BESTEMMING

Hen­ge­laars is al­tyd op­soek na daardie stukkie hemel op aarde, ‘n pri­vaat­dam met min­i­mum hen­gel­druk en baie vis. Wel, daar is wel so ‘n plek; Tolde­ria.

SA Bass - - Contents - >> Hannes Lin­d­eque*

“Tolde­ria” Hen­ge­laars is al­tyd op­soek na daardie stukkie hemel op aarde, ‘n pri­vaat­dam met min­i­mum hen­gel­druk en baie vis. Wel, daar is wel so ‘n plek; Tolde­ria. – Hannes Lin­d­eque

Geleë net duskant Swazi­land, an­derkant Ermelo, 276km vanaf Pre­to­ria en wegges­teek tussen plan­tasies is een van die mooiste plekke op aarde. Dit is nie ‘n plek wat jy son­der jou gesin wil be­soek nie. Vier luukse wooneen­hede is om­ring met uit­gestrekte grasperke waar oud en jonk kaalvoet kan hard­loop en speel.

Vir diegene wat nie op die massiewe plaas­dam swart­baars wil gaan jag nie, kan die pragtige natu­urskoon be­won­der, na die talle voëls luis­ter, met berg- of mo­tor­fi­etse deur die plan­tasies ry, óf som­mer net sleg voor die DStv lê.

Met geen lugbe­soedel­ing in die omgew­ing nie, was die aand­sterre iets om te waardeer. Maar... Tolde­ria is nie ‘n plek waar jy kan bekostig om laat te slaap nie.

Op­pad na In­jakadam vir Maart­maand se Cast-forCash het ons vin­nig

by Tolde­ria ‘n draai gemaak. Die in­druk­wekkende plaas­dam het voor ons gelê en ons kon maar net raai ho­eveel groot visse in die dam nog nooit ‘n kun­saas gesien het nie. Die dam beslaan 50 hek­taar, is 350m wyd en langer as 1km. Elke hoek en deel van die dam skree “vis”. Daar is twee lanseerblaaie waar bote te water gelaat kan word. (Die beste een van die twee is oorkant by die “damhuis”). Die damwal is baie hoog en die water is helder­skoon. Reg ron­dom die dam is daar groot ri­et­bosse wat dit vir die manne met hand­lyne on­moont­lik maak om vis uit te haal. Vir hulle is daar baie beperkte toe­gang tot die water en hen­gel vanaf ‘n boot word sterk aan­beveel.

‘n En­tjie verder aan die west­ekant is daar geweldige groot sand­steen rotsse wat langs die dam lê, met diep water en ‘n digte ri­et­bos. Ons het baie suk­ses gehad op die punte van hi­erdie ri­et­bosse.

Die wat nie elek­tron­iese toerust­ing op die boot het nie, gaan bo-oor een van die mees pro­duk­tief­ste ar­eas in die dam vaar son­der om dit te be­sef. Daar is verskeie on­der­wa­ter bome wat ‘n jag­paradys vir roofvisse is. Die enig­ste sig­bare teken is ‘n klein dob­bertjie wat krag­bote waarsku om nie ko­rt­pad oor die stompe te neem nie.

In die sloepe naby die wooneen­hede is daar wa­ter­lelies, ri­ete en kanale. Dit is ook die enig­ste van twee plekke waar oew­er­hen­ge­laars vanaf die kant ‘n lyn in die hoof­dam kan kry.

By die unieke damhuis is daar mensge­maakte struk­ture wat vis trek. Die area voor die mo­torhuise was baie pro­duk­tief en het ons lank be­sig gehou.

Links van die damhuis is daar ‘n groot baai met ‘n ou damwal on­der die water, verskeie dooie bome, wa­ter­lelies, gras­banke en nog meer.

Teen die oost­e­like oewer is daar verskeie ri­et­bosse met in­hamme waar ons ook vis gekry het.

Kun­saas wat baie goed gew­erk het, was goud­kleurige swaailemme (spin­ner­baits), Su­per Flukes (Wa­ter­melon) aan ‘n Mojo-strop, Stretch-40 sagte plas­tiese wurms en “rat­tle traps”. Die beste van alles was die vroe­goggend en laat­mid­dag “pop­per”-ak­sie teen die ri­ete. Ons het soveel vis in een dag gevang dat ons opge­hou tel het. Die groot­ste vis het ons by die damwal gekry, maar ek is seker as ons meer tyd gehad het om stadi­ger te hen­gel, kon ons groter vis uithaal.

Be­halwe vir die hoof­dam is daar ook nog vyf an­der damme waarby ons nie uit­gekom het nie. By hi­erdie damme is daar nie lanseerblaaie nie en op­blaas­bote sal beter werk. Hi­erdie damme is oortrek met wa­ter­gras en het verskeie oop kolle wat beslis geteiken moet word.

By die hoof­dam is ‘n paar ka­jakke beskik­baar vir die wat som­mer naby wil hen­gel, en vir die wat die hele gesin op die dam wil uit­neem, kan met bestuur reëlings tref om die vlot te ge­bruik.

Wooneen­hede

Die een­hede is luukser as die gemid­delde huis-houd­ing. Elke een­heid het drie pri­vate slaap­kamers, elk met sy eie volledige bad­kamer en in­ge­boude kaste. Die hoof­s­laap­kamer het ‘n kon­ings­g­rootte bed, lugver­sorg­ing en DStv, die tweede kamer het twee dubbelbed­dens en die derde kamer het twee enkelbed­dens.

Die oop­plan lee­farea met lugver­sorg­ing (en ‘n kaggel); DStv, sitkamer­s­tel, eetkamer en kom­buis is baie gesel­lig. Die kom­buis is goed toegerus met alles wat nodig is en van die beste kwaliteit. Al­hoewel die een­hede daagliks ge­di­ens word, is daar ‘n skot­tel­go­ed­wasser en tu­imel­droeër in die op­waskamer.

Op die voorstoep en on­der­dak is ‘n goed toegeruste braai area met selfs ‘n han­de­was­bak. Hout word voor­sien aan­ge­sien daar nie ‘n tekort van is in hi­erdie boom­ryke wêreld nie.

Elke een­heid het sy eie pri­vaat ver­hitte swem­bad wat mis­lei­dend diep is. Daar is geplaveide, dubbele, on­der­dak park­er­ing by elke een­heid reg langs die kom­buis van­waar die boot se bat­terye gelaai kan word.

Wat self­oonop­vangs be­tref is die sein maar swak en is daar net op sekere plekke op­vangs.

Wat self­oonop­vangs be­tref het Vo­da­com goeie sein gehad, maar met MTN was dit ‘n gesukkel.

Die damhuis het sy eie beson­derse braai-area en staan heel­temal pri­vaat wegges­teek in ‘n pragtige tuin; mooi ge­noeg waar troufo­tos ge­neem kan word. Die huis het twee slaap­kamers, twee bad­kamers (een en-suite), ‘n bin­nehuise tuin en groot eetkamer.

Die pri­vaat swem­bad buite is ver­hit en by die on­thaalarea is ad­di­sionele toi­lette en storte.

Geriewe

Die plaas is 1900 hek­taar groot en spog met sy eie pri­vate land­ingstrook van 1100m. Verskeie groot buitelug ver­ton­ings was al by Tolde­ria gehou wat tot 2,000 mense geakko­mod­eer het. Die am­blusiegeriewe is in ‘n baie goeie toe­s­tand en die perseel het par­keer- en kamp­plekke vir soveel mense. Kar­a­vane en tente is welkom en krag­punte is beskik­baar. Die am­blusiegeriewe is nie oop vir al­mal nie en daar word net gekamp ty­dens geor­gan­iseerde by­eenkom­ste.

Die groot­ste ver­rass­ing en waar­voor Tolde­ria beslis on­thou sal word, is sek­er­lik die on­thaalarea vir 80 mense waar uithang troues, funksies en kon­fer­en­sies gehou kan word. Die area is ver­steek on­der natu­ur­like rots-oorhange tussen gevalle sand­steen blokke en wa­ter­valle. Die area spog met sy eie, volledig toegeruste kom­buis en kroeg.

Vir diegene wat Tolde­ria wil be­soek is daar goeie en slegte nuus. Tolde­ria is oor naweke vir die vol­gende paar maande reeds vol be­spreek. Die beste tyd om hi­erdie juweel te be­soek is dus tussen Maan­dae en Vry­dae. Die vo­ordeel is; geen dagbe­soek­ers word toege­laat nie.

Om op te som; Tolde­ria is veilig, pragtig, rustig en het baie vis! Om plek te be­spreek kon­tak Mari­aan by 082-925-7251

>> Die “damhuis” soos gesien vanaf die water >> Die lanseerblad naby die wooneen­hede om Hier is ge­noeg ruimte vir al­mal hul­self te ge­niet Ver­steek in hi­erdie stukkie paradys is ‘n on­thaalarea groot ge­noeg vir 80 mense On­thaalarea met die swem­bad in die voor­grond

>> Die on­thaalarea uit ‘n an­der hoek gesien

>> Die on­thaalarea se volledige kom­buis is agter die “mure” ver­steek >> Elke een­heid het sy eie ver­hitte pri­vaat swem­bad

Punt #3 se hen­ge­larea Punt #6 se hen­ge­larea Punt #5 se hen­ge­larea

Newspapers in English

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.