Win­ter Wurms

Swart­baarhen­gel is iets wat heel­jaar ge­doen kan word. Party hen­ge­laars verkies harde plas­tiek-kunsvisse en an­der sagte plas­tiese wurms. El­keen van die twee keuses het sy eie voor- en nadele, en beslis sy eie hen­gel­gereien aan­bied­ing­steg­niek vereistes.

SA Bass - - Promise - >> Hannes Lin­d­eque*

Om suk­sesvol met sagte plas­tiese wrums te hen­gel het ‘n hen­ge­laar eerstens ‘n stewige swaar-ak­sie stok nodig. Die han­del­snaam en lengte van die stok is ‘ n per­soon­like keuse en word in groot mate beïn­vloed deur ‘n per­soon se bestee­bare inkom­ste. Wat wel ‘ n feit is, is hoe hoër die getal grafiet molecules hoe meer sen­si­tief is die stok, maar ook hoe mak­liker breek die stok wan­neer dit nie ver­sigtig hanteer word nie. ‘n An­der waarheid is: hoe langer die stok, hoe meer akku­raat kan dit oor ‘n groter af­s­tand gepi­ets word.

Die meeste hen­ge­laars verkies ‘ n lae pro­feil “bait­caster” ka­trol met ‘n hoë ratver­houd­ing om on­der an­dere die vis so vin­nig moont­lik uit die wegkruip­plek te kry. Dit is be­lan­grik om die ka­trol se rem vroeg­ty­dig by die lyn se breekkrag aan te pas. In­dien die rem te styf is gaan die lyn met die vaskap breek, en in­dien die rem te slap is, gaan die hoek nie be­hoor­lik geset word nie en dan word die vis ver­loor.

Aaskeuse

Omtrent elke baarshen­ge­laar het

dees­dae ‘n pakkie Zoom Su­per Flukes in sy sak. Hi­erdie aas boots kwes­bare kleiner vis na en is omtrent ‘n moet in enige arsenal. Hi­erdie kun­saas kan feit­lik dwars­deur die jaar met groot suk­ses ge­bruik word.

Nog ‘n aas wat in die win­ter met groot suk­ses aangewend kan word is Damiki se Knock­out. Ge­bruik hi­erdie “crea­ture bait” ve­ral na koue fronte, wat ons in die win­ter teis­ter, om die vis daar binne die wegkruip­plekke uit te haal. Die aas se ten­takels is iets wat die aas “lewendig” laat lyk en die vis uit­lok om te byt.

Gerei

Twee tipes gewigte word gewoon­lik ge­bruik naam­lik ’n koël-sinker wan­neer daar in digte struk­tuur gehen­gel word, en ’n Mojo-gewig in ligte struk­tuur soos wa­ter­gras. Die grootte van die gewig hang af van hoe diep die wa­ter is en hoe sterk die wind waai. Probeer al­tyd die lig­ste gewig moont­lik ge­bruik, maar wat nog steeds die aas op die bo­dem kry.

Ge­bruik ‘ n 3/0 grootte EWG “wide gap” hoek vir Su­per Flukes en ‘n Lazer Trokar Mon­ster Flip­pin’ hoek vir die Damiki Knock­out-aas. (Sien voorstelling hoe om die aas aan die hoek te sit).

Vir plas­tiese wurms is dit beter om ‘n lang­steel­hoek te ge­bruik. Die aas het ‘n beter profiel en word nie so verskeur wan­neer die die vis die aas vat nie.

Gamma Touch flouro­car­bon lyn raak feit­lik on­sigbaar on­der die wa­ter en het baie min rek wat dit meer sen­si­tief maak vir byt­seine as monofil­a­ment of copoly­mer vis­lyn. Die breekkrag van die lyn word bepaal deur om­standighede; byvoor­beeld ge­bruik tussen 17 na 20 pond lyn wan­neer daar in digte struk­tuur en bome gehen­gel word. In oop wa­ter kan 14 pond lyn ge­bruik word en in helder skoon wa­ter met geen struk­tuur kan selfs tussen 8 na 12 pond ge­bruik word. Dit is be­lan­grik dat die lyn gereeld ver­vang moet word. Lyn word beskadig deur son­lig, hitte en skaaf teen die bo­dem, klippe en stompe. Ve­ral die eerste me­ter op die punt wat mak­lik ver­weer moet gereeld gedurende die hen­gelsessie geknip word en later in die as­b­lik wegge­gooi word.

Kleur

Daar is drie basiese kleure wat enige sagteplas­tiekhen­ge­laar met vertroue kan koop, naam­lik Junebug, Wa­ter­melon Seed en Green Pump­kin. Die basiese reël is om met die donker­ste kleur te be­gin en dan oor te slaan na ligter kleure soos die daglig al hoe helderder word óf soos die byte afneem. Vol­gens teorie sal donkerder kleure beter werk gedurende be­wolkte

weer as die ligter kleure, maar dit is wat die boeke sê en baars lees nie boeke nie! Ek het al vis in die mid­del van ‘n wolk­lose dag met Junebug Mr Jumbo grubs gevang. Elke dam se vis het ‘n an­der voorkeur kleur, met die gevolg dat hen­ge­laars moet probeer sien wat­ter kleur die klein vissies in die vlak­wa­ter is en dit na­boots. As daar krappe in die omgew­ing is, is Green Pump­kin die kleur om te ge­bruik.

Aan­bied­ing

Oor ko­rter af­s­tande kan ’n hen­ge­laar meer akku­raat gooi, het beter kon­tak met die aas en die vis­lyn het min­der rek wat ’n beter vaskap gee. Die nadeel van kort af­s­tande is dat vis jou mak­lik kan sien en meer waak­saam gaan wees.

Gooi die aas uit en laat die aas met ’n slap lyn en so natu­ur­lik as moont­lik tot op die bo­dem val. Moet nie die slap lyn in­rol vo­or­dat die aas op die bo­dem is en jy die aas wil laat be­weeg nie. Hou die lyn baie fyn dop vir enige be­weg­ings want gewoon­lik gryp die vis die aas ter­wyl die aas sak.

Die regte manier om die aas te laat be­weeg is as volg:

1. Laat sak die stok se punt in die

rigt­ing van die aas, 2. Rol slap lyn stadig op tot­dat tot­dat

jy die aas voel, 3. Stop en lig die stok se punt om ’n 90º hoek te vorm. Wan­neer die stok se punt lig sal dit die aas oor die bo­dem nader skuif. Win­ter­hen­gel verg geduld, kon­sen­trasie en vreeslike stadige aan­biedinge want die aas moet skaars be­weeg.

Ons al­mal ge­niet dit wan­neer vis die aas gryp en daarmee wegswem, maar groter vis byt meer sub­tiel. Die aas kan skielik stop en nie val tot op die bo­dem nie, óf die lyn pluk (twitch), die lyn kan sywaarts be­weeg, óf die meeste hen­ge­laars dink hulle sit vas. Wan­neer die aas skielik “lig” voel, het die vis die aas reeds opge­tel en is be­sig om nader te swem. Party hen­ge­laars kap dade­lik en an­der tel eers duisend-en-een, duisend-en-twee en kap dan vas.

Daar is geen vaste reël nie en moet by om­standighede aangepas word. Hoe ook al, en selfs as jy twyfel, kap een­keer be­hoor­lik vas. Moet nie aan­hou vaskap nie want die hoek gaan die punt van pen­e­trasie oopskeur wat dit mak­lik maak vir die vis om die hoek te “gooi“.

In erger gevalle kan die hoek selfs uit die vis se bek skeur. Nee, kap vas en hou ew­eredige span­ning op die lyn en speel die vis nader. Verkies­lik moet ’ n skep­net ge­bruik word om vis uit die wa­ter te haal (ve­ral ty­dens hen­gelkom­petisies), óf gryp die vis aan sy on­der­lip en tel hom uit die wa­ter. (Moet net nie hi­erdie metode ge­bruik in­dien die vis driean­gel­hoeke in sy bek het nie). Ook die Yanks se TV­man­newales om die vis aan die stok se punt in die boot te swaai, met ’n groot lawaai, word glad nie aan­beveel nie. Of die stok, óf die lyn óf die knoop kan breek en weg is jou vis wat heel moont­lik ‘n per­soon­like beste, óf dalk die enig­ste vis vir die dag kan wees.

Wat ook al, self­vertroue is die wag­wo­ord.

*Hannes Lin­d­eque is the founder and pub­lisher of SA BASS mag­a­zine since 2001 and pub­lisher of VisKoors since 2013.

Win­ter is die tyd om

groter vis te vang

Lazer Trokar Mon­ster Flip­pin’ hoek

‘n Voors­tel van hoek om die aas aan die hoek te sit

Ge­bruik ‘n Cull-em Sin­cro wan­neer vis on­ak­tief is

Damiki Knock­out

Soms tel die vis die aas so sagkens op dat jy dit

skaars voel

Junebug

Wa­ter­melon

Green­pump­kin

Newspapers in English

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.