro­jek­te werk.” Waar­mee is S­chalk be­ter as hy? “So­si­a­le me­dia. Hy is ’n ab­so­lu­te pro. Jy moet sy In­sta­gram-s­to­ries sien – en ek kan skaars ’n W­hat­sApp voi­ce­no­te stuur!”

Nie baie men­se kan vrien­de wees en nog saam werk ook nie. Wat is S­chalk en Erns se ge­heim? Hoe keer hul­le dat werks- kon­flik nie met hul­le vriend­skap in­meng nie? “Die bes­te re­sep is maar om dit so gou moont­lik uit te pluis,” sê S­chalk. “Ons is nog­al goed met kon­flik­han­te­ring en dit het nog nooit ons vriend­skap be­ïn­vloed nie.”

Erns stem saam. “Ek dink ons is al­bei baie pas­sie­vol en ons pro­beer om in al ons werk - of dit met men­se of geld is - eer­baar te werk gaan. Wan­neer daar ’n haak­plek of selfs kon­flik is, spreek ons dit da­de­lik aan, selfs al is dit on­ge­mak­lik of moei­lik. Ek dink dit is een van die ge­hei­me van die vol­hou­baar­heid van die mees­te ver­hou­dings: kom­mu­ni­keer oor din­ge en pro­beer wrok­ke voor­kom.”

Hoe sal hul­le me­kaar in tien woor­de op­som? “Erns ont­hou re­ëls uit ge­dig­te, maar nie sy foon char­ger nie,” ant­woord S­chalk droog­weg.

En S­chalk? “Hy is snaak­ser én erns­ti­ger as wat men­se dink.” Ons praat oor die ka­rak­ter­trek­ke wat hul­le die mees­te van me­kaar op­val. “Erns hou nie van kon­flik nie, maar skram ook nie weg daar­van as dit no­dig is nie. Dit is baie waar­de­vol in ’n be­stuur­der - ver­al wan­neer men­se nie de­po­si­to’s wil be­taal nie.”

“Ek be­won­der die feit dat S­chalk al op so ’n jong ou­der­dom só ge­fo­kus is en só hard werk. En hy het daar­die in­ge­bo­re fun­ny bo­ne wat hom die ver­moë gee om in by­na e­ni­ge si­tu­a­sie die hu­mor

ERNS GRUND­LINGH EN S­CHALK BE­ZUI­DEN­HOUT SE PAAIE HET IN A­PRIL 2015 BY DIE KKNK GE­KRUIS. ’N VER­TO­NING VAN DIE TOE ON­BE­KEN­DE S­CHALK HET ERNS UIT­GE­BOUL.

en ’n ge­leent­heid vir ko­me­die raak te sien,” ver­tel Erns.

En vir in­ge­val jy dink dit klink da­rem al­les te soet­sap­pig, lees ge­rus hul boek Truit­jie Roer My Nie. Dan sal jy ag­ter­kom dat die twee vrin­ne wel (soms) oor din­ge ver­skil, soos wat­ter mu­siek om op die lang­pad te luis­ter. Erns hou van Le­o­nard Co­hen, Bru­ce S­pring­steen en “obscu­re A­me­ri­ca­na”, ter­wyl S­chalk meer ’n ou vir hip-hop en soul is. Of dat ’n ou­der­doms­ver­skil van 13 jaar wel soms tel, soos die keer toe S­chalk nie ge­weet het wie Min­ki van der West­hui­zen is nie.

“Ek het da­de­lik be­gin lag,” ont­hou Erns. “Maar toe sien ek hy maak nie ’n grap nie. Hy het reg­tig nie ge­weet wie sy is nie. Ek het toe maar be­gin ver­tel van Min­ki se mo­del­dae, en hoe sy ’n pin-up was vir die A­me­ri­kaan­se troe­pe in die Twee­de Gol­f­oor­log, en hoe sy dees­dae ’n ma en ge­wil­de TV-aan­bie­der is.”

Erns sê hy waar­deer dit van S­chalk dat hy nooit sal voor­gee hy weet iets as hy dit nie weet nie. “Hy is nie ’n know-it-all- wys­neus nie. In­dien hy een was, sou ons nie so lek­ker saam­ge­werk het nie.” En, er­ken Erns, voor hy S­chalk ont­moet het, het hy nie ’n i­dee ge­had wie Ke­vin Hart of C­han­ce the Rap­per is nie. “Voor ek S­chalk leer ken het, was ek nie juis ’n groot fan óf ken­ner van stand-up­ko­me­die nie. Ek het ge­hou van Ed­die Iz­zard en het al ’n keer een van sy shows op VHS ge­kyk. (Reg ge­lees – op VHS, so lank te­rug was dit.) En ek het da­rem ge­weet T­re­vor No­ah was die ou van die Cell C-ad­ver­ten­sie wat nou naam maak in A­me­ri­ka, maar tot in daar­die sta­di­um het ek nog nooit eens ’n show of ’n DVD van hom ge­sien nie. My A­fri­kaan­se bloot­stel­ling aan ko­me­die het by Cas­per de Vries be­gin en ge­ëin­dig.”

Maar hy het vin­nig ge­leer, en dees­dae is hy nie net S­chalk se toer­be­stuur­der nie, maar ook ver­vaar­di­ger van ver­skeie van S­chalk se pro­duk­sies en saam met Bi­bi S­lip­pers ’n me­de­skry­wer en spe­ler in S­chalk se sa­ti­rie­se TV-reeks vir kykNET, Die Wa­re

• Truit­jie Roer My Nie ( oor Kemp­ton en an­der k-woor­de) deur S­chalk Be­zui­den­hout en Erns Grund­ling word uit­ge­gee deur Qu­eil­le­rie. Gaan luis­ter ge­rus hoe ge­sels die twee vrien­de daar­oor met Il­se Sal­z­we­del in die pot­gooi van RSG se boek­pro­gram Skry­wers en Boe­ke (te kry op www.rsg.co.za – tik net hul na­me in as soek­woor­de).

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.