en Sen­sa­tion

SA Bass - - >> Sa Baars - >> Philip Kemp*

Dit is seker van die moei­lik­ste toe­s­tande om in te hen­gel. Nou hoe maak jy as jy die naweek reeds be­spreek het en jy maar tevrede moet wees om in sulke moei­like toe­s­tande te hen­gel?

Al­hoewel ek dit nog steeds baie ge­niet om’n baars vanaf die oewer te vang, ge­niet ek dit ook om soms die waad­pak uit te trek en’n op­blaas­boot op die wa­ter te kry. Ge­woon­lik is dit dan een van die eerste op­sies wat’n oew­er­hen­ge­laar oor­weeg om’n groter vis aan te keer. Die meeste en­ergie wat dan ver­spil word, is om die op­blaas­boot op te slaan. Daarna kan jy rustig op die bootjie stelling in­neem die dam verken, en’n paar baars aan­keer. Natu­ur­lik gaan ek dit nie doen son­der my be­troubare hen­gel­gerei nie. Hen­ge­laars vra my al­tyd, waarom dan juis Sen­sa­tion? Van my groot­ste baars die afge­lope paar jaar is met Sen­sa­tion pro­dukte aange­keer waar­van die “Mr. Jumbo grub” sek­er­lik my gun­stel­ing is.

Om jou “beter helfte” dan ook nog te oor­reed om saam met jou in moei­like om­standighede te hen­gel is nie so mak­lik nie. Dis mos nou groot werk om al om die dam te stap op soek na’n baars of twee. Jy wil dit vir jou gas of soos in my geval, my vrou, so mak­lik as moont­lik maak. Daarom het ek besluit om my vrou, Re­niece, te nooi om saam met my op die 2,9 me­ter Water­snake op­blaas­boot te hen­gel.

Sed­iba Kwele se op­vangs­ge­bied het binne’n kwessie van 24-uur soveel reën gekry dat die dam se vlak met bykans vier me­ter gestyg het. Koue koffiek­leur wa­ter. On­der hen­ge­laars staan sulke toe­s­tande bek­end as van die moei­lik­ste hen­gel­toe­s­tande denkbaar. Die hen­ge­laar kan egter die toe­s­tande in sy guns laat tel, maar hoe?

Die skielike radikale sty­ging in wa­ter en natu­ur­lik die ve­ran­der­ing in die kleur van die wa­ter van skoon na koffiek­leur en natu­ur­lik die tem­per­atuur van die wa­ter wat skielik val, kan’n baars re­de­lik deurmekaar maak. Dit is in­stink vir’n baars om in

Newspapers in English

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.