Die krag en spoed waarmee ’n baars jou aas kan gryp het my ook al telke­male ver­stom.

SA Bass - - >> Sa Baars -

So ‘n paar jaar gelede was rooi hoeke net die ding om mee te hen­gel. Ek was maar bra skep­ties oor die nuwe uitvin­d­sel ,maar het tog die nu­utjie ook uit­probeer. Saam met ‘n goeie vriend op sy boot, natu­ur­lik in diep gesprek, het ek pas my plas­tiek-aas van die rooi gek­leurde hoek afge­haal. My stok se punt was natu­ur­lik oor die kant van die boot met die rooi hoek wat skaars ‘n paar sen­time­ters aasloos in die wa­ter hang. Toe ek my weer kon kry, be­gin my vis­stok ko­ers kies na die kant van die boot toe. ‘n Baars het die rooi hoek vir ‘n lekker ver­snaper­ing aan­ge­sien en besluit om te proe. Natu­ur­lik was daar chaos op die boot. Wie wil dan nou sien hoe sy vis­stok in die donker dieptes verd­wyn. Ek kon die stok net be­tyds red voor dit oor die kant van die boot verd­wyn het.

So het ek ook al ‘n baars kon vang in uiters moei­like toe­s­tande, koue nat reën­weer, met vloede re­goor die land, en dit son­der ‘n vis­stok. Ja, jy het reg gelees, son­der ‘n vis­stok. Ek en my seun was op ons eie op­blaas­boot saam met ‘n bek­ende hen­gelvriend by ‘n pri­vaat­dam in die Donker­hoek omgew­ing, toe ‘n baars uit die vlak wa­ter­gras uit die wa­ter binne in ons boot spring. Weereens kon­ster­nasie, want met beide my en Mau­rice se lyne in die wa­ter, kon ons nie mooi ver­staan waar die baars dan nou so skielik van­daan kom nie. Die on­geloof by beide van ons was op­merk­lik, maar toe Mau­rice snap wat gebeur het, kon hy sy lag nie keer nie. Ek het die baars tri­om­fant­lik in die lug gehou en kon daarna vir al­mal wat leef en beef ver­tel dat ek ’n baars met my boot gevang het.

Die krag en spoed waarmee ’n baars jou aas kan gryp het my ook al telke­male ver­stom. Op ’n uit­stap­pie saam met vriende by ’n pri­vaat­dam in die Vrys­taat gedurende Septem­ber, in die broei­seisoen, het my boot­maat so sleg tweede gekom. Sy stok is met brute krag uit sy hande geruk en het son­der ser­e­monie in die dieptes verd­wyn. Sy stok en ka­trol het ek to­e­val­lig ’n uur of wat later op die bo­dem sien blink en vir hom uitge­duik. Node­loos om te sê, Johnny Mor­ris stokke is beslis nie goed­koop nie.

So het ek ook in ysige, koue win­ter tem­per­a­ture, waar menigte ken­ners vir jou sal sê dis on­moont­lik om ’n baars te vang, nie min­der nie as veer­tig baars in twee dae gevang.

Dit is ook in sulke toe­s­tande, waar die boeke en slim geleerdes be­weer dat die hen­gel swaar en moei­lik gaan wees, wat die werk­lik groter baars hulle op­wagt­ing sal maak. Som­tyds be­taal dit om links van die regering te wees en opset­lik an­ders te wees as die an­der hen­ge­laars. Ons het nie al­tyd wind nodig om swaailemme te hen­gel nie. Ons het nie al­tyd nodig om nog stadi­ger te hen­gel as die baars moei­lik byt nie. Daar­van kan groot hen­ge­laars soos Kevin Van­dam ge­tuig. Hy sal som­tyds juis vin­niger hen­gel, wat vir meeste hen­ge­laars ab­surd sou klink. Kyk soms net met ’n an­der oog na jou teg­nieke en maniere van hen­gel en probeer ten min­ste op een uit­stap­pie net iets an­ders. Gaan sit ’n aand voor die tyd met al jou hen­gel­gerei en iden­ti­fiseer die teg­nieke wat jy lan­klaas probeer hen­gel het. So­dra jy so ’n bi­etjie deur daardie lank ver­gete gerei rond­krap, gaan jy heel moont­lik weer op iets afkom wat ’n paar jaar gelede vir jou groot suk­ses ge­bring het. On­thou dat ’n ve­ran­der­ing soms net so goed soos ’n vakan­sie is.

Lekker hen­gel en moet nie vergeet nie, EKSPERIMENTEER!

Baie warm toe­s­tande kan soms vir ‘n ver­rass­ing sorg

Daardie laaste gooi net voor jy huis toe gaan lewer al­tyd ‘n ver­rass­ing of twee op

Newspapers in English

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.