’n Kykie in die le­we van Wyn­and Strydom

Wyn­and Strydom sing met sy diep stem Koos du P­les­sis se lied­jies as­of hul­le vir hom ge­skryf is. Wyn­and se nu­we CD, ‘En skie­lik is jy vry’, is ’n wen­ner

Rooi Rose - - INHOUD -

Wat was die in­spi­ra­sie vir die voor­tref­li­ke En skie­lik is jy vry – jou agt­ste CD?

Ek wou hulde bring aan se­ker­lik een van Suid-A­fri­ka se groot­ste lied­jie­skry­wers. Ek het dit dus met die groot­ste re­spek han­teer. Ek wou die lied­jies op­neem soos Koos Doep dit ge­doen het en soos ek glo dit moet klink. Ek sou graag wou glo dat dié al­bum wel sy goed­keu­ring sou weg­dra. Jou diep stem pas baie goed by Koos Doep se mu­siek. En jou ver­tol­king dra baie daar­toe by dat ’n mens op­nuut na die woor­de luis­ter … Ek is ’n sto­rie­ver­tel­ler as dit by die ver­tol­king van mu­siek kom. En dit het my van die be­gin af tot sy mu­siek en spe­si­fiek sy li­rie­ke aan­ge­trek. Ek het ’n swaar en don­ker stem en ek dink dat ek men­se in ’n ma­te dwing om na my te luis­ter.

Koos du P­les­sis het baie lied­jies ge­skryf. Was dit moei­lik om net 16 te kies? Ek het weer on­der die in­druk ge­kom van die ge­wel­di­ge skat­kis van li­rie­ke, en ook ge­dig­te, wat Koos na­ge­laat het. Uit die aard van die saak was dit nie mak­lik om die fi­na­le 16 lied­jies te kies nie. Ek wou hê dat die al­bum wel sy ou tref­fers in­sluit, maar ek wou men­se ook aan van sy min­der be­ken­de lied­jies be­kend stel. Dit is on­ge­loof­lik dat die mees­te van sy li­rie­ke steeds op ons van toe­pas­sing is.

Wat­ter lied­jies lê jou be­son­der na aan die hart? Lied­jies soos “Kin­ders van die Wind”, “Ge­bed” en “Spro­kie vir ’n S­tads­kind” is vir my be­te­ke­nis­vol om­dat dit my eer­ste ken­nis­ma­king met Koos Doep was. Maar as ek een moet uit­son­der, is dit “Skie­lik is jy vry” - gro­ten­deels na aan­lei­ding van my pa se af­ster­we ver­le­de Sep­tem­ber weens kan­ker. Ek het ge­voel dat hy ná sy siek­bed skie­lik ook in ’n ma­te vry kon word. Ek het ook dié al­bum aan hom op­ge­dra.

Jou vrou, C­he­reé Strydom, is be­kend as ’n coun­try-san­ge­res. Is daar wed­y­we­ring in so ’n ver­hou­ding, of werk jul­le graag saam? Ons het so tien jaar ge­le­de be­sluit om saam te sing. Vir ons is dit ’n ven­noot­skap op en van die ver­hoog af. Sy het my be­kend ge­stel aan coun­try-mu­siek en ek het haar van Koos Doep ge­leer. Ons hou daar­van om li­riek ge­dre­we lied­jies te sing - dis ook wat Koos Doep en coun­try­mu­siek ge­meen het. Daar is we­der­syd­se re­spek vir me­kaar as dit by mu­siek kom. Waar be­plan jul­le om die stuk oor Koos Doep en sy lied­jies op te voer?

Ons het reeds ’n paar ver­to­nings in die Kaap ge­hou maar ek het be­sef die ver­to­ning kort nog ’n bie­tjie werk. Ons het hard daar­aan ge­werk en ek be­plan om die te­a­ter­pro­duk­sie van­dees­maand Gau­teng toe te bring.

Jy is ’n P­re­to­ri­a­ner, ge­bo­re en ge­toë ... waar­om bly jy nou op Lan­ge­baan?

Ons het vroeg in ons ver­hou­ding al be­sef dat ons ons le­wens­pad saam wil stap en dit was vir my re­de­lik mak­lik om dié be­sluit te neem. Ons het op Lan­ge­baan be­sluit om­dat C­he­reé se ou­ers daar woon. Dis nou twaalf jaar la­ter, en ons was nog nooit spyt nie.

Jy kom uit ’n mu­si­ka­le fa­mi­lie - Ku­pi­do, Alan Ladd, Ka­rin Wes­sels en Koos van der Mer­we is al­mal aan jou ver­want, en tog het jy eers ná jou on­der­wys­stu­die be­sluit om san­ger te word. Waar­om toe eers? Al is daar mu­si­ka­le men­se in my fa­mi­lie, het ek nie in ’n mu­si­ka­le huis groot­ge­word nie. Ek wou nog al­tyd on­der­wy­ser word. Ek het am­per per toe­val in die mu­siek­wê­reld be­land. Ek het nooit eens ge­weet ek kan sing nie tot­dat ie­mand een keer vir my ge­sê het my stem klink nog­al goed.

Is daar een (of al­bei) van jul kin­ders wat in Pa en Ma se voet­spo­re wil volg? Ek dink dit sal son­der twy­fel die ge­val wees. Dit is on­ge­loof­lik hoe mu­siek in hul are loop.

As jy nie san­ger was nie, wat an­ders sou jy wou word? Ek is ’n krie­ket­fa­na­ti­kus en het ook op hoë vlak krie­ket ge­speel. Ek sou graag ’n krie­ket­kom­men­ta­tor wou wees.

Die laas­te drie goed wat jy vir jou­self ge­koop het? ’n DIY kit, ’n kla­vier en ’n re­ke­naar.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.