BESTEMMING

SA Bass - - Contents - >> Philip Kemp*

“Won­der­land op ‘n Draf­stap” Om ledig by die huis te sit is regtig vir geen baarshen­ge­laar ‘n ver­skon­ing nie. Ve­ral as die kinders en vroulief ook lus is vir ‘n lekker dag se weg­breek of selfs ‘n naweekkamp – Philip Kemp

Om ledig by die huis te sit is regtig vir geen baarshen­ge­laar ‘n ver­skon­ing nie. Ve­ral as die kinders en vroulief ook lus is vir ‘n lekker dag se weg­breek of selfs ‘n naweekkamp. Toe ek Won­der­land, skaars 30km van my huis af, ont­dek, was ek werk­lik aan­ge­naam ver­ras.

Henk van Rens­burg het ‘n paar jaar gelede besluit om sy grond, wat deel is van die plaas Twee­draght, te on­twikkel in ‘n vis­vang oord, genaamd Won­der­land 45, Fam­i­lie weg­breek en Vis­vang. Dit was juis vir fam­i­lies en gesinne wat so ‘n bi­etjie wil wegkom van die stad se ger­aas.

Won­der­land is sowat 20km van die Hans Stry­dom/Lyn­nwood- kruis­ing aan die oost­ekant van Pre­to­ria en ongeveer 9km van die Cul­li­nan/Kemp­ton­park-afrit op die N4.

Hi­erdie pragtige oord is in De­sem­ber 2013 aan die pub­liek oopges­tel waar swart­baars, karp en babers natu­ur­lik voorkom in die rivier en die damme. Kurpers is ook in die damme vryge­laat en in 2014 is daar vir die eerste keer forelle in die win­ter­maande in die damme vryge­laat.

Wat my die meeste beïn­druk het, is die pragtige kamp­staan­plekke, 22 van hulle, met meer as ge­noeg koel­te­bome met braaiers en be­ligt­ing. Vir my en my vrou was dit nie nodig om vooraf te be­spreek as dagbe­soek­ers nie. Won­der­land het ook in gewil­d­heid toe­ge­neem on­der groepe, en kinder par­tytjies is aan die orde van die dag. Die eien­aars is selfs bereid om vir groepe af­s­lag te gee on­der sekere voor­waardes. Le­sers moet egter seker maak dat hulle be­spreek vir sulke geleen­thede.

Be­newens die rivier wat opgedam is met ‘n hoë damwal, is daar ook ‘n groot dam net suid van die rivier waar ek ‘n pragtige baars van 1,75kg kon vas­trek. My skoon­dogter, Mar­lene Kemp, is self ‘n baie yw­erige hen­ge­laar. Groot was haar vreugde toe sy ‘n forel van ‘n kilo­gram aan die hoek kon kry. Een van die damme is ek­sklusief net vir hen­ge­laars met vliegstokke. In­dien ‘n forel nie bloei nie, mag die hen­ge­laar die forel weer vry­laat. On­gelukkig mag forelle wat met gewone hen­gel­stokke (baars en kurper­stokke) gevang word, nie terugge­plaas word nie, en is die forelle, wat vir jou skoonge­maak word, te koop teen R95 per kilo­gram. Daar word ook van die hen­ge­laars ver­wag om nie van drie-an­gel hoeke ge­bruik te maak nie en eerder hulle te ver­vang met gewone hoeke. Dit

is vir my hart­seer om te sien ho­eveel hen­ge­laars hulle plas­tiese ase net so op die oewer los of net terug­gooi in die dam. Ek het verskeie kere al baars gevang wat ou plas­tiese ase uit­spoeg of wat nog in hulle keel vas­sit om­rede baars die ase vreet en dit in die maag be­land waar dit nie kan ver­teer nie.

Vir die kinders is daar ‘n speel­park, speel­dam met roei­bootjies en bin­nebande asook swaaie wat oor die dam swaai.

In die hoof­dam was die wa­ter heel­wat skoner as die rivier se wa­ter en het meeste van die hen­ge­laars baars aan die hoek gekry. Dit was ve­ral die man­netjies wat be­sig was om neste op te pas wat nie jou aas met rus wou laat nie. Ek het ‘n pragtige wyfie opge­merk met twee man­netjies wat haar voort­durend gevolg het. Na verskeie pogings kon ek dit uitein­de­lik regkry om haar met ‘n Damiki Mr Jumbo Grub op ‘n ligte Mojo-strop te flous. Al­hoewel daar heel­wat baars in die rivier is, kon ek geen baars in die rivier gevang kry nie.

Won­der­land is beslis ‘n hen­gel­paradys wat elke hen­ge­laar hi­erdie somer moet be­soek. Om ‘n ty­d­jie saam met jou gesin te span­deer langs die hen­gel­wa­ters, en nog boonop dit te doen waar­voor jy lief is, is prys­loos. Van pryse gepraat; Won­der­land kan gekon­tak word by 081-878-5891 of u kan die web­w­erf be­soek by www. won­der­land 45.co.za. Moet dus nie nou net gaan sit en won­der oor hoe dit by Won­der­land lyk nie… Hoop om julle spoedig daar te sien.

Die skry­wer met ‘n pragtige wyfie van 1,75kg wat hy in die boon­ste dam gevang het

Newspapers in English

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.