Cham­pion-of-Cham­pi­ons 2016

SA Bass - - Sa Bass / Tour­na­ment Re­sult - >> Hannes Lin­d­eque

Die SA BASS Cast-for-Cash is ‘n sw art baar henge l toe rnooi sedert 2001 en word maan­de­liks in drie streke aange­bied naam­lik Gaut­eng, Mpumalanga en Lim­popo. Elke maand neem spanne bestaande uit twee hen­ge­laars deel op ver­skil­lende damme en die swaarste vyf sakke vir die dag wen prys­geld. Dit is ‘n oop kom­petisie en deel­ne­mers hoef nie aan enige klub te be­hoort om te mag deel­neem nie. Die doel is om kom­peterende hen­ge­laars ‘n geleen­theid te gee om geor­gan­iseerd en op gelyke vlak teen an­der hen­ge­laars te kom­peteer met die klem op span­ver­band.

Deur die seisoen word punte aan die spanne se gewigte gekop­pel en die top 30% van die spanne in elke streek se Grand Prix ran­glys kry die geleen­theid om aan die jaar­likse Cham­pi­onof-Cham­pi­ons deel te neem.

Van­jaar se eindstryd was oor twee dae gehou op De Hoop­dam, duskant Steelpoort in Lim­popo.

Die Vrydag was die ampte­like oe­fendag om diegene wat nog nooit die dam be­soek het nie, ‘n kans te gee om die dam te verken. Vryda­gaand was die ver­welkom­ing en reg­is­trasie van spanne wat opgedaag het. Van­jaar was daar al­te­saam ses dames wat deel­ge­neem het en waar­van Chanelle Ste­wart hoog swanger was.

Die be­lan­grik­ste reëls is weer on­der die deel­ne­mers se aandag ge­bring asook die wegspring­tye en wegspring­plekke van die spanne.

Sa­ter­d­a­goggend was die spanne in rep en roer met Span GR82Fish wat reeds om­streeks 03:00 die kamp ver­laat het om hulle boot te lanseer.

Al die bote was op die oost­e­like oewer gerangskik vol­gens hull eweg spring po si si es, die“tags” en bootvlag­gies isuitg ed eel en die bote se “live-wells” is nage­gaan. Twintig minute voor die ampte­like wegspring­tyd was al­mal gereed vir die dag en is die bote af­ge­sit. Die wegtrek is al­tyd iets om te beleef en daar was groot opge­won­den­heid on­der die hen­ge­laars soos hulle mekaar ver­by­jaag vir die beste hen­gelplekke.

Net soos verlede jaar was dit weer Span D.A.M. (Frik & Vaughn Jonker) wat die eerste vis kom in­weeg het wat die skaal op 2.17kg laat rus het. Daarmee het hulle weer R500 kon­tant gewen.

De Hoop is in ‘n vallei geleë en die son het dooierus op al­mal gevat. Dit was ‘n wolk­lose dag en die kwik het tot 42ºC gestyg met warm winde wat waai. Danksy Tal­is­man Hire Tu­batse op Steelpoort se be­dagsaamheid kon die or­gan­iseerders gerieflik on­der ‘n gazebo in die skaduwee sit en het ons am­blusiegeriewe gehad. Nie dat daar veel rus was nie, want kort-kort het ‘n span kom in­weeg.

Skielik, uit die bloute het ses vlieg­tuie ver­skyn en ‘n kort lugver­ton­ing vir die hen­ge­laars gehou. Dit was asem­rowend om die manne se waaghals in lewende lywe te kon beleef, maar die span wat die naaste aan die ak­sie was, was Steve en Charl En­gel­brecht. Die vlieg­tuie het aan beide kante van hulle boot ver­bygevlieg en Charl het sy bes probeer om dit op video af te neem. Die oomb­lik was net te groot!

In to­taal was daar 222 visse vir die dag in­ge­weeg met ‘n gemid­delde gewig van 1.152kg per vis wat teleurstel­lend was. De Hoop is bek­end vir die ho­eveel­heid groot visse wat die dam oplewer, maar die mens se ver­gryp­ing van die voor­reg om te kan hen­gel is be­sig om te wys. Selfs on­der die deel­ne­mers was dit skokkend om te sien hoe lank van die spanne, wat kwan­suis so bekom­merd is oor “be­war­ing”, gewag het vo­or­dat hulle die vis in­ge­bring het.

Teen die einde van die dag het die top tien spanne al­mal vyf visse ge­weeg en was hulle to­tale gewig 86.96kg met Span Xter­mi­na­tor, Andy Kyr­i­a­coudes en Ri­aan Bam, se swaartse sak van 10.870kg.

Sond­a­goggend het alles glad ver­loop en het die veld om pre­sies 05:00 wegge­trek. Die hen­gel­tyd was beperk, want teen 10:00 moes al­mal se “tags” op die bord wees.

Die in­weegstasie was heelt­wat stiller en die visse kleiner. Die son het weer genade­loos op ons al­mal toege­sak en van die spanne het ‘n uur voor die tyd be­gin inkom – moeg en moede­loos.

Vir die dag was 142 visse ge­weeg; gemid­delde gewig was 0.971kg en die swaarste sak van 10.45kg is deur Span Beli Tomato, Wayne en Billy East­man, ge­weeg. Die top 10 sakke se gesa­ment­like gewig vir die dag was 60.04kg ge­wees.

Die pry­suit­del­ing was kort na die in­weeg gehou en prys­geld tot en met die tiende plek is uit­be­taal, asook vele an­der gelukkige trekkings. Twee swaarvis pryse is uitgedeel wat gewen is deur Andy Kyr­i­a­coudes met sy vis van 2.92kg wat Sa­ter­dag gevang en Ben­nie Wiese se vis van 2.52kg wat Sondag gevang is.

Die span wat die beste terugveg­gees gehad het was Span Abu met Nar­dus Harmse en Jas­mine Bron­son. Jas­mine het Sa­ter­dag een vis van 260gram ge­weeg en Sondag ‘n sak van 2.09kg, wat haar R1,000 in die sak ge­bring het. Daarmee saam het sy ook ‘n vis­stok en pet vanaf 13Fish­ing ont­vang. Nog ‘n stok geborg deur 13Fish­ing is tong in die kies aan Chanelle oorhandig vir die toekom­stige baarsh en gel aartjiew at bin neko­rtverw ag word.

Uitein­de­lik was dit tyd om van­jaar se wen­ners aan te kondig. Met slegs ‘n voor­sprong van 130 gram het Span Blue Wa­ter Gear, Frans Swanepoel en Les­ley Mont­gomery die ti­tel voor Span Belly Tomato weg­ger­aap. Al­bei spanne het hard gew­erk, hulle beste gelewer en het sakke van oor die 18kg oor twee dae ge­weeg.

Blue Wa­ter Gear se wen­re­sep was as volg:

“On pre-fish­ing the tour­na­ment we no­ticed that there were go­ing to be three dif­fer­ent pat­terns; Early morn­ing top wa­ter ac­tion; late morn­ing be­tween 4 to 8ft and mid-day deep be­tween 12 to 40ft.

We man­aged to find schools of yel­low and kurper bait fish and knew that the bass will be close by. We found a shal­low point with deep wa­ter on both sides and bait fish mi­grat­ing over this point from one bay to the other on a cer­tain route. Ev­ery time the bait fish crossed there were good size bass fol­low­ing them.

On both days we started off with top wa­ter lures and with­out fail it gave us our first fish on the boat. Les­ley played a high risk game and fished a stick­bait in the open­ings be­tween the trees on Satur­day and landed three 2kg fish within thirty min­utes. Be­cause the con­di­tions were wind still and very hot the fish moved off to the deeper wa­ter be­tween 12 to 40ft from 10am. The key was to pitch the outer (deeper) vis­i­ble trees and when that did not work we moved to 35 - 40ft wa­ter and landed two keep­ers.

On Sun­day we aban­doned the 40ft wa­ter tac­tic as this was slow fish­ing and we needed to get five fish at 8am. We had a small limit on the boat. In the dy­ing mo­ments at 09:30 Frans landed a 2kg in 12ft wa­ter. At 09:45 an­other 1.3kg was landed to cull out our small fish - so never give up! Lures used in­cluded top wa­ter, stick­baits, crankbaits and soft plas­tics.

Baie dankie aan al die hen­ge­laars wat die seisoen deel­ge­neem het en ook aan die borge by van­jaar se Cham­pion-of-Cham­pi­ons; 8-TREK oint­ment, 13Fish­ing, Bren­toni Eye­ware, JV Hy­draulics, Kroko, Loskop For­ever Re­sorts, Op­pieKop­pie Bass Farm en Tal­is­man Hire Tu­batse.

Die nuwe Cast-for-Cash seisoen het in Novem­ber 2016 be­gin en die streke wat deel­neem is Gaut­eng, Mpumalanga, Lim­popo, Kwazulu Natal, Suid-Kaap en Wes-Kaap. Hen­ge­laars wat be­lang­s­tel om deel te neem moet aan die maan­de­likse Cast-for-Cash kwal­i­fis­er­ing srondtes deel­neem om te kwal­i­fiseer vir die FLW Kam­pi­oen­skappe wat in Julie 2017 gaan plaasvind.

Be­soek asb ons web­w­erf www.sabass.com vir meer in­ligt­ing.

Cham­pion-of-Cham­pi­ons: 18.31kg; Team Blue Wa­ter Gear - Les­ley Mont­gomery en Frans Swanepoel

Derde plek met 15.36kg; Team Knotts Wolf Ev­in­rude Joe Men­des en Ben­nie Wiese

Tweede plek: 18.18kg; Team Beli Tomato - Billy en Wayne East­man

Vaughn Jonker met die eerste vis van die to­er­nooi – nes laas­jaar

Andy Kyr­i­a­coudes met sy vis van 2.92kg

Nar­dus Harmse en Jas­mine Bron­son het die beste terugveg­gees gehad

Les­ley en Frans se sak het Sa­ter­dag 10.58kg ge­weeg

Newspapers in English

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.